Dnes je 27. 10. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

Jak se stavět k autoritě církve?

Úterý, 26.10.2021
Za církev synodální (4)
Synodální cesta je především pozváním pro všechny duchovní, kněze, pro nositele duchovní moci v církvi, pro ty, kdo zastávají jakýkoli úřad v církvi. Řekněme jasně: důrazné pozvání. K čemu především? Aby naslouchali hlasům těch, jejichž hlasy nemusí být na první pohled vnímány jako směrodatné. Ne vše, na co svítí reflektory medií, je výživné a jakostní! A to jak uvnitř církve, tak i mimo ni. Vždyť právě toto vanutí Ducha Svatého papež František tolik zdůrazňuje...

Jak se vyhnout verbálnímu odpadu?

Středa, 20.10.2021
Za církev synodální (3)
Synodální cesta je příležitostí k odklízení verbálního odpadu. Připustit, že nemusíme všemu věnovat stejnou pozornost, je samo o sobě blahodárné pro tělo i duši. Vnášíme do toxického světa naše reflexe „s nadějí, že osvědčíme svou schopnost odpovídat (…) a zároveň nabídnout tyto úvahy jako pozvání k dialogu se všemi lidmi dobré vůle.“ (František, Fratelli tutti, 6) Jak se odstraňuje verbální odpad z našeho slovníku? Tato čtyři axiomata se zrodila při našem...

Učit se, učit se, učit se!

Pátek, 15.10.2021
Za církev synodální (2)
Použijeme-li sportovní terminologii, byli jsme postaveni dne 9. října 2021 na startovací čáru. Vyjádříme-li to samé hudebním slovníkem, můžeme hovořit o předehře, která zazněla na úvod Božího díla. Signál ke startu byl dán i pro všechny naše diecéze (partikulární církve) i celou místní církev v českých zemích dvěma událostmi: a) pracovním setkáním zástupců římské kurie, delegátů jednotlivých biskupských konferencí a jim podobných orgánů...

Ticho a obrácení

Středa, 13.10.2021
Za církev synodální (1)
Aby bylo jasno hned od začátku: Nejde o to „vyprodukovat dokumenty, nýbrž ‚dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce, rukám navrátí sílu‛.“ (čl. 32) Nadšení ve tváři těch, kteří se nemohou dočkat naplňování stránek, v nás aktivuje kontrolku. Nemusíme tancovat v porcelánu...

Modlitba politika

Středa, 29.9.2021
Svěřme blížící se volby služebníku Božímu Robertu Schumanovi (1886–1963)
Do aktuálního dění spojeného s volbami do Parlamentu České republiky může každý z nás, volený politik i volič, pozvat ctihodného Roberta Schumana. Tomuto katolickému politikovi, nazývanému otec Evropy, můžeme v intimitě srdce svěřovat jednak starost o obecné dobro obce (polis), ale především plány a naplňování konkrétních politických cílů ve prospěch nefalšované a nepředstírané solidarity ve společnosti. Na otázku: „Může být politik svatý?“ mnozí z nás...

Umění rozvrhnout čas a zamýšlet se

Pondělí, 7.6.2021
Svatý Ignác a internet VIII
Jak vlastně začít? A je vůbec možné něco s našimi malými i většími, okrajovými či zotročujícími závislostmi dělat? Již jen to, že se u sebe snažíme jít k jádru věci a nezůstat na povrchu, je dobrá známka. Ale je zde malé pozor! Jít do hloubky znamená již dolů, do hlubin, dovnitř. Obrácení je spojeno s výší. Jít výš není protikladem toho, co nazýváme v sobě postojem jít hlouběji. Nemohu zůstat ve starém! Co to znamená? Znamená to vztáhnout svoje obrácení se od sebe...

Stačí někdy jen málo, abych byl před obrazovkou svobodnější

Pondělí, 31.5.2021
Svatý Ignác a internet VII
Jazyk nám utíká před rozumem. O to více naše oči. Snažme se vyhnout bezcílnému surfování po internetu bez jasné představy, kam a proč klikáme. Nedovolme, aby se internet stal pánem času, celodenní či celonoční náplní dne. Když otevřeme vyhledávač nebo e-mail, je důležité mít až hluboce v podvědomí postoj založený na dispozici, kterou jsme si museli namáhavě vybojovat. Odvahu, odvahu je třeba mít, když se ptáme: kam a proč! Bezcílnost v nás je...

Vytvářet osobní prostor mimo internet

Středa, 26.5.2021
Svatý Ignác a internet VI
Kdykoliv přistupujeme k internetu, položme si otázku, jak bohatý, nápaditý a tvořivý je a může být život mimo prostor virtuálního světa. Spočítejme si tu a tam: čas odpojení od internetu (offline) s časem připojení na internet (online). Před každým z nás stojí úkol pečovat o svoji kulturu života. Budeme mít vrch nad online a můžeme mít poslední slovo při vytváření vlastního prostoru offline? Zachovejme si vliv na své hospodaření s časem, abychom zcela neztratili čas...

Jak jsem prožil Den země

Čtvrtek, 13.5.2021
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ
Přiznám se, že už nevkládám příliš velkou důvěru v masově organizované akce, které navíc nesou všechny typické znaky komercializace. To se stává každé dobré myšlence. Bylo mi až líto, co všechno byli schopni udělat mediální vizážisté a různé prapodivné autority utvářející veřejné mínění s Gretou Thunbergovou, ať už její příznivci nebo její odpůrci. Čirou náhodou jsem slyšel v Rádiu Proglas pěknou relaci na téma Den země spojený s citátem papeže...

Být tentýž ve světě před obrazovkou i za ní, kde mne nikdo nezná

Úterý, 11.5.2021
Svatý Ignác a internet V
"Buďte autentičtí!" Oblíbený slogan dnešního kulturního světa. Opatrnost je na místě. Proč být jako na číhané, když zasedáme za svůj počítač? Použití internetu jako prostředku se může zvrtnout velmi rychle. Stane se oddělenou částí života. Ba, zbytek všeho ostatního se může stát menšinový. Pokušení anonymity, svůdnost, že mohu zůstat skrytý, můžeme odstranit jediným způsobem: transparentností. Můžeme si to přiblížit? Nick mi nebude pomáhat se skrývat...

Starší články v rubrice


Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Učedníci – misionáři
Modleme se, aby se všichni pokřtění zapojili do díla evangelizace a svědectvím života, z kterého vane evangelium, se nabídli k misijnímu poslání.
Národní úmysl Děkujeme za Papežská misijní díla a prosíme za všechny křesťany, aby přijali výzvu k misijnímu poslání doma i ve světě, nejen příspěvkem do sbírky na misie.
více »

Nejbližší akce

Bez cenzury o problémech v duchovním životě


Improvizace na jezuitská témata


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Exercicie se sv. Ignácem, vede P. Ladislav Nosek SJ


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Památka bl. Dominika Collinse

Památka sv. Alfonse Rodrígueze

Památka bl. Ruperta Mayera


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil