Setkání provinciálů jihoasijské konference

16.11.2020 

Jižní Asie. Na konci října se provinciálové jihoasijské konference z důvodu trvající pandemie poprvé setkali online.


Setkání začalo 26. října ráno obvyklým přátelským přivítáním. Následovaly organizační pokyny, úvodní modlitba a pak vlastní práce. Nový prezident konference P. Stanislaus D’Souza podal zprávu o činnosti od posledního setkání konference, které se konalo v nepálském Káthmándú. Zbytek dopoledne se zabýval mapováním společných děl, jejich personálním obsazením a důsledky pro apoštolské plánování konference.

Na programu bylo online propojení s P. generálem z Říma. Hovořil o podpoře povolání a k tomu potřebných činnostech, na což mohli účastníci krátce reagovat. Byla zmíněna vzájemná výpomoc ve formaci zájemců a mladých členů řádu.

Dopolední zasedání druhého dne bylo věnováno diskuzi o důsledcích nové vzdělávací politiky Indie a spolupráci jihoasijské konference s Jezuitskou službou uprchlíkům v Afghánistánu. Druhá polovina dne spočívala v diskuzích podle oblastí, a to zejména o personálním obsazení společných děl, o bratrském setkání v Římě v rámci Ignaciánského roku a záležitostech vyplývajících z ranních diskuzí.

Třetí den se hovořilo v malých skupinách o tématu, které přednesl otec generál. Dalším tématem byl průběh Ignaciánského roku a úkoly, které přináší pandemie koronaviru. Probíraly se obavy plynoucí z migrace. Velmi užitečné bylo propojení tematických diskuzních skupin.

Zasedání ráno čtvrtého dne bylo shrnutím rozhovorů v malých skupinách za uplynulé tři dny. Večer se účastníci rozloučili s P. Georgem Patterym, který končí v úloze prezidenta konference. Nový prezident uzavřel poděkováním a nadějí, že příští setkání na konci února 2021 se bude moci konat osobní formou.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

8

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.