Hlavní stránka Dnes je 4. 6. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Hluboké kořeny umožňují neustálý růst

Úterý, 26.5.2020
Homilie otce generála při zádušní mši svaté za P. Adolfa Nicoláse SJ
Řím. V sobotu 23. května sloužil P. generál Arturo Sosa v římském kostele del Gesù zádušní mši svatou za zemřelého P. Adolfa Nicoláse, bývalého generálního představeného Tovaryšstva. Pohřeb se konal tentýž den v japonském Tokiu. „Pšeničné zrno, které padne do země a odumře, aby přineslo užitek, je podobenstvím o životě Ježíše, který byl přibit na kříži a vyzdvižen jako znamení lásky, která znovu otevírá cestu ze smrti k životu. Je také podobenstvím...

Jiří Hebron SJ přijal jáhenské svěcení

Pondělí, 25.5.2020
Praha. V sobotu 23. května při mši svaté v kostele svatého Ignáce přijal jáhenské svěcení z rukou biskupa Václava Malého jezuita Jiří Hebron. Počet účastníků slavnosti nebyl veliký vlivem pandemie koronaviru, nicméně spolubratři nastávajícího jáhna se nedali odradit a přicestovali z různých míst republiky. Čestné místo zaujímala rodina novosvěcence, přišli někteří jeho přátelé i farníci. Ve spojení s nekomplikovaným přístupem biskupa Malého se vytvořila...

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád

Neděle, 24.5.2020
Praha. V pražské jezuitské komunitě budou mít možnost prožít poslední květnový víkend 29. až 31. května 2020 mladí svobodní muži ve věku od 18 do 35 let, kteří uvažují o duchovním povolání. V rámci víkendu nazvaného „Jezuitou dnes“ se budou moct blíže seznámit se životem v jezuitském řádu, s jeho historií, řeholní formací i dnešní apoštolskou činností. Několik jezuitů se s nimi podělí o to, co je vedlo k rozhodnutí vydat se na cestu řeholního života a jak tato volba...

Páté výročí encykliky Laudato Si

Pátek, 22.5.2020
Řím. Ve dnech od 16. do 24. května prožívá církev týden věnovaný chvále a ochraně stvoření při pátém výročí encykliky Laudato Si´. Na pozvání vatikánského Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji se ke společnému slavení spojily různé skupiny, sítě a organizace Tovaryšstva Ježíšova. Mezi partnery události patří Sekretariát pro sociální spravedlnost a ekologii, síť EcoJesuit, Africká jezuitská síť pro ekologii, Společenství...

Zemřel bývalý generální představený Tovaryšstva Ježíšova P. Adolfo Nicolás

Čtvrtek, 21.5.2020
Řím. Ve středu 20. května zemřel v japonském Tokiu P. Adolfo Nicolás, který byl generálním představeným jezuitů od ledna 2008 do října 2016. Otec Nicolás se narodil ve španělské Palencii 29. dubna 1936. Do Tovaryšstva vstoupil 14. září 1953 a na kněze byl vysvěcen 17. března 1967. Jako scholastik byl vyslán na misie do Japonska, kde vedle mnoha dalších věcí byl profesorem teologie, rektorem scholastiků a provinciálem, později se věnoval sociální práci s...

Nový provinciál slovenských jezuitů se ujal úřadu

Středa, 20.5.2020
Bratislava. P. Jozef Šofranko SJ byl dekretem generálního představeného ze dne 6. ledna jmenován provinciálem Slovenské provincie Tovaryšstva Ježíšova. V sobotu 9. května při slavné mši svaté v bratislavském kostele Nejsvětějšího Spasitele převzal úřad od dosavadního provinciála P. Rudolfa Uhera SJ. Tisková kancelář Slovenské biskupské konference vedla s P. Šofrankem rozhovor, z něhož část uvádíme: Proč jste se stal jezuitou? Jednoduchá odpověď...

Virus nás všech a Kristovo volání

Úterý, 19.5.2020
Krizová pastorační nabídka 6
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k současné krizi. "Umírání a smrt byly z naší bezprostřední lidské zkušenosti vytěsněny do oblasti profesionální péče specialistů. Staly se něčím vzdáleným. Katastrofy, které pozorujeme prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, z nás nezřídka činí – i proti naší vůli – nezúčastněné pozorovatele. Ztrácíme nevědomky údiv, ostych a stud bezprostředního diváka. Proměnili jsme se mnohdy v nezúčastněné přihlížející...

Mapování potřeb sociálních center v době pandemie

Pondělí, 18.5.2020
Řím. Sekretariát pro sociální spravedlnost a ekologii za pomoci odborných znalostí sítě Xaver vytvořil globální mapu, která ukazuje potřeby zapříčiněné pandemií a reakce na ně. Účel tohoto jednoduchého mapování byl trojí: Získat informace o současném stavu jezuitských děl v sociálním apoštolátu ve vztahu k potřebám a obtížím, které se vyskytly. Katalogizovat inovativní reakce, přijatá opatření a uskutečněné plány. Zjistit, jak se co nejlépe vypořádat s nouzovou...

Maria, Nástroj Ducha svatého

Čtvrtek, 14.5.2020
Část promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z 28. května 1947
Měsíc květen je více než jiné věnován úctě k Matce Boží. Pro povzbuzení uvádíme zamyšlení P. Adolfa Kajpra SJ o jejím otevření se Duchu svatému. "Teprve od té chvíle, kdy Kristus se objevil mezi námi, dostal svět a dostalo lidstvo svůj pravý smysl. Neobjevil se však mezi námi s žádnou pompou, nýbrž začal prostince, jako každý jiný tvor lidský, svou existenci mezi námi v lůně Panny Marie. To panenské početí je sice zázrak, ale zázrak, jenž vůbec nebyl...

Formace Živých kamenů on-line

Úterý, 12.5.2020
Ve dnech 30. dubna až 2. května proběhla on-line formace Živých kamenů. Živé kameny představují mezinárodní jezuitský projekt, jehož cílem je šíření evangelia prostřednictvím památek křesťanského umění. V rámci bezplatně nabízených komentovaných prohlídek se mladí dobrovolníci snaží turistům z celého světa ukázat opravdovou krásu sakrálního umění, a tím také krásu víry. Tématem programu mezinárodní formace pro mladé lidi bylo „Umění, násilí a...

< předcházející články   další články > 


Názory

Trojmocný máj

Jan Rybář
Pascha, Letnice, Maria. (A co koronavir?)
Příspěvek P. Jana Rybáře pro královéhradecký diecézní časopis Adalbert. "Naše vláda uvolňuje činnosti, uvolní i kostely. Stále je dost otázek, stanovisek, nejistot a starostí. Špičková americká psychiatrička paní Alegriová nabízí několik strategií, jak docílit klidné mysli, jak zachovat lidskou důstojnost, víru v lepší dny, jak se nenechat ovládnout úzkostí a hněvem. Náš psycholog pan Pařízek radí, jak se nezhroutit, jak přežít. Jak se zbavit strachu. Jak nahradit ztrátu životních...

Náš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Cesta srdce
Modleme se, aby ti, kdo trpí, skrze pronikavý dotek Ježíšova Srdce nalezli životní východisko.
Národní úmysl Za dar moudrosti pro studenty – ať pod ochranou bl. Hroznaty mladí nacházejí pravý smysl života a nechají se vést Duchem Svatým.
více »

Nejbližší akce

Jáhenské svěcení Petra Hrušky SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení Anamnéza - mimořádný termín


Ignaciánská duchovní cvičení


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Úmrtí Floriana J. Bahra

Památka sv. Josefa de Anchieta


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil