Články / Články Dnes je 26. 1. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Jedinou pevnou věcí zůstává vztah k Bohu, vše ostatní se hroutí

Pátek, 12.11.2021
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k 33. neděli v mezidobí

Pavel Ambros

Třináctá kapitola Markova evangelia obsahuje nástin popisu dějin. Jejich křehkost a dramatičnost představuje obraz porodních bolestí. Vše je jen „začátek strastí“ (Mk 13,8). Řecké slovo strast (ὠδὶν) znamená porodní bolesti. Je to zrození nového světa, naplnění stvoření světa a dějin skrze zjevení zmrtvýchvstalého Krista. Kristus vtahuje dějiny do procesu naplnění. On je naplněním dějin. Znamení křehkosti stvoření a dějin nám umožňují zahlédnout eschaton. „Vyvolení ze čtyř světových stran“ neuvidí jen rozpad dosavadního světa, nýbrž budou svědky něčeho, co je z Božího pohledu jen rozpadem pozlátka, které neodolá toku času. Boží slovo odkrývá, co mocní tohoto světa zakrývají: neproniknutelnou pravdu o dovršení času.

Když se tyto pozemské věci začnou drolit, pozlátko rozpadat, můžeme nahlédnout smysl dějin, to je apokalypsa. Už slovo eschaton (konec) ukazuje, že se začínáme přibližovat tomu, co je pravda. Neodhalujeme pravdu, ale ona se vynořuje. To je smysl apokalypsy, která není ani tak sérií dramatických událostí, jako spíše odhalením smyslu událostí a vnímáním jejich významu.

Nastane zatmění slunce a měsíce (Mk 13,24). Slunce a Měsíc jsou něco stálého. Projdou však pádem, zánikem, který se stane posledním pohybem dějin. Bible rozlišuje mezi Izraelem a lidmi, kteří uctívají hvězdy, slunce, měsíc, nebeské vojsko (Dt 4,19–20). Izrael je povolán k dějinám vztahu. Žije v dějinách ze smlouvy s Hospodinem. Ostatní se spoléhají na něco jiného. Sám Izajáš popisuje konec nebeské říše: „Ztratí se všechna souhvězdí nebe, nebesa se svinou jako svitek a všechna jejich souhvězdí spadnou, jako padá listí z révy, jako suchá ratolest z fíkovníku.“ (Iz 34,4). Když se dějiny převalí, padnou ti, kdo se považují za děti těchto hvězd, i ti, kdo se považují za děti slunce. Padne stejně i ten, kdo si v srdci myslí: „Vystoupím nad výšiny oblaků, vyrovnám se Nejvyššímu“. (Iz 14,14). Ti, kdo čerpají sílu a moc z hvězd, budou mít stejný úděl jako padající hvězdy.

Křesťanství osvobodilo člověka od těchto mocností, protože jsme se stali Božími dětmi, a ne už dětmi hvězd a těchto vzdušných mocností, kterým jsme se podřídili. Dějiny ukazují, že v určitém okamžiku se silou člověka stává ideologie. Mají osud hvězd.

Sílu k životu si člověk může vzít pouze od Boha, nemůže si ji dát sám, musí být obnoven. Boha můžeme poznat jen jako děti, protože je Otec. Dějiny jsou rozením, zrozením nového člověka, člověka podle Boha.

Bůh nám dává život skrze tuto křehkost dějin, tento počátek bolestí, tuto křehkou skořápku, z které se klube ven, aby viděl. Základem všeho je naše společenství s Bohem. V hodině ukřižování, kdy všechno skřípe a třese se, je jediným pevným bodem věrný vztah mezi Otcem a Synem. Jedinou pevnou věcí zůstává vztah k Bohu, vše ostatní se hroutí. Nezůstává kámen na kameni, ani vesmír, ani ideje, zůstává jen láska.

Z této lásky vzešel Syn člověka, tedy člověk podle Boha, člověk stále se dovršující v otřesech světa. Společenství s Bohem zahaluje člověka bezpečím, stává se součástí božského prostředí. V něm se nám odhaluje smysl dějin, událostí, setkání, života. Jen Boží věrnost dává základ veškeré naší budoucnosti.

Zvukový záznam je ZDE.


Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
21.1.2022 Jsme živeni pro věčnost tím, co jsme slyšeli
14.1.2022 Základ radosti života je ve vztahu lásky, která v Kristu vstoupila do dějin světa
7.1.2022 Všechno, co je lidské, vystupuje z marastu řeky Jordánu
31.12.2021 Jsi přesně to, co hledal
26.12.2021 Já jsem tam, kde mám býtIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za skutečné lidské bratrství
Modleme se za všechny, kdo jsou diskriminovaní a pronásledovaní kvůli náboženství; ať ve společnosti, v níž žijí, jsou uznána jejich práva a důstojnost, pramenící ze skutečného lidského bratrství.
Národní úmysl Za lidi sevřené strachem
Modleme se za všechny, kteří se obávají nového roku, aby zakusili pokoj od Pána.
více »

Nejbližší akce

Reportáž o Tovaryšstvu Ježíšovu v české provincii


Večerní studium spirituality v Olomouci


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie individuální


Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


Duchovní cvičení pro kněze


více »

Kalendárium

Úmrtí generála Claudia Aquavivy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil