Poslání Jezuitské služby uprchlíkům ve Středoafrické republice

28.7.2020 

Středoafrická republika. Smíření je ústředním tématem strategického rámce Jezuitské služby uprchlíkům, což je velice patrné ve Středoafrické republice, zemi zničené mnohaletou občanskou válkou a extrémní chudobou. Během své návštěvy v listopadu 2015 papež František naléhal, aby země usilovala o mír a usmíření. Jezuitská služba uprchlíkům na tuto výzvu aktivně reagovala rozvíjením vzdělávacích programů zaměřených na mír v oblastech, kde působí: v jižním regionu Lobaye, v hlavním městě Bangui a ve středním regionu Bambari. Programy jsou zaměřeny na sociální soudržnost vnitřně vysídlených osob a hostitelských komunit, mírové soužití mezi různými sociálněnáboženskými komunitami, formování vůdců pro prevenci a mírové řešení konfliktů, psychosociální podporu a profesní formaci pro demobilizované dětské vojáky.


V Lobayi bylo soužití různých komunit ochromeno vysokým napětím mezi křesťanskými hostitelskými rodinami, vysídleným středoafrickým obyvatelstvem, z nichž většinu tvoří muslimové vracející se domů, a konžskými uprchlíky. Rány minulosti jako nedůvěra a nenávist mezi muslimskými a křesťanskými komunitami zůstávají otevřené. Z tohoto důvodu kladou semináře o usmíření velký důraz na potřebu odpouštět, na identifikaci a rozpoznávání škodlivých předsudků, které zakazují koexistenci. Zaměřují se také na důležitost tolerance, přijímání a respektování druhých, které se povznáší nad náboženské rozdíly.

V Bangui se Jezuitská služba uprchlíkům angažuje v oblastech, kde konflikt mezi muslimy a křesťany vyústil v četná úmrtí a likvidaci celých komunit. Ve své práci se bývalí agresoři a oběti, křesťané a muslimové společně zabývají příčinami a důsledky destruktivního konfliktu, který je staví proti sobě. Hlavním zaměřením těchto formačních seminářů je výchova obhájců míru, lidí, kteří chápou přesvědčení jiných náboženství, kteří se aktivně účastní boje proti násilí a diskriminaci mezi křesťany a muslimy a proti jiným formám konfliktů v naději na dlouhodobý mír.

V Bambari, centru Středoafrické republiky, je rozdělení mezi různými komunitami extrémní a velmi hluboké. To se neustále zhoršuje útoky ozbrojených skupin, islámských i křesťanských. Jedním z klíčových aspektů Jezuitské služby uprchlíkům je podpora a formování demobilizovaných bývalých dětských vojáků. V zemi je asi dvanáct tisíc pět set dětských vojáků, chlapců i dívek, kteří jsou násilně odvlékáni do povstaleckých skupin. Ve většině případů jsou zdrogováni, zneužíváni a nuceni páchat zločiny, a to i na svých vlastních rodinách a městech, čímž jsou nevratně spojeni se skupinou povstalců. Díky psychosociální podpoře pomáhá Jezuitská služba uprchlíkům demobilizovaným dětským vojákům vyrovnat se s vlastními traumatizujícími činy. Pomáhá je integrovat do škol nebo je učí obchodovat, číst a psát a dalším činnostem, které mohou vytvářet příjem. Na cestě k uzdravení je třeba obnovit sebeúctu a sebevědomí těchto dětí navzdory násilí, kterého se dopustili vůči ostatním. Dále naučit se ovládat násilné chování, aby byla možná zdravá sociální reintegrace do školy nebo učení se obchodu s cílem návratu do normálního sociálního života.

Zde je svědectví Grace, která byla demobilizovaným dětským vojákem, využila psychosociální podporu a naučila se šít. "Bylo mi třináct let, když začala válka. Zabili mého otce a moji matku přímo přede mnou. Rozhodla jsem se proto připojit se k jedné z ozbrojených skupin Anti-Balaky, abych pomstila své rodiče. Jednoho dne jsem dorazila do Bambari společně s ozbrojenou skupinou. Slyšela jsem o konferenci o povědomí, kterou pořádala Jezuitská služba uprchlíkům pro dětské vojáky, a rozhodla jsem se tam jít a vidět. Tam nám nabídli nový život, a to mě přimělo přemýšlet. Trochu jsem byla znechucená a rozhodla jsem se přestat bojovat a učit se obchodu. S touto formací jsem byla schopna odpustit a začít lepší cestu. Kdybych zůstala v ozbrojené skupině, nepřežila bych, ani se neučila obchodu. Teď vím, že jsem na dobré cestě.“

Graceino svědectví, stejně jako další podnětná svědectví jsou základním důvodem, proč Jezuitská služba uprchlíkům pokračuje v misi ve Středoafrické republice navzdory zastrašování a násilí. Pevně věří, že Bůh hýbe srdcem této země.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.