Články / Články Dnes je 27. 7. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc červen

Pondělí, 31.5.2021
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose

Pavel Ambros

Evangelizační úmysl: Modleme se za mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.

Příprava na manželství je zároveň přípravou na odchod z domova. Jak těžké to mají mladí lidé, kteří z nejrůznějších důvodů ztratili svoje původní rodinné zázemí a vyrůstali ve velmi komplikovaných okolnostech pěstounské péče nebo různých výchovných zařízeních. „Jen za rok 2018 řešily české orgány přes osm a půl tisíce případů nežádoucího jednání s dětmi v původních rodinách, z toho pak ve více než tisícovce případů s následným umístěním v různých zařízeních ústavní výchovy.“ Jak upozornila komise Iustitia et Pax České biskupské konference, mají „děti, které s dosažením zletilosti opustily dětské domovy, se začleněním do společnosti velké nesnáze a velká část z nich se dostává do vážných střetů se zákonem. (…) Díky netečnosti celý systém ústavů už léta pracuje s nedostatečnou strukturou a s kapacitami omezenými jak finančně, tak personálně a institucionálně“. Zásadně se mění vzdělávací systém, který v mladém člověku vidí na prvním místě zdroj svých zisků.

Příprava na manželství dnes stojí na křižovatce, k čemu se přikloní. Mohou zaznít i slova papeže Františka: „Drazí snoubenci, mějte odvahu být jiní, nenechte se pohltit konzumní společností a upřednostňováním vnějšího dojmu. To, na čem opravdu záleží, je láska, která vás spojuje, posílená a posvěcená milostí. Buďte schopni rozhodnout se pro střízlivou a jednoduchou oslavu, abyste nade všecko vyzdvihli lásku. Pastorační pracovníci a celé společenství mohou pomáhat v tom, aby se tato priorita stala normou, a nebyla jen výjimkou.“ (Amoris Lætitia, 212)

Národní úmysl: Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.

Stále je třeba připomínat, že děti jsou úžasný Boží dar, radost pro rodiče a pro církev. Skrze ně Pán obnovuje svět. Příprava na svátosti je forma povinné vděčnosti. Od Boha jsme děti dostali, Bohu je vracíme zpět. Zvláště obtížná je situace dětí vyrůstající v neregulérních situacích. Nemůžeme mít klapky na očích. Je neodpovědné ničit obraz otce nebo matky s cílem získat si náklonnost dítěte, pomstít se nebo se bránit, protože to rozbíjí vnitřní život dítěte a působí rány, které se těžko uzdravují. Role farního společenství je důležitá: nabídnout prostor pro doprovázení a pomoc v otázkách souvisejících s růstem lásky, překonáváním konfliktů a výchovou dětí.


Více informací o Apoštolátu modlitby naleznete ZDE.

Videoposelství papeže Františka k modlitebním úmyslům můžete shlédnout ZDE.

8


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
8.7.2021 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc červenec
29.6.2021 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc červenec
8.6.2021 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc červen
7.6.2021 Tradiční pouť Apoštolátu modlitby
6.5.2021 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc květenIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za přátelství ve společnosti
Modleme se, abychom i v okolnostech sociálního, ekonomického a politického napětí nabyli odvahu a odhodlání vést dialog a nabízet přátelství.
Národní úmysl Děkujeme Bohu za mladé lidi a prosíme, aby obdařil jejich srdce novou milostí a aby dobře rozlišovali podstatné kroky ve svém životě. Modleme se také za organizátory, hosty a samotné účastníky Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové.
více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených


Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety


Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní obnova pro varhaníky a chrámové zpěváky


více »

Kalendárium

Smrt sv. Ignáce

Památka Petra Fabera


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil