Články / Aktuality Dnes je 27. 7. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Noc kostelů ve farnostech spravovaných Tovaryšstvem Ježíšovým

Čtvrtek, 27.5.2021
Olomouc/Praha/Velehrad. Letošní Noc kostelů se koná již po třinácté. Jejím mottem je verš ze žalmu: „Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří.“ (Žl 104,20)


V olomouckém kostele Panny Marie Sněžné se od 18.30 do 21 hodin můžete těšit na individuální prohlídku včetně obvykle nepřístupných míst. Od 19 hodin je připravena bohoslužba slova s duchovní hudbou v podání chrámového sboru Salve pod vedením Ladislava Kunce.

V pražském kostele svatého Ignáce proběhne od 19.30, 22 a 23.30 hodin žehnání přinesených náboženských předmětů s vysvětlením, proč se takové žehnání dělá. Od 20 a 22.30 hodin je připravena komentovaná prohlídka kostela. V průběhu celého večera je ke zhlédnutí výstava o mučedníku P. Adolfu Kajprovi SJ, jehož beatifikační proces probíhá. Rovněž uvidíte výstavu předmětů, které se používají při bohoslužbě. Bude možné se společně modlit za věci, na kterých vám záleží.

V bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě začíná program mší svatou v 18 hodin, která bude zaměřená na děti a rodiče. Po ní je pro děti připravena zážitková prohlídka. Na komentovanou prohlídku baziliky od 20.15 hodin naváže vyprávění ze života arcibiskupa Stojana ve 21.15 hodin. Závěrečným bodem programu je varhanní koncert od 22 hodin. Kromě toho je v průběhu celého večera možná individuální prohlídka baziliky s výstavami o kardinálu Tomáši Špidlíkovi SJ v bazilice a arcibiskupovi Stojanovi v Královské kapli, dále prohlídky sakristie chrámu a kostelíka Cyrilka s výstavou o svatých Cyrilu a Metoději nazvanou „Volím si Sofii“.


Zdroj: Farnost Velehrad. Noc kostelů.
Foto: Petr Slinták.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
26.2.2021 Sté narozeniny otce Františka Pevného SJ
3.8.2020 Slavnost svatého Ignáce
26.7.2020 Změny v české řádové provincii
22.7.2020 Česká a Slovenská provincie Tovaryšstva Ježíšova mají nové jáhny
10.6.2020 Noc kostelů ve farnostech spravovaných jezuityIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za přátelství ve společnosti
Modleme se, abychom i v okolnostech sociálního, ekonomického a politického napětí nabyli odvahu a odhodlání vést dialog a nabízet přátelství.
Národní úmysl Děkujeme Bohu za mladé lidi a prosíme, aby obdařil jejich srdce novou milostí a aby dobře rozlišovali podstatné kroky ve svém životě. Modleme se také za organizátory, hosty a samotné účastníky Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové.
více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených


Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety


Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní obnova pro varhaníky a chrámové zpěváky


více »

Kalendárium

Smrt sv. Ignáce

Památka Petra Fabera


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil