Hlavní stránka Dnes je 25. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Desáté výročí smrti P. Franse van der Lugta SJ

Středa, 24.4.2024
Homs. Dne 7. dubna uplynulo deset let od násilné smrti otce Franse van der Lugta SJ. V Sýrii byla válka a otec byl zabit ve starém klášteře v Homsu. O deset let později se zde stále nachází mnoho stop jak po válce, tak po Fransově smrti. Ve městě je dopad války patrný všude: spousta budov je neobsazených, protože obyvatelé odešli, a nadále odcházejí, aby se vyhnuli krizi; z velkých částí města jsou jen ruiny, staré tržiště poblíž je stále prázdné. Ale stopami Fransovy smrti jsou květiny na jeho hrobě v jezuitské zahradě; mladí lidé, kteří mají množství aktivit na místě, které založil...

Studentský Velehrad začíná již za dva týdny

Úterý, 23.4.2024
Velehrad. Studentský Velehrad je celostátní setkání vysokoškolských studentů a mladých pracujících. Koná každé dva roky na poutním místě Velehrad a má dlouholetou tradici. Probíhá pod záštitou Vysokoškolského katolického hnutí ČR a na jeho organizaci se podílí přípravný tým dobrovolníků složený z řad studentů i pracujících. Ten letošní začíná ve čtvrtek 9. května a potrvá do neděle 12. května. Pro několik stovek účastníků je připraven bohatý program, který nabízí...

Ježíš

Úterý, 23.4.2024
Svědectví o cestě, která může změnit i váš život
Karmelitánské nakladatelství vydalo knihu „Ježíš. Svědectví o cestě, která může změnit i váš život“ od populárního autora Jamese Martina. Známý jezuita vypráví o svém putování po Svaté zemi a originálně přibližuje osobnost Ježíše Krista věřícím i hledajícím. James Martin propojuje moderní vědecké poznatky o evangeliích a svědectví o své osobní cestě víry, svoji zkušenost s modlitbou a postřehy z četby starých i současných textů, smysl pro humor i životní moudrost. Nepředvádí se, kolik toho ví, ale slouží jediné věci – zpřístupnit hloubku toho největšího příběhu v dějinách: příběhu Ježíše Krista. Odhaluje bohatství a krásu Ježíšových podobenství...

Otec generál Arturo Sosa SJ v Chicagu

Pondělí, 22.4.2024
Chicago. Značnou část měsíce dubna strávil P. generál Arturo Sosa ve středozápadní provincii Spojených států amerických na sérii setkání a rozhovorů s muži a ženami, kteří se podílejí na poslání Tovaryšstva. Svoji návštěvu zahájil v kampusu Loyola University v Chicagu ve státě Illinois. Tam strávil několik dní setkáními s provinciály Jezuitské konference Kanady a Spojených států a také se shromážděnými prezidenty všech dvaceti sedmi jezuitských kolejí a...

Je to láska a pouze láska, která umožňuje poznání

Pátek, 19.4.2024
Otec Pavel Ambros SJ nabízí myšlenky ke 4. neděli velikonoční
Vyvrcholením podobenství o dobrém pastýři je obraz řeky vytékající z Otcova pramene. Je to řeka, která vytéká z pramene, teče, umožňuje Duchu, aby touto vodou prostoupil celou stvořenou skutečnost, a poté, co pokropila svět, se opět vrací k prameni. „Mám moc život dát a mám moc ho zase přijmout.“ (Jan 10,18) Otec je pramen, řeka je Syn; voda, která prostupuje a činí zemi plodnou, je Duch Svatý. V Duchu se však skrze Syna vracíme k Otci. A to je trinitární dynamika...

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem

Pátek, 19.4.2024
Vyhlášený 14. dubna 2024
Modleme se, aby se všechny národy postavily na stranu míru. „Jenom tehdy se rodí naděje, pokud umíme uznat právo každého národa na existenci a právo každého národa mít svůj stát.“ Další výzva k umlčení zbraní, další bolestná prosba k odmítnutí války, neustále s pohledem upřeným na oběti na celém Blízkém východě, od Izraele po Gazu, od Sýrie po Libanon, a také s pohledem na sužovanou Ukrajinu: papež František vyzývá k míru. „Trápí mě konflikt...

Nekonečné Velikonoce

Čtvrtek, 18.4.2024
Malta. Jezuitský scholastik Rob Rizzo náleží do evropské středomořské provincie. Poslední čtyři roky strávil studiem teologie v Římě a na Filipínách. V těchto dnech se vrátil do své vlasti, kterou je ostrov Malta, aby byl 20. dubna vysvěcen na kněze. Nabízíme vám jeho zamyšlení. "Představte si toto: Konečně zdoláte horu, kvůli které jste trénovali, výhled z vrcholu je úchvatný, ale pak... se prostě sbalíte a jedete domů? Velikonoce někdy mohou takhle trochu působit...

Mají jezuité rádi hudbu?

Čtvrtek, 18.4.2024
Autor: Michal Altrichter
Nové číslo bulletinu Jezuité 1/2024 je věnováno hudbě. Do tématu, jaký vztah mají jezuité k hudbě, uvádí článek Michala Altrichtera SJ. Jeho podstatnou část přinášíme. V jezuitských Stanovách (268, 586) se dočteme, že hudební nástroje v řádových komunitách nemají být. Jak si to porovnat s tím, že se v naší spiritualitě objevovalo tolik skvělých hudebníků, nejen kovaných v praktické hře na leckterý nástroj, ale i tolik učitelů hudby, nebo dokonce uznávaných...

Jezuitské povolání: výzva k tomu, co je „více“

Středa, 17.4.2024
Od 15. do 21. dubna církev prožívá Týden modliteb za duchovní povolání. Ten vrcholí 4. nedělí velikonoční, tedy nedělí Dobrého pastýře, která je letos již šedesátým prvním Světovým dnem modliteb za duchovní povolání. V knize „Modlíme se s jezuity“ se píše: „Cílem povolání do Tovaryšstva je sloužit Pánu a církvi tím, že se stáváme stále velkodušnějšími službou tomu lidu, který shromáždil Bůh pro spásu světa. Když se díváme na svůj budoucí život a na...

Setkání evropské Jezuitské služby uprchlíkům v Bukurešti

Úterý, 16.4.2024
Bukurešť. Evropská Jezuitská služba uprchlíkům (JRS) uspořádala na konci března v Bukurešti své regionální koordinační setkání a výroční valné shromáždění zaměřené na téma „Sociální začleňování: vzdělávací přístup“. V klášteře Královna Karmelu (Regina Carmelului) zástupci dvaceti tří regionálních kanceláří v jednotlivých zemích a mezinárodní kanceláře diskutovali o aktualizacích probíhajících projektů a probírali možné nové zaměření činnosti...

další články > 


Názory

Může být náš půst pestřejší, než si obvykle myslíme? (2)

Pavel Ambros
Druhá desítka nápadů od P. Pavla Ambrose SJ
Jestli vás něčím inspirovala první desítka nápadů, jak prožít dobu postní, nechte si vnuknout jiné. 11. Dejte si budík o pět minut dříve. Prvním pokáním vašeho dne nechť je vyskočení z postele při prvním zazvonění budíku. A těch pět minut navíc? Využijte je moudře. 12. Fotografovat bez přestání? Prohlížíte si svět kolem sebe nejčastěji přes hledáček mobilu? Zkuste se v postní době dívat na přítomné lidi a krásy prostým okem. Poděkujete Bohu za dar tohoto...

Náš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


Duchovní obnova se sv.Šarbelem


více »

Kalendárium

Úmrtí Georga J. Kamela


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil