Články / Aktuality Dnes je 20. 6. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Nová středoevropská provincie začíná

Čtvrtek, 29.4.2021
Na svátek svatého Petra Kanisia 27. dubna začala existovat nová středoevropská provincie.


„Jsem rád, že celý předchozí proces rozlišování ukázal, že založení středoevropské provincie není jen organizační záležitostí. Spíše jde o aktivní reakci na změny a výzvy naší doby.“

To je vyjádření otce generála Artura Sosy ve videozprávě, kterou poslal svým spolubratrům, ale také spolupracovníkům a přátelům jezuitů v této obrovské oblasti. Nová provincie je seskupením čtyř dosavadních provincií, které jsou velmi odlišné: německé, rakouské, litevsko-lotyšské a švýcarské. Vytvoření této nové jednotky je výsledkem procesu rozlišování. Tento proces probíhal nejméně čtyři roky, během nichž se samozřejmě objevily rozdíly v názorech, ale také nové lákavé možnosti.

Jezuité a laičtí spolupracovníci navrhli struktury, které v misi umožňují velkou flexibilitu. Ty budou prověřovány schopností reagovat na „znamení doby“. Otec generál zdůraznil, že nová provincie žije dimenzí, která charakterizovala počátky Tovaryšstva Ježíšova v době svatého Ignáce. První společníci byli muži z různých zemí, kteří mluvili různými jazyky. Tovaryšstvo bylo od svého počátku interkulturní.

Společné působení lidí z různých kultur může reagovat na to, co Evropa, stejně jako svět a církev, potřebuje. Podporuje hledání forem usmíření v konfliktech, způsobů jednoty bez uniformity v kontextu, kde rozdíly mohou být bohatstvím a kde převažuje společné dobro nad individualismem nebo sektářstvím.

„Je nezbytné brát v úvahu různé kultury dosavadních provincií, být schopni pracovat v poslání ve správném kontextu a vhodně se setkávat s místními lidmi,“ dodává generální představený. To podporuje neustálé naslouchání jeden druhému a hledání synergie v misi.

Úkolem vytvoření nové provincie bylo odpovědět na otázku, kde a jaké je dnes místo jezuitů a jejich spolupracovníků. Jako tři hlavní oblasti byly identifikovány spiritualita, vzdělání a sociálně-ekologické záležitosti. To vedlo k zavedení řídicích struktur založených spíše na apoštolských než na geografických oblastech. Na mapě nové provincie nejsou rozhodující politické hranice zemí, ale spíše města, ve kterých jezuité působí. Stručně řečeno, nejsou to čtyři provincie, které se scházejí, ale třicet šest komunit, které se spojují.

Pro posílení jednoty byla vydána brožura ke společné modlitbě a k modlitbě před jídlem ve všech jazycích provincie: angličtině, francouzštině, němčině, latině, lotyštině, litevštině a švédštině. Prvky ignaciánské spirituality, které byly začleněny do přípravných setkání - ticho, rozlišování, duchovní konverzace, solidarita v rozhodování komunity - budou i nadále patřit k duchu a způsobu života nové provincie.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
9.6.2021 Být jezuitou v Pamploně
3.6.2021 Koordinátor Ignaciánského roku Pascal Calu SJ
20.5.2021 Ignaciánský rok: Rozhovor s P. Arturem Sosou
12.5.2021 Nová kniha otce generála Artura Sosy SJ
11.3.2021 Jezuitská provincie v Patně slaví sto letIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Za krásu manželství
Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
Národní úmysl Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Ignaciánská duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil