V září začne další kurz duchovního doprovázení

13.9.2020 

Olomouc. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pod záštitou děkana Petera Tavela pořádá v rámci celoživotního vzdělávání zájmový kurz duchovního doprovázení. Je určen pro řeholníky, řeholnice, kněze i laiky, kteří se angažují v oblasti duchovního doprovázení, nebo se na tuto službu připravují.


Teoretická část kurzu proběhne o třech víkendech od 18. září do 12. prosince, vždy od pátku 17 hodin do soboty 17.30 hodin, a to v budově teologické fakulty v Olomouci, Univerzitní 22. Je třeba se přihlásit do 15. září.

Na praktickou část kurzu se může přihlásit ten, kdo absolvoval teoretickou část, a to do 2. prosince. Jedná se o tři prodloužené víkendy od 25. února do 2. května 2021, jejichž program se bude odehrávat v Duchovním centru Vranov u Brna. Obsahem jsou kromě přednášek nácviky rozhovorů, práce ve skupině, seznámení s různými formami modlitby, osobní konzultace s lektory.

Lektory obou částí jsou P. František Hylmar SJ, P. Daniel Bořkovec ISch a sestry Klára Maliňáková a Veronika Řeháková SDJ, případně další externí lektoři.

Podrobnější informace včetně přihlašování a možností ubytování jsou ZDE.


Zdroj: Duchovní doprovázení.
Foto: Archiv.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.