Dnes je 18. 1. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

Výročí listu La Civiltà Cattolica a videoposelství na úmysly Apoštolátu modlitby

Pátek, 3.1.2020
Vatikán. Periodikum La Civiltà Cattolica již sto sedmdesát let doprovází všechny papeže. Je publikováno se schválením státního sekretariátu Svatého stolce. Vzniklo na žádost Pia IX. směrovanou na Tovaryšstvo Ježíšovo. Současným redaktorem je P. Antonio Spadaro SJ. Časopis vychází v pěti jazycích a má korespondenty po celém světě. Již pátým rokem vystupuje papež František ve videoposelstvích na úmysly Apoštolátu modlitby. Svatý otec František blahopřál...

P. Bernd Hagenkord SJ hovořil o synodální cestě v Německu

Úterý, 31.12.2019
P. Bernd Hagenkord byl spolu s řeholnicí Marií Boxbergovou ze Společenství křesťanského života vybrán, aby duchovně doprovázel synodální cestu církve v Německu. Vyjádřil myšlenku, že mnozí si přejí jasné rozhodnutí, podle kterého se bude církev v Německu nadále řídit. Ve skutečnosti bude proces vyžadovat mnoho trpělivosti. Synodální cesta začala na první neděli adventní. Během dvou let se bude scházet několik set katolíků v tematických skupinách i větších...

Poslední letošní číslo bulletinu už i ve webovém archivu

Úterý, 31.12.2019
Olomouc. Poslední číslo bulletinu Jezuité roku 2019 nabízí zamyšlení nad tématem odvahy. Na provokativní úvodník Jana Rybáře SJ navazuje v rubrice Spiritualita text Povolání k radosti. O roli odvahy v duchovním životě pojednává stať Jana Regnera a krátká anketa. V rozhovoru s Janem Rybářem došlo na mnoho aspektů odvahy v církvi a společnosti. O výchově k odvaze na rytířských táborech referuje bratr Václav Dlapka. V rozhovoru čísla Jan Regner vyzpovídal Petra Havlíčka při příležitosti jeho posledních slibů. Rubriku Jezuité ve světě zahajuje reportáž...

Vánoční poselství Jezuitské konference evropských provinciálů

Pondělí, 30.12.2019
Vánoční přání P. Francka Janina, prezidenta Jezuitské konference evropských provinciálů, doplnil jeho asistent P. José de Pablo svým zamyšlením doplněným obrazem a hudbou. "Kéž bychom dali Kristově cestě naši plnou preferenci. Sám Ježíš nám ukazuje cestu k Bohu, která začíná pokorou jesliček. Mladí pastýři, chudí a vyloučení jsou prvními hosty. Prostřednictvím andělského hlasu zpívá stvoření: "Hosanna na výsostech a pokoj na zemi." Pokoj do vašich srdcí...

V Albánii se uskutečnilo setkání evropských delegátů pro školy

Pátek, 27.12.2019
Albánie. Výroční setkání evropských delegátů pro síť jezuitských základních a středních škol organizoval ke konci roku P. Jimmy Bartolo SJ z provincie evropského středozemí. Účastníci byli přivítáni v Tiraně. Navštívili katedrálu, která byla v komunistické době zastavěna zdí a proměněna v sociální centrum v naději, že lidé zapomenou na její historii a náboženský význam. Pro přítomné to byla jedinečná příležitost seznámit se s kontextem tamní školy, která je...

Slavnost Narození Páně v pražském kostele svatého Ignáce

Středa, 25.12.2019
Praha. Mši svaté 25. prosince ze slavnosti Narození Páně v noci, tzv. půlnoční, která skutečně začínala o půlnoci, předsedal P. provinciál Petr Přádka SJ. Ujal se rovněž promluvy po evangeliu. Otec provinciál na úvod využil starý příběh, který na soucitu člověka s ptáky objasňuje Boží soucit s námi lidmi, když se stal člověkem pro naši záchranu. Pojmenoval různé důvody, proč jsme se v této noční době sešli v kostele. Pro věřícího člověka je to vděčnost Ježíši Kristu...

Vánoční setkání na generální kurii

Pátek, 20.12.2019
Řím. Mezi tradice života na generální kurii Tovaryšstva Ježíšova v Římě patří setkání ve vánočním období. Jsou to slavnostní chvíle, které jsou příležitostí k neformálnímu rozhovoru, ke sdílení informací a prezentaci projektů, ke sjednocerní v modlitbě a slavení eucharistie. Takové setkání proběhlo 18. prosince v kongregační aule. Umožnilo týmu Sekretariátu pro sociální spravedlnost a ekologii zhodnotit kongres k padesátému výročí tohoto...

Vánoční svátky v kostelích spravovaných jezuity

Čtvrtek, 19.12.2019
Radostná atmosféra vánočních svátků bývá umocněna slavnostními bohoslužbami a také dalším programem. Tak je tomu i v kostelích plně či dílem spravovaných Tovaryšstvem. Na Velehradě se 26. prosince v 16.30 hodin v bazilice uskuteční Svatoštěpánský koncert Hradišťanu a Spirituál kvintetu. Je benefiční a výtěžek z něho poslouží na pořízení pamětní desky na Akci K, při níž došlo v roce 1950 k násilné likvidaci klášterů a řeholních řádů v...

Adventní dny víry

Středa, 18.12.2019
Praha. Od 1. do 24. prosince probíhají v pražském kostele svatého Ignáce Adventní dny víry. Hlavní program je připravený na sobotu 21. prosince. Děti si mohou ve výtvarné dílně vyrobit figurku do betléma a seznámit se s její rolí ve vánočním příběhu. Je připravena ukázka kadidla a jeho používání, neboť je to jeden z darů, který dítěti Ježíšovi přinesli mudrci. Dospělí si mohou vyzkoušet modelování z keramické hlíny se zavázanýma očima. Biblický příběh o...

Papež František představil spolubratřím spisy svého spirituála

Úterý, 17.12.2019
Vatikán. V pátek 13. prosince v aule generální kurie Tovaryšstva Ježíšova představil Svatý otec pětisvazkové souborné vydání spisů svého spirituála P. Miguela Angela Fiorita SJ, která nese název „Miguel Ángel Fiorito - Mistr dialogu“. V přednášce na základě osobních vzpomínek vykreslil portrét tohoto argentinského jezuity a zároveň svoji vlastní řeholní formaci. Hojně se dotýkal rozlišování a duchovního doprovázení. „Skutečnost, že prezentuji tyto Spisy...

< předcházející   další >


Náš tip

Sedm příběhů s knihou

Michal Altrichter

Sedm příběhů s knihou otevírá svědectví těch, kdo s knihou přicházejí živě do styku. O svém vnitřním světě vypráví: ilustrátor knih, knihovník, knihkupec, píšící autor, čtoucí čtenář, literární kritik a dítě. Každému je přisouzena jedna ctnost: pokora, skromnost, štědrost, činorodost, pokoj, laskavost a cudnost...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Podpora míru ve světě
Modleme se, aby křesťané, lidé vyznávající jiná náboženství a všichni lidé dobré vůle prosazovali ve světě mír a spravedlnost.
Národní úmysl Za věřící různých církví – ať na přímluvu sv. Jana Sarkandra vytvářejí společenství jedné Boží rodiny modlitbou a společnou pomocí potřebným.
více »

Nejbližší akce

Výstava o kardinálu Špidlíkovi


Přihlašování na Evropský Magis 2020


více »

Nejbližší duchovní akce

Víkendová duchovní obnova


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Kněžské exercicie


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


více »

Kalendárium

Památka jezuitských mučedníků


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil