Články / Články Dnes je 28. 10. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

To, co je vevnitř, se nakonec projeví navenek

Pátek, 11.6.2021
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k biblickým čtením 11. neděle v mezidobí

Pavel Ambros

Máme před sebou oddíl o podobenstvích: Boží království je podobné. Otevírá jej scéna rozsévače: krásná a útěšná scéna. Země je představena jako to, co je otevřené a přijímá. Přijímat život, dětství, slovo, to proměňuje naše lidství v lidství Syna Božího, to je božské lidství.


Vzkříšení, společný život – to stojí na začátku našeho života, to není cíl, který máme dosáhnout. To je základní známka Božího království mezi námi. Učíme se žít správně naše lidství, protože zůstane ve věčné lásce jako prosba o seslání Ducha Svatého, abychom se ponořili do Syna a zjevili sebe jako jeho tělo.

Boží království je manifestací Kristova života v nás. Objasňují nám to dva příklady: zrnko obilí a hořčičné zrnko. Je třeba zasévat, aniž víme přesně, jak přesně roste. „Ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci semeno klíčí a roste, on ani neví jak.“ (Mk 4,17) Život, který je v semínku, začne zářit navenek. To, co je vevnitř, se nakonec projeví navenek. Projde jednotlivými fázemi, až dozraje a začnou žně. Řecký text hovoří o tom, že život roste automaticky (αὐτομάτη), stejně jako když byl Petr ve vězení a otevřely se před ním železné brány, když unikl popravě. (Sk 12,10) Zrno má v sobě neomylný kód, který ho dovede až k plnému klasu.

Hořčičné zrníčko je jedno z nejmenších. Ale je v něm skryta velká rostlina. Není z něho strom, ale přesto v něm mohou hnízdit práci. To neviditelné v nás má velké možnosti. Netušené. Žně jsou přirovnáním soudu, tedy brány k přechodu, eschaton, plnost Božího království. V dějinách nacházíme rytmus, který se stává rytmem dějin, je to rytmus slova. Máme synchronizovat, slaďovat svůj růst se slovem. Přizpůsobit se Božímu slovu, to je program života. Nemáme propadat netrpělivosti. Naše těkavá touha do všeho zasahovat, vše vylepšit, u všeho být a za všechno ručit je jen naší snahou nevšímat si rytmu slova, jímž nás Bůh hledá v dějinách. Je lstí, kterou neprohlédneme. Je pro nás připravena větévka na vrcholu. Nemáme příliš vyhlížet veliké věci. Ale všímat si toho, jak zraje náš život.

Není křesťanství spíše unavené? Udělalo nesmírné množství užitečné, civilizační práce. Můžeme říci, že jsou veliké. Křesťanství je dnes propracovaná instituce. Celosvětová, s vynikajícími lidmi. Nositelka Božích tajemství. Ale věnujeme malou pozornost známkám životodárného růstu. Máme důvěřovat tomu, co je před lidskými zraky skryté. Nemáme se nechat zcela zahubit úvahami nad naší úspěšností. Spíše se zadívejme na skrytou sílu, která je skryta v pupenu. A církev je klíčící pupenec.

Co vlastně zaséváme my? Názory, zkušenosti, přesvědčení, zvyklosti atd., ale pole, na které sejeme, má připravenou vláhu? Co zaséváme, se v nás musí nejdříve zrodit. A to jsou dary Ducha, které v nás tvoří Boží moudrost. Budeme-li zasévat ze svého, zasejeme jen smrt. Jaké ve mně musím být ticho, aby se slovo stalo Božím?


Foto: Alena Rousová


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
11.9.2021 Kurz duchovního doprovázení 2021–2022
16.8.2021 Duchovní cvičení v Bělorusku
3.8.2021 Centrum spirituality ve španělské Manrese
11.6.2021 Láska jako vášnivé zaujetí Boha pro člověka
7.6.2021 Umění rozvrhnout čas a zamýšlet seIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Učedníci – misionáři
Modleme se, aby se všichni pokřtění zapojili do díla evangelizace a svědectvím života, z kterého vane evangelium, se nabídli k misijnímu poslání.
Národní úmysl Děkujeme za Papežská misijní díla a prosíme za všechny křesťany, aby přijali výzvu k misijnímu poslání doma i ve světě, nejen příspěvkem do sbírky na misie.
více »

Nejbližší akce

Bez cenzury o problémech v duchovním životě


Improvizace na jezuitská témata


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Exercicie se sv. Ignácem, vede P. Ladislav Nosek SJ


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Památka bl. Dominika Collinse

Památka sv. Alfonse Rodrígueze

Památka bl. Ruperta Mayera


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil