Dnes je 27. 5. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Rozhovory

Kdo jsou dobrovolníci Jezuitské služby uprchlíkům v Řecku?

Úterý, 3.5.2022
Představují se mladí lidé, kteří po určitou dobu pomáhají s uprchlíky v Řecku
Kdo jsi? Jmenuji se Amans Estivals, je mi dvacet jedna let a jsem z Francie. Tři roky jsem studoval politologii. Při svém zapojení v Eucharistickém hnutí mládeže jsem byl dvanáct let obklopen jezuity. Byla to velmi krásná zkušenost. Jsem Corentin Capelle, je mně dvacet tři let a jsem z Belgie. Znám jezuity, protože moji rodiče jsou součástí Společenství křesťanského života. Moji rodiče jsou velmi štědří: již dva roky přijímáme v našem domě uprchlíky, včetně jednoho...

Jezuité v Austrálii se nechávají vést apoštolskými preferencemi

Pondělí, 11.4.2022
Rozhovor s australským provinciálem P. Dominicem Quyenem Vu
Rozhovor s australským provinciálem P. Dominicem Quyenem Vu při jeho návštěvě římské kurie. Quyene, jste provinciálem australské provincie již více než rok. Svou úlohu jste musel začít během pandemie Covidu-19. Jaké z toho plynou výzvy? Melbourne má nejvyšší počet dní na světě strávených v lockdownu, takže jsem považován za covidového provinciála. Bylo to pro mě docela náročné, protože jsem nastupoval do úřadu během pandemických...

Pro jezuity ve východní Africe jsou výzvy požehnáním

Pondělí, 4.4.2022
Rozhovor s provinciálem východní Afriky P. Kizitem Kiyimbou
Řím. Ve druhé polovině března se na generální kurii uskutečnilo setkání pro šestnáct nových provinciálů, kteří byli jmenováni během pandemie. Otče Kizito, jste z Ugandy. Mohl byste nám říci pár slov o sobě a svém povolání? Čím si jezuité získali vaše srdce? Jsem druhorozený ze sedmi sourozenců, ale v domě nás bylo vždy kolem deseti dětí. Moji rodiče byli učitelé na základní škole a učili nás spolu žít jako dobří lidé a dobří křesťané. Moje touha být knězem sahá až...

Bez církví nemůžeme pomýšlet na mír na Ukrajině

Čtvrtek, 3.3.2022
Rozhovor s účastníkem Velehradského jubilejního kongresu (2007) Antoinem Arjakovskym
Profesor Antoine Arjakovsky, pravoslavný intelektuál s ruskými kořeny, ředitel Institutu ekumenických studií na Katolické univerzitě ve Lvově (2004–2011). Je vnukem kněze Západoevropského exarchátu ruských farností Konstantinopolského patriarchátu Dmitrije Andrejeviče Klepinina († 1944, Buchenwald), blahořečen v roce 2004. Po vstupu ruských vojsk do Donbasu a papežově pozvání papeže Františka k modlitbě a půstu na Popeleční středu...

Otec Anthony Corcoran SJ vypráví o své práci v Kyrgyzstánu

Pondělí, 21.2.2022
Rozhovor při návštěvě generální kurie Tovaryšstva Ježíšova v Římě
Kyrgyzstán. Co o něm víte? Asi mnoho ne. Je to hornatá středoasijská země se šesti miliony obyvatel, která je obklopena z jihu a východu Čínou a dále republikami Tádžikistán, Uzbekistán a Kazachstán, které byly dříve součástí Sovětského svazu. V roce 1991, po pádu sovětského impéria, získal Kyrgyzstán nezávislost. Jeho obyvatelstvo je z velké části muslimské, ale od doby, kdy se stal nezávislým, zabarvují prožívání náboženství šamanistické praktiky...

Na slovíčko s P. Jiřím Kovářem SJ

Čtvrtek, 17.2.2022
Pro benešovské noviny 1/2022 připravila místostarostka Andrea Kulíková
Milí čtenáři, přinášíme Vám novou rubriku našich Benešovských novin, kde bychom rádi představili zajímavé osobnosti našeho města i regionu v krátkém rozhovoru tak, abychom Vám přiblížili jejich práci, plány i životní cestu. Věříme, že se Vám tato rubrika bude líbit a dozvíte se mnoho zajímavých věcí. Naším prvním hostem je benešovský farář P. Mgr. Jiří Kovář SJ, se kterým jsem hovořila o stříbrné adventní neděli na faře. Dobrý den, pane faráři, nesmírně si vážím...

Svědectví brazilského jezuity o životě na Haiti

Úterý, 18.1.2022
Rozhovor s P. Rogeriem da Silvou SJ
Mezi nedávné návštěvníky generální kurie patří i brazilský jezuita P. Rogerio da Silva, který strávil asi sedm let službou na Haiti, z toho čtyři roky jako novicmistr. Co nám může říci o své zkušenosti v této zemi, která se snaží překonat politickou nestabilitu a velkou chudobu? Rogerio, Vy, brazilský jezuita, jste byl od roku 2017 až donedávna novicmistrem na Haiti. Nejprve nám řekněte, co Vás přivedlo na Haiti? Výzva jít a přispět k poslání Tovaryšstva Ježíšova na Haiti...

Jezuité v Lovani chtějí propojit intelektuální a sociální apoštolát

Úterý, 11.1.2022
Rozhovor s otci Leem De Weerdtem a Jacquesem Haersem
Lovaň. Nedávná návštěva otce generála P. Artura Sosy ve Flandrech poskytla příležitost k seznámení s některými inovativními projekty jezuitů v regionu evropského Nizozemí. V Lovani, kde se jezuité dlouhodobě angažují na Katolické univerzitě, zahájili se svými spolupracovníky projekt IntelSoc. Odkud vzešel projekt IntelSoc? K čemu je potřebný? Weerdt: Projekt si klade za cíl umožnit jezuitům, kteří jsou aktivní v intelektuální službě, užší spolupráci se...

Rozhovor papeže Františka s jezuity v Aténách 4. prosince 2021

Pondělí, 20.12.2021
Podle La Civiltà Cattolica zpracoval P. Pavel Ambros SJ
P. Pierre Salembier, představený komunity, jako prvního představil bratra Georgese Marangose, který hraje na varhany a je ekonomem. Papež na to reagoval těmito slovy: Přiznám se: Když jsem byl provinciálem, musel jsem si vyžádat informace o připuštění jezuitů ke kněžskému svěcení a zjistil jsem, že nejlepší informace mám od bratrů. Vzpomínám si na jednu chvíli: Byl tam student teologie, který končil studia, byl obzvlášť dobrý, inteligentní, milý. Ale bratři mi...

Rozhovor s generálním představeným Tovaryšstva P. Arturem Sosou (3. část)

Pondělí, 13.12.2021
Při příležitosti setkání ignaciánské rodiny ze západoevropské frankofonní provincie v Marseille
Rozhovor proběhl na generální kurii 29. října, překlad sestra Anna Lexmaulová. Otázka trochu předpokládaná zní: jsem na facebooku, jsem na twitteru, mám svůj blog, píšu, co chci, s tím a s tím nesouhlasím… Jak vyjádřit a respektovat tuto rozmanitost, a zároveň být autentickými svědky evangelia? Prostřednictvím dialogu. Nicméně jedná se o určitý způsob dialogu. Papež František nedávno napsal encykliku Fratelli tutti. Velmi zdůrazňuje téma dialogu z různých...

Starší články v rubrice


Ignaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.
více »

Nejbližší akce

Třetí česko-slovenská víkendovka pro zájemce o jezuitský řád


Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“


Vzpomínkové setkání na P. Jana Rybáře SJ


Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil