Články / Aktuality Dnes je 27. 7. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Tradiční pouť Apoštolátu modlitby

Pondělí, 7.6.2021
Hostýn. V pátek 11. června na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se na Hostýně uskuteční tradiční pouť Apoštolátu modlitby.


Od 7 do 10 hodin bude příležitost přijmout svátost smíření. Hlavním bodem programu je mše svatá v 10.15 hodin v bazilice, kterou bude sloužit národní ředitel Apoštolátu modlitby v České republice P. Pavel Ambros SJ. Od 11.30 hodin se můžete těšit na krátké slovo k meditaci v kapli svatého Josefa. Zaměří se na soucit Božského Srdce s naším světem a naši možnost přispět. Od 12 hodin bude prostor k osobnímu ztišení a modlitbě, následně je možnost osobního setkání.

Jak uvažoval o Kristově soucitu P. Adolf Kajpr SJ:

„Kristus nikdy neukazoval svoji moc jen k marné pastvě lidské zvědavosti. Jen takové zázraky dělal, z nichž by trpící člověk mohl vycítit lásku a dobrotu Boží. Vždy hlavním důvodem jeho příchodu mezi nás bylo uzdravení duchovní, uzdravení lidstva. Jeho viditelné zázraky byly tedy náznakem tohoto jeho vnitřního díla v našich duších, v každém z nich se sklání jako milosrdný Samaritán k některé lidské bídě a hojí ji.

Má soucit s lidmi, kteří hladovějí na poušti, a nasycuje je zázračně, má soucit s vdovou, která doprovází na poslední cestě jediného syna a vrací mu život. V každém jeho činu divotvorném probleskuje ona benignitas et humanitas: něžná dobrota a láska k lidem.

Jak dojemně to vysvítá z jedné krásné scény v evangeliu sv. Jana. Je to v Jerusalemě u posvátného rybníka Bethesdy, kolem něhož leží řady nemocných, čekajíce, až se rozvíří vody. První, kdo pak do vody sestupoval, býval uzdraven. Evangelista líčí, že tam byl člověk ochrnulý, nemocný již 38 roků. Ježíš přichází k němu, ví o tom, jak dlouho již tam leží. Táže se ho: „Chceš býti zdráv?“ A nemocný odpovídá: „Pane, nemám nikoho, kdo by mne spustil do vody, jiní mne předejdou.“

„Chceš býti zdráv?“ „Nikoho nemám, Pane.“ Jaké stupnice citů prochvívají těmito krátkými větami. Kolik soucitu je v oné otázce a kolik bídy a žalu v oné beznadějné odpovědi: „Nemám nikoho.“ Ubožákovi snad při ní stály slzy v očích, ba slzely snad i oči Ježíšovy. Proto se k němu sklání a uzdravuje ho, ukazuje mu, že přece jenom někoho má, že žádný člověk není sám, že má Boha, Boha Otce, který nám dal svého Syna jediného.“

Plakát je ZDE.


Zdroj: Zdroj: Adolf Kajpr, Ministerium verbi (Kázání o mši svaté, o posledních věcech člověka a o rozličných aspektech víry), k vydání připravil Vojtěch Novotný, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, s. 354-355).
Foto: Ivan Dobrovolský (z kostela sv. Ignáce v Praze).

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
8.7.2021 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc červenec
29.6.2021 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc červenec
8.6.2021 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc červen
31.5.2021 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc červen
6.5.2021 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc květenIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za přátelství ve společnosti
Modleme se, abychom i v okolnostech sociálního, ekonomického a politického napětí nabyli odvahu a odhodlání vést dialog a nabízet přátelství.
Národní úmysl Děkujeme Bohu za mladé lidi a prosíme, aby obdařil jejich srdce novou milostí a aby dobře rozlišovali podstatné kroky ve svém životě. Modleme se také za organizátory, hosty a samotné účastníky Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové.
více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených


Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety


Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní obnova pro varhaníky a chrámové zpěváky


více »

Kalendárium

Smrt sv. Ignáce

Památka Petra Fabera


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil