Hlavní stránka Dnes je 24. 10. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Kurz duchovního doprovázení online

Úterý, 13.10.2020
Olomouc. Na těchto webových stránkách již byla zveřejněna zpráva, že Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pod záštitou děkana Petera Tavela pořádá v rámci celoživotního vzdělávání zájmový kurz duchovního doprovázení. Je určen pro řeholníky, řeholnice, kněze i laiky, kteří se angažují v oblasti duchovního doprovázení, nebo se na tuto službu připravují. Je vhodný i pro ty, kdo hledají praktické nástroje k prohloubení...

Nově objevit duchovní svaté přijímání a zpověď touhy

Pondělí, 12.10.2020
Krizová pastorační nabídka 14
Myšlenky k hlubšímu pochopení aktuálních forem zbožnosti od P. Pavla Ambrose SJ. Modlitba je vždy i modlitbou Krista Velekněze, který se ujímá naší modlitby. Ale nejsme navyklí tuto modlitbu nazývat přijímáním (Kristus přijímá naše záměry, které mu odevzdáváme, a činí je součástí své oběti). Je-li modlitba v Duchu Svatém, je tedy i duchovní (duchovní je to, v čem je přítomen Duch). Proto můžeme soukromou modlitbu nebo soukromou četbu liturgických textů...

Kardinál Czerny hovořil o encyklice Fratelli tutti

Pátek, 9.10.2020
Odpovědi na otázky tiskového střediska generální kurie Tovaryšstva Ježíšova
Dne 4. října vydal papež František nový dokument, adresovaný všem věřícím a všem mužům a ženám dobré vůle, o lidském bratrství. Kardinál Michael Czerny SJ jako jeden z papežových blízkých spolupracovníků odpovídal na otázky o významu tohoto dokumentu v celku papežova učení. Kardinál Czerny stojí v čele sekce pro migranty a uprchlíky vatikánského Dikasteria pro integrální lidský rozvoj. "Pane kardinále, papež František napsal encykliku Laudato si' o...

Je poezie pro jezuity nebezpečná?

Čtvrtek, 8.10.2020
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ nad novým výběrem španělské mystické poezie
V letošním roce vydalo nakladatelství Refugium výběr ze španělské mystické poezie s názvem „Dotek tvého ticha“. Autorem překladu je biskup Josef Hrdlička. Není překvapením, že mistrný překlad španělské mystické poezie z pera Josefa Hrdličky, emeritního pomocného biskupa olomouckého, vyšel v nakladatelství Centra Aletti v Olomouci. Spolupráce je dlouhodobá. Připomeňme zde vydané básně Gerarda Manleye Hopkinse SJ (Svíce uvnitř, 2002 a Jsem výšleh...

Podzimní festival duchovní hudby Olomouc

Středa, 7.10.2020
Olomouc. Ve dnech od 20. září do 24. října probíhá v Olomouci již dvacátý sedmý ročník Podzimního festivalu duchovní hudby. Dva ze sedmi koncertů zazní v jezuitském kostele Panny Marie Sněžné. V sobotu 10. října od 18 hodin můžeme vyslechnout instrumentální hudbu raného baroka a vybrané části z Vespro della Beata Vergine od Claudia Monteverdiho v podání souboru Ensemble Inégal s dirigentem Adamem Viktorem. V sobotu 24. října od...

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc říjen

Úterý, 6.10.2020
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se, aby ti, kdo mají jakoukoli pravomoc v Božím lidu, ji vykonávali pro dobro všech a pro šíření evangelia. Autorita je jedním z podstatných způsobů, jak druhého člověka vhodně formovat, a tak zakládat kvalitu, hodnotu a smysl jeho života. Neprojevuje se mocí nebo donucením, nýbrž dobrým vlivem, krásou života, se kterým je možno se svobodně a ochotně ztotožnit. Autorita druhého vede k většímu dobru, poněvadž odkazuje k obecnějším hodnotám, lidským...

Následky výbuchu v Bejrútu

Úterý, 6.10.2020
Bejrút. Téměř dva měsíce po explozi v Bejrútu hovoří P. Garrett Gundlach SJ o různých formách pomoci, kterými se snaží jezuité a jejich spolupracovníci zmírnit její následky. Dva týdny po výbuchu v Bejrútu, po dni naplněném návštěvami obyvatel, kteří byli otřeseni explozí, se dobrovolníci ze sítě služeb libanonské univerzity vydali na průvod s Nejsvětější svátostí ulicemi města, posetými množstvím trosek. K nim se připojili místní obyvatelé. P. Ronney el Gemayel...

Vzpomínka u sarkofágu kardinála Špidlíka

Pondělí, 5.10.2020
Pronesl P. Pavel Ambros SJ
Velehrad. V dubnu tohoto roku se nemohla ze známých důvodů slavit připomínka desátého výročí úmrtí otce Tomáše Špidlíka. Dne 3. října 2020 proto v rámci připomínky velehradských výročí zazněla i jeho slova, která předcházela modlitbě u jeho sarkofágu. Text byl napsán jako úvodní slovo ke knize Josefa Ratzingera O víře, naději a lásce, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství roku 2008. Hovoří zde o papežích, s kterými se osobně setkal. Přenechme...

Zkušenosti se službou uprchlíkům

Pátek, 2.10.2020
P. Michael Schöpf SJ byl pověřen službou uprchlíkům na světové úrovni. Sdílí některé své zkušenosti s touto činností. Dne 27. září jsme si připomněli Světový den migrantů a uprchlíků. Katolická církev při té příležitosti upozorňuje na neutěšenou situaci miliónů násilně vysídlených osob po celém světě. Papež František nám po celý rok připomíná, že Ježíš a jeho rodina sami zažili pronásledování a vyhnanství a že evangelium dnes vyžaduje, aby křesťané...

Virtuální realita a osobní blízkost

Čtvrtek, 1.10.2020
Krizová pastorační nabídka 13
P. Pavel Ambros SJ důrazně upozorňuje na rozdíl mezi osobní účastí na mši svaté a jejím pouhým sledováním, byť v přímém přenosu. Všechny životní situace jsou vyřešeny dobře (křesťansky) až po dovršení jejich běhu ve smyslu, který již nyní dostávají a vstřebávají do své existence. Sdílení informací je dnes tak snadné, že nejsme sto – i kvůli jejich množství a účinnosti založené na vizuálním vnímání – jejich dopad v lidském životě domýšlet. Dobře to ukazuje...

< předcházející články   další články > 


Názory

Bez Kříže

Jan Rybář
Otec Jan Rybář reflektuje zkušenosti
Těžiště života mých předků bylo u Krista. Přesněji - u Krista ukřižovaného. V našem domě, hned v předsíni, visel kříž s Kristovým tělem, dobrých jeden a půl metru vysoký. Každý hned věděl, kdo tu bydlí a co je zač. Život byl tehdy těžký, bylo to nesení kříže. Ten visel v každém nemocničním pokoji, v každé školní třídě; byl na rozcestích, na ulicích, na hřbitovech, na sanitkách červeně - barva krve. Postupně se kříže v bytech začaly zmenšovat, až vymizely úplně, stejně...

Náš tip

Čím dál větší Bůh

Brian O’Leary

Irský jezuita Brian O’Leary vychází z pestré zkušenosti dlouhodobě přednášejícího na různých institutech, ale rovněž ze zkušenosti exercitátora v několika světových centrech spirituality Ignáce z Loyoly. V textu nám ukazuje, jak pomáhá ignaciánská spiritualita odhalovat…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Misijní poslání laiků v církvi
Modleme se, aby laici, zejména ženy, v síle svého křtu měli větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích.
Národní úmysl Za misie – ať je na přímluvu sv. Jana Nepomuka Neumanna s nadšením podporujeme, šíříme radost evangelia a pomáháme potřebným.
více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Setkání seniorů


Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


více »

Kalendárium

Památka bl. Dominika Collinse

Památka sv. Alfonse Rodrígueze


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil