Hlavní stránka Dnes je 25. 4. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Jezuité podporují spravedlivější svět

Pondělí, 1.4.2019
Norimberk. Humanitární krize ve Venezuele, mezinárodní pomoc při katastrofách a ochrana dětí byly na pořadu jednání ředitelů Sítě Xaver, když se setkali ve druhé polovině března v Norimberku. Síť Xaver byla vytvořena v roce 2004 mezi třinácti jezuitskými organizacemi, které se tímto spojily pro naplňování mezinárodní mise v úsilí o spravedlnost ve světě. Všichni věří, že společně mohou dosáhnout více než odděleně. Členové podporují pastorační, rozvojové...

Setkání otce generála s laiky

Pátek, 29.3.2019
Záhřeb. V posledních měsících P. Arturo Sosa opakovaně hovoří o spolupráci, která musí charakterizovat činnost jezuitů. Doby, kdy jednotlivec řídil všechno, jsou již pryč. Pánovo poslání nyní vyžaduje, aby se všechny dary spojily; pouze společně, v duchu spolupráce, bude možné pokročit v budování Božího království. V pátek 22. března se P. Arturo Sosa setkal se skupinou mužů a žen, kteří jsou různými způsoby spojeni s působením Tovaryšstva v Chorvatsku...

Mladí jezuité začali s projektem Minutové homilie

Čtvrtek, 28.3.2019
Rakousko/Německo/Švýcarsko. Mladí jezuité v Rakousku, Německu a Švýcarsku spustili projekt Minutové homilie na sociálních sítích. O nedělích a církevních svátcích některý jezuita shrne hlavní myšlenku evangelia toho dne do jedné minuty. Zatímco počet účastníků nedělních bohoslužeb stále klesá, užívání internetu roste. Proto je poselství evangelia nyní přeneseno do sociálních sítí jezuitů, aby se dostalo věřícím a dalším zájemcům ve srozumitelném...

Postní doba ve farnostech spravovaných jezuity

Středa, 27.3.2019
Postní doba nás vybízí ke zvýšenému úsilí o vlastní obrácení. K tomu lze využít různých prostředků. Ve farnostech pod správou Tovaryšstva Ježíšova se můžeme setkat např. s následujícími. Na Hostýně se věřící pravidelně scházejí k pobožnosti křížové cesty. Rovněž v pražském kostele svatého Ignáce je společná křížová cesta každý pátek a neděli. V církví předepsaném rytmu probíhají o nedělích obřady katechumenů před přijetím křtu. V kapli Panny...

P. Sosa na oslavách výročí založení univerzity v Záhřebu

Úterý, 26.3.2019
Záhřeb. Generální představený Tovaryšstva Ježíšova se v rámci své návštěvy Chorvatské provinie zúčastnil oslav 350. výročí založení Univerzity Záhřeb. Jezuitská akademie královského svobodného města Záhřeb byla založena 23. září 1669 dekretem císaře Leopolda Prvního. Univerzitu vedli jezuité od jejího založení až do zrušení Tovaryšstva v roce 1773. Stala se největší a nejdéle nepřetržitě fungující institucí vysokoškolského vzdělávání v jihovýchodní...

Generální představený Tovaryšstva Ježíšova navštívil Chorvatskou provincii

Pondělí, 25.3.2019
Chorvatsko. Dny od 20. do 24. března prožil P. Arturo Sosa v jezuitské provincii v Chorvatsku. Několik dní po návratu z Indie se otec generál vydal na cestu do Chorvatské provincie Tovaryšstva Ježíšova. Většina Chorvatů jsou katolíci. Jezuitská provincie zahrnuje nejen Chorvatsko, ale i sousední země Bosnu a Hercegovinu, Srbsko, Černou Horu, Kosovo, Makedonii a Bulharsko. V několika z těchto zemí slouží katolickým menšinám malá skupina jezuitů, z nichž...

Pravé milosrdenství

Pátek, 22.3.2019
Část promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z května 1946
Tradičně se jako prostředky našeho (postního) obrácení uvádějí: modlitba, půst a milosrdenství (almužna, dobré skutky). P. Kajpr objasňoval milosrdenství následovně. „Křesťanství nikdy neopovrhovalo spravedlností, naopak čítá spravedlnost mezi základní ctnosti, bez nichž nelze chtít stavět něco vyššího. Křesťanství však ví, že Ježíš Kristus, jeho nejvyšší a vlastně jediný učitel, řekl sice: „Blahoslavení, kteří lačnějí a žíznějí po spravedlnosti,“ že však v téže...

Výstava grafik Jana Jemelky v Boskovicích

Čtvrtek, 21.3.2019
Boskovice. V sobotu 23. března v 15 hodin proběhne v Galerii Otakara Kubína v Boskovicích, Masarykovo náměstí 1/3, vernisáž výstavy grafik Jana Jemelky s názvem „Slovo a obraz: Otec Špidlík, interpret moderního umění". Výstava potrvá do soboty 13. dubna. Galerie Otakara Kubína, Jednota Orel Boskovice a senátorka Jaromíra Vítková zvou na další akci v rámci oslav stého výročí narození Tomáše kardinála Špidlíka SJ. Jedná se o výstavu grafik Jana...

„Péče o společný domov“ v indické Bombaji

Středa, 20.3.2019
Bombaj. Jezuita P. Vincent Vaz vede svěřenou farnost při kostele Svaté Rodiny k praktickému řešení ekologických potíží tohoto lidnatého indického města. Město Bombaj je známé svým hlukem a znečištěným ovzduším. V jeho středu se nachází farnost při kostele Svaté Rodiny, kterou spravuje jezuita P. Vincent Vaz. Inspiroval se enycklikou Laudato Si papeže Františka a začal pracovat na změně přístupu k „péči o společný domov“. Požádal členy své farnosti, od...

Přednáška o kostele Jména Ježíš v Telči

Úterý, 19.3.2019
Telč. V rámci cyklu Rodinné stříbro – Památky kolem nás zazní v Lannerově domě, Hradecká 6, Telč, přednáška Ondřeje Hnilici pro veřejnost o filiálním telčském kostele Jména Ježíš, a to ve středu 20. března od 18 hodin. Kostel Jména Ježíš spolu s jezuitskou kolejí byl postaven v polovině sedmnáctého století. Stavbu financovala hraběnka Františka Slavatová poté, co přivedla Tovaryšstvo Ježíšovo do města. Jedná se o barokní stavbu, typickou pro...

< předcházející články   další články > 


Názory

Rozhovor Diminiquea Woltona s papežem Františkem (Barrister-Principal 2018)

Jan Rybář
Výňatek z rozhovoru zaslaný P. Janem Rybářem
...slabinou, a to se nás dotýká, je rigidní klerikalismus (říká papež). Rigidita. Už i mladí kněží jsou rigidní. Z evangelia mají strach, a tak raději sáhnou po církevním právu...Novinky z Refugia

Bajky. O moudré sově

Tomáš Špidlík

Třetí vydání oblíbených Špidlíkových bajek – krátkých příběhů s douškem moudrosti. Předmluvu napsal biskup Josef Hrdlička. Text je doprovázen kresbami akademického malíře Jana Jemelky...
více »


Prameny světla

Tomáš Špidlík

Duchovní život je přítomnost a činnost Boží Osoby v osobě lidské. Tato jednoduchá pravda je základním motivem příručky křesťanské dokonalosti napsané vynikajícím znalcem křesťanské spirituality, kardinálem Tomášem Špidlíkem. S užitkem si ji může číst začátečník i pokročilý...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Lékaři a jejich spolupracovníci ve válečných oblastech
Za lékaře a humanitární pracovníky přítomné ve válečných oblastech, kteří nasazují vlastní život pro záchranu života druhých.
Národní úmysl : Ať pokoj, který Ježíš Kristus po svém zmrtvýchvstání daroval svým učedníkům, dokážeme šířit do svého okolí.
více »

Nejbližší akce

Velikonoční koncert


Mše svatá k 9. výročí úmrtí kardinála Špidlíka


Výstava Bedřišky Znojemské


Evropský Magis 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie


Duchovní cvičení Anamnéza


Život v Duchu svatém


DO pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě


více »

Kalendárium

Úmrtí Georga J. Kamela


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil