Dnes je 6. 8. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Články

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc červen

Pátek, 29.5.2020
Krátké úvahy teologa P. Pavla Ambrose SJ
Úmysl evangelizační: Modleme se, aby ti, kdo trpí, skrze pronikavý dotek Ježíšova Srdce nalezli životní východisko. Základ našeho poslání je Srdce Ježíše. Je to poslání soucitu se světem, je to pouť srdce. Vstoupit do modlitby znamená vstoupit svým srdcem do Ježíšova Srdce: pohroužit se do toho, co Ježíš cítí, do jeho soucitu, a také do svého vlastního srdce, abych jej změnil. Učme takové modlitbě především děti, které dosahují Ježíšova Srdce okamžitě...

Virus nás všech a Kristovo volání

Úterý, 19.5.2020
Krizová pastorační nabídka 6
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k současné krizi. "Umírání a smrt byly z naší bezprostřední lidské zkušenosti vytěsněny do oblasti profesionální péče specialistů. Staly se něčím vzdáleným. Katastrofy, které pozorujeme prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, z nás nezřídka činí – i proti naší vůli – nezúčastněné pozorovatele. Ztrácíme nevědomky údiv, ostych a stud bezprostředního diváka. Proměnili jsme se mnohdy v nezúčastněné přihlížející...

Doba roušková

Pátek, 8.5.2020
Zamyšlení nad užitečností krizí
Dlouhé týdny ba i měsíce prožíváme kvůli pandemii koronaviru velmi zvláštní čas. Nouzový stav utišil a zastavil normální chod věcí. Zavřené obchody a vládní nařízení vyprázdnily ulice. Po netradiční postní době následovala zvláštní oslava Velikonoc. Může nás tento čas něčemu naučit? Kritická situace, kterou vyvolala epidemie nemoci Covid-19, prověřila odolnost a houževnatost – nejen našeho imunitního systému, ale také duševního a duchovního života...

Bůh mi chce něco říci aneb jak číst Prozřetelnost ve vlastním životě?

Čtvrtek, 7.5.2020
Krizová pastorační nabídka 5
Zamyšlení nad cestami, jak se zorientovat v protichůdných informacích, zaslal P. Pavel Ambros SJ. Křesťan je ten, kdo žije ze Slova Krista – přítomného mezi námi. Jak dochází k této události? Toto Slovo je dáno osobně, lze říci ze Srdce k srdci! Co se děje s člověkem, v němž nachází toto Slovo odezvu? Stará se o očekávání, změny a problémy země s oslovením, které v sobě chrání a nese. Sdílí Boží péči o tento svět. Je novým člověkem, který žije na této zemi...

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc květen

Středa, 6.5.2020
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se společně k Pánu, aby svému království daroval dobré pracovníky se srdcem i rukama ochotnýma k jeho lásce. Dobrý pastýř je nejdříve dobrou ovečkou. Ještě dříve, než přijímá vznešenou povinnost být vpředu před svými ovečkami, být s nimi a vracet se pro ztracené, učí se ve škole Božského Srdce svého Pána. Je na počátku – poznává jeho hlas! Stává se pastýřem a zároveň zůstává Božím lidem, který naslouchá Otci. Vnáší do slavení svátostí...

Rozlišování: je tato epidemie Prozřetelnost Boží, nebo osud?

Čtvrtek, 30.4.2020
Krizová pastorační nabídka 4
Další podněty k zamyšlení v současné situaci nabízí P. Pavel Ambros SJ. Jaké jsou symptomy koronaviru? Epidemiologická situace v českých zemích, na Slovensku i po celé Evropě (narůstající křivka počtu nakažených v Rusku je zlověstná) mění naše vnímání styku s druhými. Co znamená podání ruky? Hovoří-li dva o této běžné věci, slova a řeč, kterými o tomto gestu hovoříme, jsou rozdílné dle toho, jak to kdo vyslovil: bezděky odmítavým posunkem nebo...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc květen

Čtvrtek, 30.4.2020
Krátké úvahy teologa P. Pavla Ambrose SJ
Úmysl evangelizační: Modleme se, aby jáhni, věrní službě Slova a chudým, byli pro celou církev živým znamením. Trvalých jáhnů si máme vážit! Jsou pro nás prorockým znamením. Jáhen je služebník. „Služebník se denně odnaučuje zařizovat všechno pro sebe a zařizovat se, jak se mu chce. Každé ráno se snaží odevzdávat život a přemýšlí o každém dnu ne jako o svém vlastním, nýbrž prožívá jej jako sebeodevzdání. Kdo slouží, není žárlivým strážcem svého času...

Jsou epidemie trestem Božím a jak tomu rozumět?

Pátek, 24.4.2020
Krizová pastorační nabídka 3
Myšlenky o přístupu k epidemii od P. Pavla Ambrose SJ. Koronavirus již není „čínský“, ale dostal neutrální pojmenování: COVID-2019. Změna pojmenování je záměrná: má vyvinit jednu světovou velmoc ze zodpovědnosti. To nechme stranou, diskuzí na toto téma je až nadmíru. Zaměřme pozornost k něčemu hutnějšímu. Jeho šířením světem se vynořují tři neznámé tváře naší planetární propojenosti. Vnímáme je jako sporné, ba i protikladné ve třech směrech: čím...

Tři krátká desatera člověka, křesťana a pastýře

Čtvrtek, 16.4.2020
Krizová pastorační nabídka 2
Impulzy P. Pavla Ambrose SJ pro duchovní život (nejen) v době pandemie. I. Péče o náš všední život: 1. Rodina není zrušená! 2. Příroda není zrušená! 3. Hudba není zrušená! 4. Četba není zrušená! 5. Hra není zrušená! 6. Zpěv není zrušený! 7. Smích není zrušený! 8. Naděje není zrušená! 9. Večer před tebou není zrušený! 10. Čas pro druhého a s druhými není zrušený! II. Péče o Boží život v nás: 1. Vstaň! Nebe na tebe čeká, pohleď k němu a poděkuj za tento...

Šestý krok cesty: Pašije o Kristově utrpení (7)

Sobota, 11.4.2020
Malý „seriál“ osobní přípravy na Velikonoce
Závěrečné impulzy P. Pavla Ambrose SJ na Bílou sobotu. 7. Návrat do zahrady (Jan 19,32–42). Na pozadí takovéto atmosféry můžeme nyní číst poslední část úryvku o utrpení a smrti Kristově. Tušíme, že zahrada, o které nyní bude řeč, je v pohledu evangelisty zahrada Eden, kde usnul Adam. Zde během jeho snu, který, jak jsme viděli, symbolizoval smrt, se zrodila církev. Církev je pak přivedena jako nevěsta ke svému ženichovi, má se s ním opět setkat. Zahrada Eden odkazuje...

< předcházející   další >


Náš tip

Průvodce duchovním životem

Jean-Joseph Surin

I když se Jean-Joseph Surin SJ (1600–1665) vydání svého Průvodce duchovním životem už nedočkal, vycházel později a mnohokrát. Znalci dějin spirituality považují tohoto autora za předního mistra duchovního života, a další ho počítají mezi nejdůležitější francouzské mystiky…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Svět moře
Modleme se za všechny, kteří pracují a žijí u moře: námořníky, rybáře a jejich rodiny.
Národní úmysl Za ochranu přírody, požehnanou úrodu a dostatek vody – ať se na přímluvu sv. Prokopa staráme o vše svěřené moudře a s vděčností vůči Bohu.
více »

Nejbližší akce

Výstava projektu "Telč a jezuité"


Varhanní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Exercicie pro zasvěcené panny


Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro varhaníky a chrámové zpěváky


více »

Kalendárium

Obnovení řádu v roce 1814


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil