Vánoční mučedník P. Stanisław Michalski SJ

7.1.2021 

Bělorusko. O Vánocích uplynulo sedmdesát let od mučednické smrti jezuity polského původu P. Stanisława Michalskeho.


Příběh mučednictví polského jezuity P. Stanisława Michalskeho připomněl salesián P. Artur Liashneuski z Běloruska, který říká, že své povolání našel při modlitbě u hrobu tohoto mučedníka. P. Stanisław Michalski zemřel na Štědrý den roku 1950 ve věku třicet osm let poté, co byl den předtím surově zbit členy komunistické organizace mládeže Komsomol.

Varhaník kostela ve Wiszniewu, kde byl P. Michalski od roku 1945 farářem, zaslal představeným Tovaryšstva v Polsku zprávu o smrti tohoto kněze, ale podrobnosti kvůli sovětské cenzuře uvést nemohl. Jezuitské archivy obsahovaly dopis P. Michalskeho představeným v Polsku, ve kterém pět let před svou smrtí nezištně žádal o možnost zůstat v Bělorusku na území Sovětského svazu, a to právě v době, kdy mnoho dalších kněží uprchlo do Polska.

Teprve v této době jsou podrobnosti o brutální smrti P. Michalskeho uvedeny ve známost díky zmíněnému salesiánskému knězi, který pocítil nutkání podělit se o to, co věděl od členů své rodiny. Ti dokázali přežít díky pomoci P. Michalského poté, co byli sovětskými úředníky zcela zbaveni majetku jako kulaci. Ještě je třeba pátrat po dalších faktech o hrdinské službě tohoto jezuity, kterou prokazoval za velmi obtížných podmínek. Kéž jeho přímluva pomůže dalším pokračovat v poslání, pro které obětoval svůj život.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Belarus.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2021 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.