Východní Timor je pro Tovaryšstvo zemí výzev

24.7.2020 

Východní Timor. Dlouho očekávaná návštěva generálního představeného v hlavním městě Východního Timoru Dili v polovině července se nemohla uskutečnit kvůli pandemii koronaviru. S ní spojené setkání provinciálů Pacifické Asie se konalo pouze virtuálně.


Východní Timor je malá země, kde žije milion dvě stě tisíc obyvatel; nachází se ve východní části ostrova Timor v indonéském souostroví. Polovina obyvatel žije v chudobě, ovšem je zde potenciál rozvoje. Země byla dlouhou dobu portugalskou kolonií, v roce 1975 byla připojena k Indonésii. Roky trvající válka vedla k jednostrannému prohlášení nezávislosti v roce 1999. Země byla uznána Organizací spojených národů v roce 2002.

Jezuité tam působí již dlouhou dobu. V současné době je jich čtyřicet šest: třicet pět domorodých a jedenáct cizinců. Z počtu domorodých je dvacet čtyři scholastiků, kněží je tedy málo. Odkazem koloniální minulosti Timoru je převládající římskokatolické vyznání.

Představený regionu Východního Timoru P. Joaquim Sarmento využil setkání provinciálů Pacifické Asie, aby jim oblast představil. Použil k tomu audiovizuální prezentaci. Specifické vize a poslání definované členy regionu zdůraznily kulturní a náboženské kořeny země. Jezuité zde chtějí sloužit víře a zároveň podporovat spravedlnost a usmíření pro integrální rozvoj lidí ve Východním Timoru.

Tato služba víře je založena na ignaciánské spiritualitě. Otcové chtějí lidem vštěpovat náboženské hodnoty, aby jim pomohli žít kvalitním křesťanským životem, nad rámec sekulárních tradic, které se často mísily se skutečnými základy víry. Jsou odhodláni nabízet autentickou víru, která respektuje místní kulturu; víru, která bude životodárnou, radostnou a sdílenou; víru, která bude svědčit o hodnotách Krista, jak je představen v evangeliích.

Podpora lidské důstojnosti a spravedlnosti je prvořadý úkol, který jezuité plní prostřednictvím vzdělávání, formace a podporou růstu místních kapacit. Země je stále velmi mladá a má před sebou dlouhou cestu, aby žila skutečnou svobodu a nabídla svým lidem to, co potřebují, aby se dostala z chudoby, nezaměstnanosti a slabosti právního systému, který je náchylný ke korupci. Lidé z Východního Timoru strádají a jezuité chtějí přispět k budování lepší budoucnosti zejména tím, že formují mladé lidi v rozlišování a kritickém myšlení a zároveň poukazují, že budoucnost bude postavena na schopnosti každého člověka být altruistickým, zavázat se pro společné dobro nad rámec vlastní rodiny.

Ve spojení s úkoly univerzálního Tovaryšstva je na programu také úkol usmíření prostřednictvím spolupráce. Smíření s Bohem, s ostatními lidmi a se stvořením. To je cesta ke skutečnému integrálnímu rozvoji timorské společnosti, kterého lze dosáhnout pouze ve spolupráci s dalšími sektory společnosti, včetně vlády. Potřeba usmíření mezi lidmi je v této zemi, která byla rozdělena a nedávno zažila válku, velmi pociťována. Jezuité se chtějí plně podílet na tomto úsilí o usmíření, ale mohou tak učinit pouze ve spojení s partnery a institucemi nejen z domova, ale také ze zahraničí. Je třeba se více sjednotit a spolupracovat, aby se zabránilo klimatu zbytečné soutěže.

Poslední část prezentace P. Joaquima Sarmenta vyzdvihla řadu výzev, kterým tento region čelí a které jsou po pandemii ještě naléhavější. Patří mezi ně politická nestabilita a její důsledky, potřeba zkušených zahraničních jezuitů pro formaci, nedostatek zdrojů, které mohou nabízet duchovní služby očekávané od jezuitů v době krize, a obecně obtížná finanční situace v regionu.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.