Česká a Slovenská provincie Tovaryšstva Ježíšova mají nové jáhny

22.7.2020 

Řím. V sobotu 27. června v římském kostele del Gesù přijalo jáhenské svěcení devatenáct kandidátů z Tovaryšstva Ježíšova. Mezi ně patřili i Petr Hruška z české provincie a Samuel Jackanič ze slovenské provincie. Spolu s nimi byli vysvěceni dva kněží. Světitelem byl kardinál Michael Czerny SJ, který je podsekretářem oddělení pro migranty na Úřadu pro integrální lidský rozvoj.


Původně se slavnost měla uskutečnit 14. dubna, ale z důvodu pandemie byla přesunuta na červen. Na významnou událost přicestovali z české provincie provinciál P. Petr Přádka a ekonom P. Cyril John.

Následující den, v neděli 28. června, noví jáhni přisluhovali při mši svaté v místnostech, které užíval svatý Ignác z Loyoly.

Petr Hruška se narodil roku 1979 ve Valašském Meziříčí, kde absolvoval Střední průmyslovou školu stavební. Následně studoval středověkou archeologii na Slezské univerzitě v Opavě, kde získal titul bakaláře. Poté absolvoval základní vojenskou službu v Hradci Králové a roku 2004 začal pracovat u Policie České republiky v Praze.

V říjnu 2010 vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova v Ružomberku. Noviciátní formaci završil na podzim roku 2012. První sliby složil na začátku listopadu 2012 ve Frankfurtu nad Mohanem. Následně studoval filozofii na Hochschule für Philosophie v Mnichově, kde patřil do mezinárodní jezuitské komunity Alberta Hurtada a vypomáhal ve farnosti St. Korbiniana. Po úspěšném dokončení studií se vrátil do České republiky a v letech 2015-2017 absolvoval tzv. magisterku na Křesťanské základní škole Nativity v Děčíně. Od září 2017 studoval teologii na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě.

Záznam ze svěcení lze zhlédnout ZDE.

Zdroj: Slovenští jezuité.
Foto: Čeští jezuité.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.