Nový relikviář svatého Petra Kanisia

19.11.2020 

Fribourg. Pro katedrálu ve švýcarském Fribourgu bude vytvořen nový relikviář na ostatky tří světců: svatého Mikuláše z Myry, Mikuláše z Flüe a Petra Kanisia SJ.


Ostatky prvních dvou světců jsou v katedrále, ostatky svatého Petra Kanisia budou přeneseny na konci dubna 2021 z kostela při koleji, nesoucí jméno svatého Michaela. Datum je vybráno v den památky svatého Petra Kanisia a v pětistém roce od jeho narození, kdy bude zároveň založena nová středoevropská provincie, ke které bude patřit Německo, Rakousko, Švýcarsko a Litva.

Svatý Petr Kanisius (1521–1597), který se řadí do počátečního období Tovaryšstva Ježíšova, měl na město Fribourg rozhodující vliv. Do Fribourgu přišel v roce 1580, tedy v době protireformace. Narodil se v Nijmegenu v dnešním Nizozemsku, působil jako hlasatel víry ve velké části Evropy, žil v Římě, Ingolstadtu, Vídni a Praze a založil další jezuitskou kolej ve Fribourgu, kde je pohřben. Kolej nese jméno svatého Michaela a existuje dodnes. Na konci života svatého Petra Kanisia bylo těchto kolejí osmnáct.

Katedrální kapitula ve Fribourgu nyní chce vytvořit nový relikviář na ostatky svatého Petra Kanisia v katedrální kapli Božího hrobu. Tím budou spojeny relikvie patrona katedrály a města Mikuláše z Myry, patrona země Mikuláše z Flüe a patrona středoevropské provincie Petra Kanisia.

Ostatky Mikuláše z Myry a Mikuláše z Flüe, které jsou uloženy v pokladnici katedrály, jsou pro věřící přístupné jen příležitostně. Podobně je to s ostatky Petra Kanisia v kostele svatého Michaela. Tím byl inspirován nápad spojit tyto světce k uctívání na jednom místě.

Katedrální kapitula vyhlásila soutěž o vytvoření nového relikviáře těchto tří svatých. Bylo předloženo patnáct projektů ze Švýcarska i zahraničí. Porota vybrala tři z nich pro druhou fázi. Vítězi se stali Marc-Laurent Naef a Frédéric Aeby z Fribourgu.

„Kromě žehnající ruky Mikuláše z Myry a modlící se ruky Mikuláše z Flüe budeme mít píšící ruku Petra Kanisia,“ vysvětluje malíř a sochař Frédéric Aeby. Spolu s architektem Marcem-Laurentem Naefem chce ve zdi kaple Božího hrobu vytvořit tři výklenky. „V tomto prostoru, kterému dominuje impozantní hrobka z roku 1430 a který je osvětlen skrz modrofialové vitráže Alfreda Manessiera, musí být náš zásah diskrétní,“ říká Marc-Laurent Naef.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Switzerland.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.