Irská farnost ubytovala rodinu ze Sýrie

8.1.2021 

Irsko. Před rokem o Vánocích byla díky jezuitské komunitě a farnostem Clane a Rathcoffey v domku v areálu jezuity vedené vysoké školy ubytována syrská rodina. Byla to reakce na výzvu papeže Františka ujmout se rodin, které uprchly před nebezpečím hrozícím v jejich rodné zemi. Pobyt rodiny El Sheblak se kvůli pandemii koronaviru prodloužil ze dvou měsíců na dvanáct. V nedávné době našla farní rada rodině nové ubytování ve vesnici Clane, které je blíže k obchodům a školám.


Rektor P. Michael Sheil SJ uvažuje o reakci společenství, které pomáhá rodině El Sheblaks přizpůsobit se životu v Irsku:

„Nedávno jsme byli potěšeni, když jsme slyšeli, že se farní radě podařilo najít pro rodinu ubytování přímo ve vesnici - v rámci společenství - blíže k obchodům a blíže škole, kam Taleen začala v září chodit.

Byli jsme proto smutní a zároveň jsme se radovali, když jsme se s nimi rozloučili a popřáli jim štěstí v jejich novém domově. Naše poděkování patří P. Paulovi a jeho radě a všem těm, kteří se zasloužili o přijetí rodiny El Sheblaks tím, že byli nápomocni různými způsoby; děkujeme zejména týmu P. Paula, který dal spolu s bratrem Tomem domku nový vzhled; děkujeme odborníkům z farní rady a zaměstnancům a přátelům vysoké školy Clongowes, kteří poskytli vše od kočárků, oblečení a jídla až po panenky a hry, a dokonce i náklad palivového dřeva.

Pro nás všechny bylo velkou zkušeností zapojit se do praktické odpovědi na volání papeže Františka. Zároveň je to příklad toho - jak vděčně uznáváme - že jsme byli sami obohaceni tím, co jsme obdrželi v kontaktu s touto rodinou. Je to podle Ježíšových slov: „Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“ (Lk 6,38)

Měli jsme dobrý důvod k radosti, že má rodina vhodnější ubytování, a současně ke smutku, že nás opouští. Přejeme jim Boží požehnání pro budoucnost a děkujeme za jejich osvěžující přítomnost mezi námi.“


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Ireland.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2021 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.