Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc leden

8.1.2021 

Krátké úvahy teologa P. Pavla Ambrose SJ

Úmysl evangelizační: Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost.

Inspirujme se v naší modlitbě několika hutnými větami z nové encykliky papeže Františka Fratelli tutti (My všichni jsme bratři): „Nedostatek dialogu způsobuje, že se v jednotlivých oblastech života nikdo nestará o společné dobro, nýbrž o získání výhod, které propůjčuje moc, anebo vnucuje svůj způsob myšlení. Jsme povoláni mít rádi všechny, bez výjimky, avšak mít rád utiskovatele neznamená dovolit, aby jím byl i nadále. Individualismus nás nečiní svobodnějšími, rovnějšími a více bratrskými; jsme učiněni z lásky a v každém z nás je jakási zákonitost: vyjít ze sebe a pochopit, že plnější životní existenci nalezneme právě v druhých.“

Úmysl národní: Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme za odpovědné pracovníky, aby přinášeli pravdivé informace včetně dobrých zpráv.

Pandemie v posledních měsících v evropském zpravodajství zvýraznila důležitost hromadných sdělovacích prostředků a naší odpovědnosti vůči nim. Na jedné straně stojí pokušení zvládnout vše samostatně a na mezinárodní problém hledat jednostranná řešení, na druhé straně vnímáme též touhu s přesvědčením ubírat se po cestě bratrství, která je cestou solidarity, a vyvíjet tvořivost i nové iniciativy. Aktivně se zajímejme o to, co má být obsahem veřejné služby sdělovacích prostředků.


Více informací o Apoštolátu modlitby naleznete ZDE.

Videoposelství papeže Františka k modlitebním úmyslům můžete shlédnout ZDE.

8

Pavel Ambros

Copyright © 2003-2021 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.