Odborné studie v rámci projektu Telč a jezuité

4.1.2021 

Telč. V souvislosti s projektem Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši vznikly další dvě odborné studie.


Ve Zprávách památkové péče 80/2020/1 nalezneme studii o sochařské galerii Na dlážkách v Telči. Tato galerie představuje soubor exteriérových skulptur, které lemují stezku z jádra města k starobylému mariánskému poutnímu kostelu. Sochařské galerii byla dosud věnována pozornost pouze z hlediska datačního a autorského, předkládaný příspěvek shrnuje veškeré dosud známé poznatky, komentuje jejich vývoj a pokouší se dílo interpretovat po jeho ikonologické a významové stránce. Studie taktéž nastíní možné spojení této objednávky se zdejší měšťanskou sodalitou Očišťování Panny Marie.

V Historické geografii 46/2/2020 se nachází studie s názvem Historická kulturní krajina a drobné sakrální památky v Telči a okolí jako síť významů. Pojednává o dílčích aspektech historické kulturní krajiny Telče a jejího bezprostředního okolí. Těžiště tkví v zasazení sakrálních dominant předměstské krajině Telče. Objekty byly nahlíženy v kontextu prostorových souvislostí drobné sakrální architektury. Zájmové lokality jsme srovnávali a částečně rekonstruovali podle dostupných ikonografických zdrojů a relikty zachované v urbanismu místa. Takto hustá síť drobných sakrálních památek na relativně malém území a výrazná čitelnost v historické prostorové struktuře prozrazuje její přes regionální význam.


Převzato: Národní památkový ústav (Telč a jezuité).
Foto: Otmar Petyniak (Telč a jezuité).

Alena Rousová

Copyright © 2003-2021 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.