Do noviciátů Tovaryšstva v Evropě letos vstoupilo třicet dva mladých mužů

8.11.2021 

Evropa a Blízký Východ. Letos se evropské jezuitské noviciáty radovaly ze třiceti dvou mužů, kteří udělali své první kroky v Tovaryšstvu Ježíšově. Všichni cítili touhu udělat víc, odevzdat se druhým, sloužit Bohu naplno… Nestačilo jim myslet na profesionální kariéru, nestačilo jim zůstat v modlitebních skupinách, nestačilo jim zapojit se jako dobrovolníci. Tito mladí jezuité mají velmi odlišný původ, ale všichni sdílejí stejnou netrpělivou touhu následovat Kristovy kroky.


Vstup do noviciátu se může jevit jako začátek, ale ve skutečnosti je již výsledkem dlouhého a vážného rozlišování, doprovázeného jezuitskými duchovními vůdci. Úkolem takového jezuity je především pomoci mladému muži rozlišit, k čemu ho Bůh volá. Do noviciátu může být přijat pouze tehdy, je-li vzájemná znalost mezi kandidáty a jezuity dostatečně zralá. Rozpoznání jezuitského povolání je cvičením svobody, odhodlání a otevřenosti k nalezení toho, kde se Bůh chce s každým osobně setkávat.

Noviciát trvá dva roky. Během tohoto období se novic učí, jak vytvořit společenství bratrů, kteří rostou v modlitbě, poznání Tovaryšstva, apoštolské práci a osobním vnitřním bohatství. Setkává se s Pánem prostřednictvím třicetidenních duchovních cvičení. Na konci těchto dvou let skládá sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak se stát jezuitou, podívejte se na stránky Jezuitoudnes.cz.

Těchto třicet dva mužů se připojuje k sedmnácti novicům, kteří jsou již ve druhém ročníku. Celkem je v Evropě a na Blízkém Východě čtyřicet devět noviců v devíti noviciátech. Níže uvádíme podrobnosti o každém z nich.

Bilbao (Španělsko). První ročník: 8 (foto). Druhý ročník: 2. Země původu: Španělsko.
Birmingham (Spojené království). První ročník: 1. Druhý ročník: 3. Země původu: Severní Belgie, Irsko, Nizozemsko, Spojené království, Česká republika.
Káhira (Egypt). První ročník: 0. Druhý ročník: 2. Země původu: Libanon, Egypt a Sýrie.
Coimbra (Portugalsko). První ročník: 1. Druhý ročník: 4. Země původu: Portugalsko.
Gdyně (Polsko). První ročník: 6. Druhý ročník: 4. Země původu: Polsko, Rusko, Ukrajina.
Janov (Itálie). První ročník: 7. Druhý ročník: 1. Země původu: Itálie, Malta, Rumunsko, Slovinsko a Maďarsko.
Lyon (Francie). První ročník: 4. Druhý ročník: 1. Země původu: Francie, jižní Belgie a Lucembursko.
Norimberk (Německo). První ročník: 2. Druhý rok: 0. Země původu: Rakousko, Německo, Litva a Švýcarsko.
Split (Chorvatsko). První ročník: 3. Druhý rok: 0. Země původu: Chorvatsko.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Europe & and Near East.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2022 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.