Články / Články Dnes je 26. 1. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Kam nás dovede křesťanství toužící po moci?

Pátek, 5.11.2021
Na biblickými texty 32. neděle v mezidobí se zamýšlí P. Pavel Ambros SJ

Pavel Ambros

Dnešní úryvek obsahuje Ježíšova slova, která předcházejí jeho apokalyptické řeči. Zahrnuje kritiku zákoníků, která se stává pro učedníky varováním. Výstrahou. Upozorněním. „Varujte se učitelů Zákona!“ (Mk 12,38) Měli tendenci spojovat Mesiáše s králem Davidem. Jejich mysl ovládly myšlenky touhy po moci. Stala se lákadlem. Těm, kteří jsou prolezlí mentalitou moci prostřednictvím náboženství, je lépe se vyhnout. Vystříhat se jich.

Co je na zákonících nebezpečného? Jejich dlouhá roucha podnítila představivost exegetů. Proč si Ježíš všímá jejich oblečení? Pravděpodobně nosili zvláštní roucha. Oblečením, gesty a chováním sdělujeme svůj odlišný názor. Když přijde někdo honosně oblečen, nese se jak páv a dává najevo svoji nadřazenost, rozhostí se výmluvné mlčení. Byla to vlastně jakási uniforma. Uniformy oddělují od obyčejných lidí. Považovali se za ty, kdo mluví ve jménu Božím. Mohou soudit, protože znají učení. Oblékání odhalilo jejich nitro: nositel moci není nic víc než figurína. Takový okázalý oděv mohl přitahovat pozornost jako na přehlídce, ale ve skutečnosti oblékal nicotu. Dával příležitost nafouknout své vlastní ego. Pozdravy na náměstích, úklony, polibky, to vše bylo jen zástěrkou. Ruku v ruce uzurpátoři duchovní moci ztrácejí jakoukoli zábranu, jejich sociální citlivost se vypaří jak pára. Pozbydou ostych, vyjídají vdovy (Mk 12,40). Zneužívají nejzranitelnější: bezbranné ženy, které po smrti manžela potřebovaly jejich právní služby při vyřizování závětí a dědictví.

Vdova ze Sarepty byla požehnaná, protože se setkala s pravým prorokem Eliášem, který ji prosil, ale také jí hojně vrátil. Ve skutečnosti se nádoba s olejem a nádoba s moukou - díky Božímu muži - už nikdy nevyprázdnily. Naopak, když se člověk setká se zákoníky, je konfrontován s falešnými proroky, kteří mají daleko k tomu, co Deuteronomium předepisuje jako péči o vdovy (srv. Dt 10,18; 24,17).

V chrámu, na nádvoří vyhrazeném ženám, bylo třináct otvorů, do kterých se házely obětní dary, vyrobené z bronzu, aby zněly. Čím více mincí bylo vhozeno, tím více se ozývaly, i když neměly žádnou hodnotu. To je dobro, pro které se troubí (Mt 6,2). Jeden z otvorů byl na rozdíl od ostatních mnohem jednodušší a bez jakéhokoli nápisu. Navíc, když sem někdo něco hodil, nebylo to ani slyšet. Na toto místo chodí vdova beze svědků, bez rachotu padajících mincí: má toho málo, ale všechno tam dává.

Boží Syn říká jasně: tato vdova je tak chudá, že nemohla hodit mnoho, protože neměla nic. Do pokladnice hodila více než všichni ostatní. V řečtině sdělení silně zazní: dala ve své bídě. Výraz hysterēseōs vyjadřuje nouzi, pocit nedostatku. Ona, která měla nedostatek věcí, třela bídu, darovala, co měla. Proč? Aby mohla žít. Dala to, co měla, za svůj život (Mk 12,44).

Všechno odhodila, stejně jako slepec v Jerichu odhodil svůj plášť. Proto je obrazem pravého učedníka. Je živa z víry. Naopak pro zákoníky byla zdánlivá nábožnost jen divadlem, aby získali moc, společenskou, ekonomickou, kulturní a politickou prestiž, aby se tvářili jinak, než ve skutečnosti byli. Ve skutečnosti se pod náboženskou maskou ukazují takoví, jací jsou: ve skutečnosti jsou dravci, predátory, kteří berou vše jen pro sebe. Otázka je stále stejná: kam nás dovede křesťanství toužící po moci, po přepychu dlouhých rouch, uniforem, všeho, co bylo vymyšleno jen proto, aby dávalo pocit nadřazenosti? Falešná podoba náboženství nikomu a ničemu neprospívá. Je jen domečkem z karet, který se rozpadne se závanem větru.

V evangeliích není ani slovo o tom, jak byl Kristus oblečen. Měl plášť během svého umučení. Stal se pláštěm slávy. Měl nesešívanou suknici, o kterou vojáci losovali. Apoštolova výzva zní jasně: „Oblečte se v Pána Ježíše Krista“ (Řím 13,14). A do čeho se oblékl náš Pán? „Sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí.“ (Fil 2,7). Stále aktuálnější je pro nás Pavlova výzva: „Oblečte se do plné výzbroje Boží.“ (Ef 6,11)

Zvukový záznam je ZDE.


Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
21.1.2022 Jsme živeni pro věčnost tím, co jsme slyšeli
14.1.2022 Základ radosti života je ve vztahu lásky, která v Kristu vstoupila do dějin světa
7.1.2022 Všechno, co je lidské, vystupuje z marastu řeky Jordánu
31.12.2021 Jsi přesně to, co hledal
26.12.2021 Já jsem tam, kde mám býtIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za skutečné lidské bratrství
Modleme se za všechny, kdo jsou diskriminovaní a pronásledovaní kvůli náboženství; ať ve společnosti, v níž žijí, jsou uznána jejich práva a důstojnost, pramenící ze skutečného lidského bratrství.
Národní úmysl Za lidi sevřené strachem
Modleme se za všechny, kteří se obávají nového roku, aby zakusili pokoj od Pána.
více »

Nejbližší akce

Reportáž o Tovaryšstvu Ježíšovu v české provincii


Večerní studium spirituality v Olomouci


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie individuální


Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


Duchovní cvičení pro kněze


více »

Kalendárium

Úmrtí generála Claudia Aquavivy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil