Dnes je 27. 9. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

Rozlišování: je tato epidemie Prozřetelnost Boží, nebo osud?

Čtvrtek, 30.4.2020
Krizová pastorační nabídka 4
Další podněty k zamyšlení v současné situaci nabízí P. Pavel Ambros SJ. Jaké jsou symptomy koronaviru? Epidemiologická situace v českých zemích, na Slovensku i po celé Evropě (narůstající křivka počtu nakažených v Rusku je zlověstná) mění naše vnímání styku s druhými. Co znamená podání ruky? Hovoří-li dva o této běžné věci, slova a řeč, kterými o tomto gestu hovoříme, jsou rozdílné dle toho, jak to kdo vyslovil: bezděky odmítavým posunkem nebo...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc květen

Čtvrtek, 30.4.2020
Krátké úvahy teologa P. Pavla Ambrose SJ
Úmysl evangelizační: Modleme se, aby jáhni, věrní službě Slova a chudým, byli pro celou církev živým znamením. Trvalých jáhnů si máme vážit! Jsou pro nás prorockým znamením. Jáhen je služebník. „Služebník se denně odnaučuje zařizovat všechno pro sebe a zařizovat se, jak se mu chce. Každé ráno se snaží odevzdávat život a přemýšlí o každém dnu ne jako o svém vlastním, nýbrž prožívá jej jako sebeodevzdání. Kdo slouží, není žárlivým strážcem svého času...

Jsou epidemie trestem Božím a jak tomu rozumět?

Pátek, 24.4.2020
Krizová pastorační nabídka 3
Myšlenky o přístupu k epidemii od P. Pavla Ambrose SJ. Koronavirus již není „čínský“, ale dostal neutrální pojmenování: COVID-2019. Změna pojmenování je záměrná: má vyvinit jednu světovou velmoc ze zodpovědnosti. To nechme stranou, diskuzí na toto téma je až nadmíru. Zaměřme pozornost k něčemu hutnějšímu. Jeho šířením světem se vynořují tři neznámé tváře naší planetární propojenosti. Vnímáme je jako sporné, ba i protikladné ve třech směrech: čím...

Tři krátká desatera člověka, křesťana a pastýře

Čtvrtek, 16.4.2020
Krizová pastorační nabídka 2
Impulzy P. Pavla Ambrose SJ pro duchovní život (nejen) v době pandemie. I. Péče o náš všední život: 1. Rodina není zrušená! 2. Příroda není zrušená! 3. Hudba není zrušená! 4. Četba není zrušená! 5. Hra není zrušená! 6. Zpěv není zrušený! 7. Smích není zrušený! 8. Naděje není zrušená! 9. Večer před tebou není zrušený! 10. Čas pro druhého a s druhými není zrušený! II. Péče o Boží život v nás: 1. Vstaň! Nebe na tebe čeká, pohleď k němu a poděkuj za tento...

Šestý krok cesty: Pašije o Kristově utrpení (7)

Sobota, 11.4.2020
Malý „seriál“ osobní přípravy na Velikonoce
Závěrečné impulzy P. Pavla Ambrose SJ na Bílou sobotu. 7. Návrat do zahrady (Jan 19,32–42). Na pozadí takovéto atmosféry můžeme nyní číst poslední část úryvku o utrpení a smrti Kristově. Tušíme, že zahrada, o které nyní bude řeč, je v pohledu evangelisty zahrada Eden, kde usnul Adam. Zde během jeho snu, který, jak jsme viděli, symbolizoval smrt, se zrodila církev. Církev je pak přivedena jako nevěsta ke svému ženichovi, má se s ním opět setkat. Zahrada Eden odkazuje...

Šestý krok cesty: Pašije o Kristově utrpení (6)

Pátek, 10.4.2020
Malý „seriál“ osobní přípravy na Velikonoce
Následující myšlenky na Velký pátek připravil P. Pavel Ambros SJ. 6. Tajemství nové Evy. Znovu můžeme číst Jan 19, 25–37: LECTIO. U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: „Ženo, to je tvůj syn.“ Potom řekl učedníkovi: „To je tvá matka.“ A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno...

Kde chceš, abychom slavili velikou noc, naši Paschu?

Pátek, 10.4.2020
Krizová pastorační nabídka 1
Podněty pro domácí liturgii v době pandemie zaslal P. Pavel Ambros SJ. V posledních týdnech jsme doufali, že brzy překonáme dobu zkoušky, která postihla svět, a doufali jsme, že s uplynutím postní doby se dožijeme i konce karantény. Bylo to období bez možnosti slavit veřejně bohoslužby v našich chrámech s celým Božím lidem. Ale ani tato doba nebyla časem bez modlitby, bez víry, bez vztahů a lásky k Bohu a lidem. Víme, že nedostatek lásky zabíjí...

Šestý krok cesty: Pašije o Kristově utrpení (5)

Čtvrtek, 9.4.2020
Malý „seriál“ osobní přípravy na Velikonoce
Meditace na Zelený čtvrtek od P. Pavla Ambrose SJ. 5. Poslední okamžiky na Golgotě. Znovu můžeme číst Jan 19, 25–37: LECTIO. U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: „Ženo, to je tvůj syn.“ Potom řekl učedníkovi: „To je tvá matka.“ A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno...

Šestý krok cesty: Pašije o Kristově utrpení (4)

Středa, 8.4.2020
Malý „seriál“ osobní přípravy na Velikonoce
Podněty k přemýšlení na středu Svatého týdne od P. Pavla Ambrose SJ. 4. Ježíš na Golgotě (Jan 19, 17–37). Můžeme tuto předposlední část Janova evangelia nazvat líčením utrpení, umučení a smrti Ježíše. Je to část velmi bohatá na významy kvůli základním scénám, jimiž nám evangelista shrnuje a předává definitivní obsah celého svého evangelia. Zdá se, že podle úmyslu autora je Golgota místem, kde se na nejvyšší míru a nejúplněji zjevuje pravda, která se...

Šestý krok cesty: Pašije o Kristově utrpení (3)

Úterý, 7.4.2020
Malý „seriál“ osobní přípravy na Velikonoce
Následující myšlenky P. Pavla Ambrose SJ jsou připraveny pro úterý Svatého týdne. 3. Ježíš před Pilátem (Jan 18,28–19,16). Jsme v samotném centru vyprávění o utrpení. Rozdělili jsme celé vyprávění na pět částí. Pokusili jsme se prohloubit četbu prvních dvou částí: Ježíšovo zatčení v zahradě a výslech u Annáše. Rozebrali jsme rovněž centrální námět tohoto výslechu – otázku po identitě učedníků a po obsahu nauky, kterou přinesl Ježíš. Všimli jsme si, že...

< předcházející   další >


Náš tip

Čím dál větší Bůh

Brian O’Leary

Irský jezuita Brian O’Leary vychází z pestré zkušenosti dlouhodobě přednášejícího na různých institutech, ale rovněž ze zkušenosti exercitátora v několika světových centrech spirituality Ignáce z Loyoly. V textu nám ukazuje, jak pomáhá ignaciánská spiritualita odhalovat…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Úcta ke zdrojům planety
Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně.
Národní úmysl Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro všech.
více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


Velehrad si připomene tři důležitá výročí


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Liturgické exercicie pro kněze


Setkání seniorů


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova

Památka sv. Františka Borgiáše


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil