Hlavní stránka Dnes je 7. 4. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Svatý týden prožitý s liturgií – vzhlížejme k Velikonoční vigilii

Středa, 1.4.2020
Malý „seriál“ osobní přípravy na Velikonoce
Následující meditace P. Pavla Ambrose SJ hovoří o Svatém týdnu jako celku. Po Kristově zmrtvýchvstání po nějakou dobu přicházeli apoštolové do chrámu modlit se jako ostatní zbožní židé. (Sk 3,1) První, co se změnilo, bylo slavení Velikonoc, které přestaly být památkou vysvobození Židů z Egypta, ale staly se připomínkou Kristova zmrtvýchvstání. Byla pro ně tak silná, že ji slavili každou neděli, která pro Židy byla pracovním dnem. Scházeli se, protože očekávali příchod Pána ve...

Pátý krok cesty: Vzkříšení Lazara

Úterý, 31.3.2020
Malý „seriál“ osobní přípravy na Velikonoce
P. Pavel Ambros SJ nabízí meditaci na texty páté neděle postní. LECTIO. Slova svatého evangelia podle Jana. Byl jeden nemocný, Lazar z Betánie, vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To byla ta Marie, která pomazala Pána olejem a utřela mu nohy svými vlasy. Ten nemocný byl její bratr Lazar. Sestry tedy poslaly k Ježíšovi se vzkazem: „Pane, ten, kterého miluješ, je nemocný.“ Když to Ježíš uslyšel, řekl: „To není nemoc k smrti, ale k slávě Boží, aby jí byl oslaven...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc duben

Úterý, 31.3.2020
Krátké úvahy teologa P. Pavla Ambrose SJ
Úmysl všeobecný: Modleme se, aby všichni lidé trpící pod vlivem závislostí našli potřebnou pomoc i ty, kdo by je doprovázeli. „Mnozí mladí mají dojem, že pro druhé přestali existovat. Je to kultura založená na nevšímavosti a nezájmu. Jak mohou tito mladí přemýšlet o tom, zda existuje Bůh, pokud mají pocit, že pro svoje bratry už dávno neexistují? Takto je nutíme, aby se v budoucnosti stali kořistí jakékoli drogy a čehokoli, co je ničí. Můžeme se ptát: Co dělám pro...

Naléhavý modlitební úmysl na měsíc duben 2020 pro dny koronavirové pandemie

Úterý, 31.3.2020
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se za nemocné, za trpící lidi:
Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Děkuji všem křesťanům, všem mužům a ženám dobré vůle, kteří se v této chvíli, všichni společně, modlí, ať už patří k jakékoli náboženské tradici.

Zemřel hudební skladatel Krzysztof Penderecki

Úterý, 31.3.2020
Krakov. V neděli 29. března zemřel v Krakově ve věku osmdesáti šesti let polský hudební skladatel Krzysztof Penderecki. Byl blízký Tovaryšstvu Ježíšovu, na podzim roku 2018 dirigoval koncert v olomouckém kostele Panny Marie Sněžné. Penderecki se narodil roku 1933 v polské Debici. Během studia na gymnáziu a na Jagellonské univerzitě se věnoval hře na housle. V jednadvaceti letech vstoupil na Krakovskou hudební akademii, zanechal hry na housle a věnoval...

Svědectví učitelky z východního Nepálu

Pondělí, 30.3.2020
Deonia. Škola svatého Františka Xaverského v Deonii ve východním Nepálu si za léta svojí existence získala dobré jméno. Byla založena jezuity v roce 1999 a navštěvuje ji téměř tisíc žáků a studentů od první do dvanácté třídy. Velká část z nich pochází z rodin s nízkými příjmy, a proto jsou podporováni stipendii. Budova školy byla zničena při zemětřesení v roce 2015. Díky fondům získaným Nepálským jezuitským sociálním institutem byla v roce 2018 přestavěna a...

Čtvrtý krok cesty: Uzdravení slepého

Pondělí, 30.3.2020
Malý „seriál“ osobní přípravy na Velikonoce
Pro čtvrtou neděli postní připravil P. Pavel Ambros SJ následující texty. LECTIO. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo zhřešil: on sám, nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?“ Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud...

