Dnes je 3. 6. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Rozhovory

Henri de Lubac stále ovlivňuje církev, říká oceňovaný teolog

Čtvrtek, 4.5.2023
Rozhovor s Michaelem Fédou SJ
Henri de Lubac (1896–1991) je označován za jednoho z největších katolických teologů dvacátého století a klíčovou postavu Druhého vatikánského koncilu (1962–1965). Francouzský jezuita, který byl k závěru svého života za své teologické dílo jmenován kardinálem, by mohl být jednoho dne prohlášen za svatého. Francouzská biskupská konference nedávno rozhodla o zahájení procesu jeho blahořečení, což je předběžný krok vedoucí ke kanonizaci. Ať...

Jakub Žákavec přijme kněžské svěcení

Pondělí, 1.5.2023
Odpovídá na otázky o svém životě
Praha. Jakub Žákavec byl 3. září 2022 v katedrále vysvěcen na jáhna. Od té doby vykonává jáhenskou službu v jezuitském kostele svatého Ignáce a ve františkánském kostele Panny Marie Sněžné. Kněžské svěcení přijme v sobotu 17. června v pražské katedrále při mši svaté v 10 hodin. Primičních mší svatých bude slavit hned několik. V kostele svatého Ignáce to bude v úterý 20. června v 6.15 hodin. Při té příležitosti jsme mu položili několik otázek: V jaké rodině...

Vzdělání jako zdroj naděje

Pondělí, 17.4.2023
Rozhovor s prezidentem Celosvětového jezuitského vzdělávání P. Peterem Balleisem SJ
Céline Fossati vedla rozhovor o Celosvětovém jezuitském vzdělávání (Jesuit Worldwide Learning, JWL) s jeho prezidentem P. Peterem Balleisem SJ. V loňském roce se počet studentů JWL zvýšil na více než sedm a půl tisíce mladých lidí po celém světě. V rozhovoru se otec Balleis dívá na rychlý vývoj a cíle pro rok 2023. Otče Balleisi, jaká myšlenka stojí za vznikem JWL? JWL umožňuje mladým lidem, kteří žijí v marginalizovaných komunitách, získat...

V syrském Homsu pomáhají obětem zemětřesení

Čtvrtek, 16.3.2023
Rozhovor s P. Geraldem Baumgartnerem SJ
Sýrie. Jezuita P. Gerald Baumgartner v Homsu organizuje pomoc obětem zemětřesení, které zasáhlo Turecko a Sýrii na počátku února. Jak jste prožíval zemětřesení? V noci jsem se probudil, země se chvěla asi dvě až tři minuty; už to bylo hrozivé. Pak jsme všichni vyběhli na ulici stejně jako ostatní lidé v Homsu. Nic zde ale nebylo zničeno. Přesto se lidé neodvážili vrátit do svých domů ze strachu, že by zemětřesení mohlo být ještě silnější. Většina lidí strávila noc...

Rozhovor papeže Františka s jezuity z Konga

Úterý, 7.3.2023
2. února v rámci apoštolské cesty do Demokratické republiky Kongo
Papež František se 2. února během své apoštolské cesty do Demokratické republiky Kongo setkal s osmdesáti dvěma jezuity působícími v této zemi, které vedl provinciál P. Rigobert Kyungu. Mezi nimi byl i jezuita Donat Bafuidinsoni, biskup z Inonga. Setkání se uskutečnilo v Kinshase na nunciatuře v 18.30 hodin po návratu z modlitebního setkání s kněžími, jáhny, zasvěcenými muži a ženami a seminaristy v katedrále Notre Dame du Congo. Po představení provincie...

Rozhovor papeže Františka s jezuity Jižního Súdánu

Čtvrtek, 2.3.2023
při apoštolské cestě do Jižního Súdánu ve dnech 31. ledna až 5. února
Během své apoštolské cesty do Jižního Súdánu se papež František 4. února před polednem setkal s jedenácti jezuity působícími v zemi v čele s P. Kizitem Kiyimbou, provinciálem východní africké provincie, která zahrnuje Súdán, Jižní Súdán, Etiopii, Ugandu, Keňu a Tanzanii. František se právě vrátil z katedrály svaté Terezie, kde se setkal s biskupy, kněžími, jáhny, zasvěcenými ženami a muži a rovněž i se seminaristy. Otec provinciál představil činnost Tovaryšstva...

Polská pomoc ukrajinským uprchlíkům (2. část)

Úterý, 14.2.2023
Rozhovor s P. Vitalijem Osmolovským SJ
Ponto: Řekl jste nám, že když jste byl na Ukrajině, uděloval jste svátosti také lidem, kteří byli ve válečné zóně. Jak tyto situace řešíte za tak dramatických okolností? Osmolovský: Ano, mám několik dobrých přátel ze studentských let na Ukrajině, kteří jsou ve vojenské službě a v první linii boje. A když dostali rozkaz bojovat, někteří mi volali nebo přišli za mnou, abych jim dal požehnání, pomodlil se za ně a postaral se o jejich rodiny, kdyby se jim něco stalo. Ty chvíle byly...

Polská pomoc ukrajinským uprchlíkům (1. část)

Pondělí, 13.2.2023
Rozhovor s P. Vitalijem Osmolovským SJ
Vitalij Osmolovský je ukrajinský jezuita, který pracoval v Polsku na podpoře uprchlíků před válkou, ale také bojovníků na frontě. Před krátkou dobou byl v portugalském Lisabonu, kde vznikl následující rozhovor. Když 24. února 2022 vypukla válka na Ukrajině, byl P. Vitalij Osmolovský ve Spojených státech a dělal doktorát. Byl povolán, aby se urychleně vrátil do své země a byl se svými lidmi. Skutečnost, že měl dvojí občanství, totiž ukrajinské a polské, se ukázala jako...

Jak můžeme být jeden pro druhého Kristem?

Čtvrtek, 2.2.2023
Papež František v Africe
Výňatky z rozhovoru s konžským jezuitou Toussaintem Kafarhirem Murhulem SJ, ředitelem Centra Arrupe v Lubumbashi, o papežově návštěvě v Africe od 31. ledna do 5. února 2023. Ricardo da Silva SJ: Tato návštěva papeže Františka byla loni v červenci odložena, když papež František nemohl cestovat kvůli problémům s kolenem. Co nyní znamená pro lidi a pro papeže Františka? Toussaint Kafarhire SJ: Na začátku července se konžský a jihosúdánský lid...

Alianční týden modliteb za jednotu křesťanů

Čtvrtek, 12.1.2023
Rozhovor P. Pavla Ambrose SJ s Robertem Svatoněm
Alianční týdne modliteb se letos koná od 8. do 15. ledna. Jeho tématem je Dobrý pastýř a texty modlitebního průvodce vycházejí ze Žalmu 23 a tisíce let historie jeho ozvěn ve Starém a Novém zákoně. Při této příležitosti jsme požádali doc. Roberta Svatoně z Centra Aletti v Olomouci a vyučujícího na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci o rozhovor. Roberte, můžeš nám přiblížit historii a smysl této iniciativy protestantských církví? Jak...

Starší články v rubrice


Náš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za zrušení mučení
Modleme se, aby se mezinárodní společenství zavázalo ke konkrétním krokům k vymýcení mučení a zajistilo podporu obětem a jejich rodinám.

Národní úmysl
Za biřmovance
Modleme se za ty, kdo letos přijímají svátost biřmování, aby se stali šiřiteli radostné zvěsti.

více »

Nejbližší akce

Jakub Žákavec přijme kněžské svěcení


Absolventský Velehrad 2023


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


více »

Kalendárium

Úmrtí Floriana J. Bahra

Památka sv. Josefa de Anchieta


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil