Jezuité v Austrálii se nechávají vést apoštolskými preferencemi

11.4.2022 

Rozhovor s australským provinciálem P. Dominicem Quyenem Vu

Rozhovor s australským provinciálem P. Dominicem Quyenem Vu při jeho návštěvě římské kurie.


Quyene, jste provinciálem australské provincie již více než rok. Svou úlohu jste musel začít během pandemie Covidu-19. Jaké z toho plynou výzvy?

Melbourne má nejvyšší počet dní na světě strávených v lockdownu, takže jsem považován za covidového provinciála. Bylo to pro mě docela náročné, protože jsem nastupoval do úřadu během pandemických omezení a nemohl jsem chodit do provinční kanceláře, natož navštěvovat apoštolská díla a lidi. Nesměli jsme opustit své domovy kromě nákupu jídla a hodinové tělesné aktivity v okruhu pěti kilometrů.

Mohl byste nám několika slovy načrtnout „portrét“ vaší provincie? Jaká jsou vaše hlavní díla a do jaké míry jsou v souladu s univerzálními apoštolskými preferencemi?

V australské provincii je 103 jezuitů s 93 kněžími, 4 bratry, 5 scholastiky a 1 novicem. Průměrný věk provincie je 69 let. Naše provincie zahrnuje Austrálii a Nový Zéland; máme pouze jednoho jezuitu působícího v diecézi Hamilton na Novém Zélandu. Naše hlavní služby jsou: vzdělávání, spiritualita, sociální apoštolát a farní pastorace. Všechna díla naší provincie jsou propojena s univerzálními apoštolskými preferencemi. Naše zkušenost je taková, že modlitba a naše lidská zranitelnost před Bohem jsou základním stavebním prvkem pro ostatní v provincii. Ve všech našich dílech a preferencích jsme dali přednost ignaciánské spiritualitě.

Co byste řekl, že je hlavní charakteristikou vaší provincie? Čím je australská provincie jedinečná?

Péče o vyloučené a naslouchání zejména hlasům našich domorodých obyvatel bylo v posledních letech naším zájmem. Již několik let iniciujeme projekt, který se snaží smířit historické odmítnutí domorodých obyvatel a těch, kdo hledají azyl, v duchu uznání, spravedlnosti a pohostinnosti. Vzdělávání a spolupráce s laiky byly v posledních dvaceti letech výrazným rysem naší provincie. Naši laičtí členové ve vedení děl přinášejí do našeho poslání rozmanitost zkušeností, řadu dovedností v oblasti řízení a vyváženost pohlaví. Většinu našich klíčových děl řídí laičtí spolupracovníci.

Na co jste jako provinciál po roce ve své roli hrdý?

Musím říci, že jsem hrdý na naši provincii, protože navzdory nevelkému počtu jezuitů působíme ve více než třiceti různých dílech spolu s osmnácti sty muži a ženami, kteří sdílejí ignaciánskou vizi služby víře a podpoře spravedlnosti v australské provincii. Většina našich jezuitských společníků je stále velmi aktivní, i když již překročili důchodový věk.

Co je dnes pro jezuity v australské provincii nejnáročnější?

Chybí nám personál, zejména mladší jezuité, kteří by mohli přispět k počtu děl v naší provincii.

Na osobní a duchovní úrovni – jaká jsou vaše očekávání, vaše sny, vaše naděje, že poselství evangelia bude mít skrze práci Tovaryšstva Ježíšova v Austrálii v příštích několika letech vliv?

Mou nadějí a snem je pokračovat v práci na Božím díle a přispívat církvi v Austrálii v oblasti spirituality a také služby chudým a vyloučeným v naší společnosti. Posláním prvních společníků a svatého Ignáce bylo zachraňovat duše a sloužit Bohu prostřednictvím druhých. Australská provincie bude tedy i nadále s radostí a láskou plnit Boží poslání v dnešní společnosti a přinášet dobrou zprávu těm, kdo trpí hmotnou nebo duchovní chudobou.


Zdroj/Foto: jesuits.global.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2022 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.