Vzdělávací cyklus o Pentateuchu

Pátek, 27.3.2020
Jezuitský scholastik Samuel Prívara připravil pro veřejnost nejen pro dobu koronavirové pandemie zbrusu nový vzdělávací cyklus. Pojednává o prvních pěti knihách hebrejské bible, knihách Mojžíšových, které židé nazývají Tóra (tedy zákon, nauka či učení). V křesťanském prostředí se užívá také název Pentateuch. Slovo pochází z řečtiny a znamená „pět knih“. První díly jsou ke shlédnutí na jezuitském kanálu YouTube. Nabízejí obecný úvod do cyklu...

Jak prožiji letošní Velikonoce aneb šest kroků k obnově křestního vyznání (2)

Pátek, 27.3.2020
Malý „seriál“ osobní přípravy na Velikonoce
P. Pavel Ambros SJ nabízí druhou část úvodu k postním meditacím. Co se odehrává na velikonoční vigilii? Přednostním dnem pro slavení křtu je velikonoční vigilie. Po dlouhé době postní přípravy se nám tajemství Kristova života, smrti, vzkříšení a nanebevstoupení nově přibližuje. Zvláště při každém udílení křtu nahlížíme novou Kristovu přítomnost mezi námi: Copak nevíte, že my všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše...

Zemětřesení v Záhřebu poškodilo baziliku Nejsvětějšího Srdce Páně

Čtvrtek, 26.3.2020
Dopis provinciála chorvatské provincie P. Dalibora Reniće SJ
Záhřeb. Zemětřesení, které 22. března zasáhlo hlavní město Chorvatska Záhřeb, výrazně poškodilo budovy spravované Tovaryšstvem Ježíšovým. "Drazí přátelé, v neděli 22. března 2020 v 6.24 hodin bylo město Záhřeb zasaženo zemětřesením o velikosti 5,5 stupně, jehož epicentrum bylo jen 6 km severně od města. Zemětřesení způsobilo mnoho materiálních škod, zejména na starých budovách v historickém centru města. Z jezuitských komunit jsou nejvíce...

< předcházející články   další články > 


Názory

Konečně Někdo!

Jan Rybář
Podnět otce Jana Rybáře
Denně dnes vnímáme rady psychologů, psychiatrů, neurologů, sociologů, filozofů. Co navrhují: sdílení, práci doma, přírodu, sport, kulturu, četbu. Snaží se nám pomoci, jenže člověk je v podstatě bytost duchovní, bezedně náročná. Cítíme, že tyto rady zůstávají jen na povrchu, napadají nás i bez studia a bádání. Zdá se tedy, že nikdo neumí dát více. Ale já vím o jednom vynikajícím psychiatrovi, který řekl, co opravdu pomůže: "Je to láska k terapeutickému...

Náš tip

Živá řeka evangelia 3.

Pavel Ambros

Celosvětová síť modlitby, kterou už tradičně sdílíme s papežem, nám připomíná, že srdcem poslání církve je modlitba. Můžeme dělat mnoho věcí, ale bez modlitby jsou mrtvé. Podněcujeme člověka, aby si přál hodnoty dne nahlížet duchovně: aby v nich poznal, jak Bůh sám originálně pracuje. To je vnitřní svoboda...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Vysvobození ze závislostí
Modleme se, aby všichni lidé trpící pod vlivem závislostí našli potřebnou pomoc i ty, kdo by je doprovázeli.
Národní úmysl Za ty, kteří podlehli závislosti na drogách, alkoholu, cigaretách, pornografii nebo internetu – ať pod ochranou bl. Mlady najdou cestu ke svobodě.
více »

Nejbližší akce

Přihlašování na Evropský Magis 2020


Jáhenské svěcení Jiřího Hebrona SJ


Pouť za nová povolání


více »

Nejbližší duchovní akce

Víkend pro seniory


Víkendová duchovní obnova


Duchovní cvičení Anamnéza


Duchovní obnova pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě


více »

Kalendárium

Výročí narození sv. Františka Xaverského

Volba prvního generála


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil