Nová středoevropská provincie

10.9.2020 

Rakousko. Na slavnost svatého Ignáce oznámil generální představený Tovaryšstva Ježíšova P. Arturo Sosa nové jmenování P. Bernharda Bürglera, který je v současné době provinciálem rakouské provincie. Od 27. dubna 2021 bude provinciálem nové středoevropské provincie, která bude zahrnovat území dosavadních čtyř provincií: rakouské, německé, litevské a švýcarské. Vytvoření této nové správní jednotky je výsledkem několikaleté přípravy. P. Bürgler považuje tento krok za nezbytný, aby jezuité dále mohli ve svých institucích a dílech rozvíjet službu, která odpovídá potřebám naší doby a omezeným zdrojům. V tomto smyslu považuje nadnárodní spolupráci za zdroj dalších možností.


Ve svém dopise budoucímu provinciálovi a jezuitům v tomto regionu P. Sosa zdůrazňuje, že poslání Tovaryšstva Ježíšova bylo od počátku univerzální a překračovalo zeměpisné a jazykové hranice. „Struktura řádu,“ píše P. Sosa, „má usnadnit jeho poslání.“ Vyjadřuje naději, že nová provincie bude schopna žít v duchu univerzálních apoštolských preferencí, a přeje provinciálovi elán a sílu, ale také víru a vyrovnanost.

P. Bernhard Bürgler je odborníkem v oblasti spirituality, duchovních cvičení, meditací a psychoanalýzy. Tento šedesátiletý jezuita se narodil v rakouském Lienzu. Po střední škole studoval teologii v Innsbrucku. Po ukončení studií pracoval v německém exercičním centru Haus Gries, které provozují jezuité. Po dalších letech, kdy vyučoval náboženství v Rakousku, vstoupil P. Bürgler roku 1991 do Tovaryšstva Ježíšova. Po noviciátu získal doktorát z teologie a absolvoval výcvik psychoterapeuta. V Tovaryšstvu působil jako spirituál v mezinárodním kolegiu svatého Petra Kanisia v Innsbrucku, jako ředitel exercičního domu Haus Gries ve Wilhelmsthalu, oblastní ředitel pro spiritualitu a duchovní cvičení ve vídeňském domě kardinála Königa. V roce 2014 se stal provinciálem rakouské provincie.

Nová středoevropská provincie bude zahrnovat přibližně čtyři sta čtyřicet jezuitů, kteří jsou zapojeni v třiceti šesti lokalitách a dílech ve čtyřech výše zmíněných zemích, ale také v Lotyšsku a Švédsku.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.