Hlavní stránka Dnes je 21. 1. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek




V Albánii se uskutečnilo setkání evropských delegátů pro školy

Pátek, 27.12.2019
Albánie. Výroční setkání evropských delegátů pro síť jezuitských základních a středních škol organizoval ke konci roku P. Jimmy Bartolo SJ z provincie evropského středozemí. Účastníci byli přivítáni v Tiraně. Navštívili katedrálu, která byla v komunistické době zastavěna zdí a proměněna v sociální centrum v naději, že lidé zapomenou na její historii a náboženský význam. Pro přítomné to byla jedinečná příležitost seznámit se s kontextem tamní školy, která je...

Slavnost Narození Páně v pražském kostele svatého Ignáce

Středa, 25.12.2019
Praha. Mši svaté 25. prosince ze slavnosti Narození Páně v noci, tzv. půlnoční, která skutečně začínala o půlnoci, předsedal P. provinciál Petr Přádka SJ. Ujal se rovněž promluvy po evangeliu. Otec provinciál na úvod využil starý příběh, který na soucitu člověka s ptáky objasňuje Boží soucit s námi lidmi, když se stal člověkem pro naši záchranu. Pojmenoval různé důvody, proč jsme se v této noční době sešli v kostele. Pro věřícího člověka je to vděčnost Ježíši Kristu...

Rehabilitace hmoty?

Pondělí, 23.12.2019
Výběr z textu P. Adolfa Kajpra SJ
V listu Katolík ze dne 25. prosince 1947 se autor zamýšlel nad vztahem Kristova vtělení a hmoty. "Vánoce zůstanou vždycky nejkrásnějšími, protože nejlidštějšími našimi svátky. Já vím, že někteří nejlépe to myslící mladí horlivci jsou rozhořčeni právě nad tou lidskostí vánoc a že se proto snaží ji co možná zatlačit a setřít. Zdá se jim, a jistě právem, že pod tou přemírou lidství většině lidí dnes úplně zmizelo božství betlémského Dítěte, protože se jim stalo úplně nesrozumitelné...

Vánoční setkání na generální kurii

Pátek, 20.12.2019
Řím. Mezi tradice života na generální kurii Tovaryšstva Ježíšova v Římě patří setkání ve vánočním období. Jsou to slavnostní chvíle, které jsou příležitostí k neformálnímu rozhovoru, ke sdílení informací a prezentaci projektů, ke sjednocerní v modlitbě a slavení eucharistie. Takové setkání proběhlo 18. prosince v kongregační aule. Umožnilo týmu Sekretariátu pro sociální spravedlnost a ekologii zhodnotit kongres k padesátému výročí tohoto...

Vánoční svátky v kostelích spravovaných jezuity

Čtvrtek, 19.12.2019
Radostná atmosféra vánočních svátků bývá umocněna slavnostními bohoslužbami a také dalším programem. Tak je tomu i v kostelích plně či dílem spravovaných Tovaryšstvem. Na Velehradě se 26. prosince v 16.30 hodin v bazilice uskuteční Svatoštěpánský koncert Hradišťanu a Spirituál kvintetu. Je benefiční a výtěžek z něho poslouží na pořízení pamětní desky na Akci K, při níž došlo v roce 1950 k násilné likvidaci klášterů a řeholních řádů v...

Adventní dny víry

Středa, 18.12.2019
Praha. Od 1. do 24. prosince probíhají v pražském kostele svatého Ignáce Adventní dny víry. Hlavní program je připravený na sobotu 21. prosince. Děti si mohou ve výtvarné dílně vyrobit figurku do betléma a seznámit se s její rolí ve vánočním příběhu. Je připravena ukázka kadidla a jeho používání, neboť je to jeden z darů, který dítěti Ježíšovi přinesli mudrci. Dospělí si mohou vyzkoušet modelování z keramické hlíny se zavázanýma očima. Biblický příběh o...

Papež František představil spolubratřím spisy svého spirituála

Úterý, 17.12.2019
Vatikán. V pátek 13. prosince v aule generální kurie Tovaryšstva Ježíšova představil Svatý otec pětisvazkové souborné vydání spisů svého spirituála P. Miguela Angela Fiorita SJ, která nese název „Miguel Ángel Fiorito - Mistr dialogu“. V přednášce na základě osobních vzpomínek vykreslil portrét tohoto argentinského jezuity a zároveň svoji vlastní řeholní formaci. Hojně se dotýkal rozlišování a duchovního doprovázení. „Skutečnost, že prezentuji tyto Spisy...

Napětí v Hongkongu trvá

Pondělí, 16.12.2019
Hongkong. V červenci navštívil otec generál jezuitské komunity a díla v Hongkongu. Bylo to na začátku protestů mladších generací proti státním orgánům. Zapojili se do nich i studenti jezuitských škol. Tovaryšstvo Ježíšovo v této napjaté situaci, kdy převládala moc peněz, podporovalo rozlišování a nenásilí. Po uplynutí pěti měsíců napětí dále vzrostlo. Polarizace je silná a čas od času se objevuje násilí mezi donucovacími orgány a protestujícími...

Pozvánka na adventní koncerty

Pátek, 13.12.2019
Velehrad/Praha. V sobotu 14. prosince od 15.30 hodin se uskuteční Adventní koncert „Čas rozjímání, čas radosti“ ve velehradské bazilice. V neděli 15. prosince od 19 hodin zazní Adventní koncert v kostele svatého Ignáce v Praze. Koncert na poutním místě Velehrad bude v podání Ensemble Flair Jana Rokyty mladšího. Kapela Flair vychází z moravské lidové tradice, obsahově spojuje lidovou a vážnou hudbu. Při koncertu v Praze můžeme vyslechnout díla autorů...

Otec generál hovořil k novinářům

Čtvrtek, 12.12.2019
Řím. V úterý 3. prosince měl P. Arturo Sosa neformální setkání se skupinou novinářů. Chtěl jim podat správný obraz Tovaryšstva Ježíšova. V médiích po celém světě se setkáme s velmi neúplným obrazem jezuitů. Vyskytne se zmínka o některých významných vzdělávacích institucích, o papeži, že je jezuita, v nejlepším případě se doslechneme o práci Tovaryšstva s uprchlíky prostřednictvím Jezuitské služby uprchlíkům. Stejně jako v případě jiných...

< předcházející články   další články > 


Názory

Teologie pro život!

Jan Rybář
Výzva otce Rybáře
Čtu někdy velmi zajímavé věty: "My františkáni říkáme, že vtělení je již vykoupením." Nebo: "Božské věci jsou přístupné jen přes symboly," nebo "Bůh dovoluje stvoření, aby vytvářelo samo sebe." Takových vět mám vypsáno několik desítek. Každá z nich by mohla vydat na knihu, nebo aspoň na hluboký článek. Dříve vycházely Teologické texty, které se tomu věnovaly, jenže pro nezájem kléru, studentů teologie i katolické inteligence zanikly. Doufal jsem, že je...

Náš tip

Sedm příběhů s knihou

Michal Altrichter

Sedm příběhů s knihou otevírá svědectví těch, kdo s knihou přicházejí živě do styku. O svém vnitřním světě vypráví: ilustrátor knih, knihovník, knihkupec, píšící autor, čtoucí čtenář, literární kritik a dítě. Každému je přisouzena jedna ctnost: pokora, skromnost, štědrost, činorodost, pokoj, laskavost a cudnost...
více »






Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Podpora míru ve světě
Modleme se, aby křesťané, lidé vyznávající jiná náboženství a všichni lidé dobré vůle prosazovali ve světě mír a spravedlnost.
Národní úmysl Za věřící různých církví – ať na přímluvu sv. Jana Sarkandra vytvářejí společenství jedné Boží rodiny modlitbou a společnou pomocí potřebným.
více »

Nejbližší akce

Výstava o kardinálu Špidlíkovi


Přihlašování na Evropský Magis 2020


více »

Nejbližší duchovní akce

Víkendová duchovní obnova


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Kněžské exercicie


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil