Dnes je 7. 4. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Dokumenty

Výzva k evakuaci řeckých uprchlických táborů

Čtvrtek, 2.4.2020
Dopis hlavním evropským orgánům
Řecko. Lidé v uprchlických táborech jsou pandemií COVID-19 velmi ohroženi. Uprchlické tábory nejsou připraveny se s ní vypořádat a je třeba okamžitě jednat, aby se zabránilo ještě dramatičtějším důsledkům. Jezuitská služba uprchlíkům a další organizace, které se angažují v této oblasti, adresovaly následující dopis hlavním evropským orgánům. "Vyzýváme k okamžité evakuaci uprchlických táborů a hotspotů na řeckých ostrovech, aby se odvrátila katastrofa uprostřed...

Zemětřesení v Záhřebu poškodilo baziliku Nejsvětějšího Srdce Páně

Čtvrtek, 26.3.2020
Dopis provinciála chorvatské provincie P. Dalibora Reniće SJ
Záhřeb. Zemětřesení, které 22. března zasáhlo hlavní město Chorvatska Záhřeb, výrazně poškodilo budovy spravované Tovaryšstvem Ježíšovým. "Drazí přátelé, v neděli 22. března 2020 v 6.24 hodin bylo město Záhřeb zasaženo zemětřesením o velikosti 5,5 stupně, jehož epicentrum bylo jen 6 km severně od města. Zemětřesení způsobilo mnoho materiálních škod, zejména na starých budovách v historickém centru města. Z jezuitských komunit jsou nejvíce...

Otec generál mezi chudými indickými dětmi

Středa, 18.3.2020
Proslov P. Artura Sosy SJ ve středisku Zahrada Eden
Kóhíma. V rámci své návštěvy kóhímské oblastiI zavítal P. Arturo Sosa SJ 6. března do střediska „Zahrada Eden“. Bylo založeno před více než čtyřiceti lety a poskytuje útočiště asi dvěma stům dětí a mladých lidí z velmi chudého prostředí, z nichž mnozí jsou sirotci. Mají zde příznivé prostředí ke studiu, hře i modlitbě. "Mé drahé děti, „Zahrada Eden“, krásné jméno, které pro tento domov vhodně vybral otec Stany Coelho, se nachází v první knize bible: „Bůh zasadil zahradu...

Je šťastný každý, kdo jde za ním na cestě kněžského nebo řeholního života

Pátek, 31.1.2020
Část promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z 12. března 1950
V neděli 2. února oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, který je Dnem zasvěceného života. Při té příležitosti uvádíme výběr z promluvy P. Adolfa Kajpra, který své myšlenky k osmému zastavení křížové cesty propojil s úvahou o kněžství a řeholním životě. „Neplačte nade mnou, nýbrž plačte samy nad sebou.“ Vyzývá nás tedy Pán Ježíš k tomu, abychom se sobecky starali jen o sebe? Jistě že ne. Každé jeho slovo a každý jeho čin jdou přece ve směru zcela opačném...

Reflexe uplyulého roku od Jezuitské služby uprchlíkům

Pátek, 17.1.2020
Dopis ředitele P. Thomase Smolicha SJ
Ve svém dopise zveřejněném na konci prosince se P. Thomas Smolich, mezinárodní ředitel Jezuitské služby uprchlíkům, ohlíží za rokem 2019. Vyzvedává některé úspěchy této organizace, která je jednou z nejvýznamnějších mezi těmi, kteří pracují s uprchlíky a násilně vysídlenými osobami. Jeho reflexe má duchovní rozměr a dává současnosti naději, kterou vyjádřil prorok Izaiáš, když napsal: „Zkují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože.“ „Při...

Touha po nekonečném životě

Čtvrtek, 2.1.2020
Z promluvy P. Adolfa Kajpra SJ 25. října 1949
Na začátku nového roku nabízíme zamyšlení otce Kajpra nad touhou po věčnosti, která je vložena do našeho srdce. "Podíváme se dnes zase do naší vlastní duše, jak i v ní je vepsáno naše určení k nesmrtelnosti, nekonečnému, nekončícímu štěstí. V každém z nás se vlní neúnavná touha jít stále dál, stále hledat a zkoušet něco lepšího a většího. Tato touha je hnací silou myšlení a jednání, ona vysvětluje dějiny všeho toho. Svým přemýšlením se snažíme...

Rehabilitace hmoty?

Pondělí, 23.12.2019
Výběr z textu P. Adolfa Kajpra SJ
V listu Katolík ze dne 25. prosince 1947 se autor zamýšlel nad vztahem Kristova vtělení a hmoty. "Vánoce zůstanou vždycky nejkrásnějšími, protože nejlidštějšími našimi svátky. Já vím, že někteří nejlépe to myslící mladí horlivci jsou rozhořčeni právě nad tou lidskostí vánoc a že se proto snaží ji co možná zatlačit a setřít. Zdá se jim, a jistě právem, že pod tou přemírou lidství většině lidí dnes úplně zmizelo božství betlémského Dítěte, protože se jim stalo úplně nesrozumitelné...

Žít životem svatých: o blahoslavené Anežce České

Středa, 13.11.2019
Promluva P. Adolfa Kajpra SJ
Ve středu 13. listopadu slavíme památku svaté Anežky České. Touto osobností se inspiroval P. Kajpr k níže uvedené promluvě. "Na našich českých nivách tak málo toho dozrává v pravou svatost! Je to stesk tolikrát opakovaný, tolikrát vyslovený slovem i myšlenkou z úst autorů i kněží, z úst českých, která to jistě dobře s českým národem myslela. Ano, naše malá země dala nebi málo světců, zato tím větších! Či nebyla bl. Anežka Česká vonnou květinkou...

Byl to dobrý člověk, spontánní, velkorysý především v přátelství

Středa, 16.10.2019
Promluva P. Vojtěcha Suchého SJ při pohřbu P. Josefa Čupra SJ
Brno. V pondělí 14. října se v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Jezuitské ulici v Brně konalo poslední rozloučení s bývalým provinciálem P. Josefem Čuprem. Hlavním celebrantem zádušní mše svaté byl brněnský sídelní biskup Vojtěch Cikrle. S ním koncelebrovaly tři desítky kněží: spolubratři z Tovaryšstva Ježíšova, diecézní kněží i další. Veliká účast nejen příbuzných, ale i řeholních sester z několika kongregací a dalších věřících svědčila o tom, že si otec Josef...

Přijetí Krista znamená dát se mu celý

Pátek, 23.8.2019
Část promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z 27. 2. 1949
V neděli 22. září při mši svaté od 9 hodin v kostele svatého Ignáce v Praze budeme děkovat za příklad víry P. Adolfa Kajpra při příležitosti šedesátého výročí jeho úmrtí. Budou uloženy jeho ostatky do nového relikviáře a pan kardinál Dominik Duka oficiálně zahájí diecézní fázi procesu jeho blahořečení. Pro určité naladění se na tuto událost nabízíme něco z jeho myšlenek. "Když na př. se zamýšlíme nad tím, jak velice na Kristu Pánu závisíme, jak bezvýhradně jej...

Starší články v rubrice


Náš tip

Živá řeka evangelia 3.

Pavel Ambros

Celosvětová síť modlitby, kterou už tradičně sdílíme s papežem, nám připomíná, že srdcem poslání církve je modlitba. Můžeme dělat mnoho věcí, ale bez modlitby jsou mrtvé. Podněcujeme člověka, aby si přál hodnoty dne nahlížet duchovně: aby v nich poznal, jak Bůh sám originálně pracuje. To je vnitřní svoboda...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Vysvobození ze závislostí
Modleme se, aby všichni lidé trpící pod vlivem závislostí našli potřebnou pomoc i ty, kdo by je doprovázeli.
Národní úmysl Za ty, kteří podlehli závislosti na drogách, alkoholu, cigaretách, pornografii nebo internetu – ať pod ochranou bl. Mlady najdou cestu ke svobodě.
více »

Nejbližší akce

Přihlašování na Evropský Magis 2020


Jáhenské svěcení Jiřího Hebrona SJ


Pouť za nová povolání


více »

Nejbližší duchovní akce

Víkend pro seniory


Víkendová duchovní obnova


Duchovní cvičení Anamnéza


Duchovní obnova pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě


více »

Kalendárium

Výročí narození sv. Františka Xaverského

Volba prvního generála


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil