Články / Názory Dnes je 27. 7. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Umění rozvrhnout čas a zamýšlet se

Pondělí, 7.6.2021
Svatý Ignác a internet VIII

Pavel Ambros

Jak vlastně začít? A je vůbec možné něco s našimi malými i většími, okrajovými či zotročujícími závislostmi dělat? Již jen to, že se u sebe snažíme jít k jádru věci a nezůstat na povrchu, je dobrá známka. Ale je zde malé pozor! Jít do hloubky znamená již dolů, do hlubin, dovnitř. Obrácení je spojeno s výší. Jít výš není protikladem toho, co nazýváme v sobě postojem jít hlouběji. Nemohu zůstat ve starém! Co to znamená? Znamená to vztáhnout svoje obrácení se od sebe (i ve své hlubině) k jinému. Uvažujeme-li i o tak zdánlivě banální věci, jako je moje přítomnost ve virtuálním světě, máme před sebou rozhodnutí (obrácení): Ke komu chci jít? Co je tajemstvím mého života? To se nevylučuje s prostou úvahou, kdy a jak je nejlepší naplánovat změnu mých návyků na virtuální svět předem. Například na konci dne bych si mohl navrhnout plán na další den, kdy se nebudu cítit puzen, vnitřně nutkán bezděčně a naléhavě připojit se. Je dobré stanovit si předem prostý cíl: kolik hodin budu svůj počítač používat a k čemu. Zvláštní pozornost věnuj noci a konci dne, kdy mají technologie tendenci zabírat prostor a čas, které jsou obvykle klíčové pro náš odpočinek a sebereflexi. A když ti to pomyšlení vžene až krev do tváře? Není to lepší již nyní, než ti začne koudel hořet pod nohama?

„Aby se člověk zbavil nespořádanosti, je velmi prospěšné, aby si po obědě nebo večeři nebo v jinou dobu, kdy necítí žádnou chuť k jídlu, stanovil pro příští oběd nebo večeři a tak dále pro každý den množství, které je k jídlu vhodné. A ať je nepřekročí pro žádnou chuť a žádné pokušení, nýbrž, je-li pokoušen více jíst, ať jí méně, aby přemohl veškerou nespořádanou chuť a všechno pokušení nepřítele.“ (Duchovní cvičení č. 217)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
26.7.2021 Kurz duchovního doprovázení 2021–2022
11.6.2021 Láska jako vášnivé zaujetí Boha pro člověka
11.6.2021 To, co je vevnitř, se nakonec projeví navenek
31.5.2021 Stačí někdy jen málo, abych byl před obrazovkou svobodnější
26.5.2021 Vytvářet osobní prostor mimo internetIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za přátelství ve společnosti
Modleme se, abychom i v okolnostech sociálního, ekonomického a politického napětí nabyli odvahu a odhodlání vést dialog a nabízet přátelství.
Národní úmysl Děkujeme Bohu za mladé lidi a prosíme, aby obdařil jejich srdce novou milostí a aby dobře rozlišovali podstatné kroky ve svém životě. Modleme se také za organizátory, hosty a samotné účastníky Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové.
více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených


Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety


Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní obnova pro varhaníky a chrámové zpěváky


více »

Kalendárium

Smrt sv. Ignáce

Památka Petra Fabera


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil