Články / Články Dnes je 26. 1. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Den začíná večerem, do kterého přichází Kristus

Pátek, 19.11.2021
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ nad liturgickými texty slavnosti Ježíše Krista Krále

Pavel Ambros

„Ty jsi židovský král?“ (Jan 18,33) Proslulá Pilátova otázka. Jak se asi tvářil při pohledu na Ježíše? V tom zuboženém stavu po bičování se mohl pyšnit královským titulem? Ale byl to přece argument obžaloby: „Rozvrací náš národ, brání odvádět císaři daně a vydává se za krále Mesiáše.“ (Lk 23,2). Pilát byl zkušený vysoký úředník s politickým přehledem. Byl zvyklý řešit praktické věci. Buřiče rozpoznal, uměl zakleknout a daně vyždímat, ale král – Mesiáš? Nechápal! Vzpomeňme na okamžik v dějinách Izraele, kdy si chtěl zvolit krále. Proroci upozorňovali, co to obnáší. Vždyť ostatní národy jej mají. Ale až v Ježíši přišel král, kterého si Hospodin vyvolil (Dt 17,15), ale „jeho vlastní ho nepřijali“ (Jan 1,11).

Jeho království totiž „není z tohoto světa“ (Jan 18,36). V něm neplatí pozemské zákonitosti založené na donucení a prosazování vlastní vůle na úkor druhých, kde se zápasí o dělbu moci, osobuje právo schvalovat jednání druhého a klást překážky. Jeho království je opakem hmotného, ale do pozemského vstupující a světské proměňující: „Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě.“ (Jan 18,37). Souvisí sice s dějinami, ale zároveň dějiny přesahuje. Přichází jako pravda, kterou Bůh odhaluje člověku skrze milost a svobodu člověka, prostřednictvím slova a naslouchání, slov a odpovídání proměnou života. Proto Boží lid stále volá: Maranathá.

Věnujme se chvíli slovu pravda. Kolem sebe a u sebe nejčastěji slyšíme: „Já mám pravdu!“ V tradici řecké a římské lze pravdu hledat v řádu mezi jevem a jeho ideou. Je zasazena do systému – pro Řeky ideálního, pro Římany legálního, ale vždy do systému. V biblickém pojetí je pravda (emet) ztotožněna s Boží věrností, dodržováním daného slova, Boží přísahou. U Jana je pravdou existence Boha jako Otce, který vytváří a dává život. Je to zjevení Boha jako lásky. Co tato láska činí? Zahrnuje druhého, jeho život do svého. A tím život dává. Je to život ve společenství s ním (koinonia). Člověk má účast na jeho společenství s Otcem a Duchem Svatým. Být v pravdě znamená být v Duchu. „Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy.“ (Jan 16,13). Uvádí tím, že přivádí, ukazuje, zasvěcuje. Doprovází, je blízko. Jak? V křesťanské tradici výsostným místem setkávání je večer a ráno. Den začíná večerem, do kterého přichází Kristus. Když procházíme den s Kristem, zpytujeme svědomí. A když usínáme, prosíme, aby první myšlenka, s kterou budeme vstávat, přišla od něj. Ranní modlitba je odpovědí na toto Boží vnuknutí. Tím se stává Kristus mým Králem.

Evropa se zrodila z těchto tří skutečností: z židovsko-křesťanského náboženského principu víry, z řeckého principu poznání ideje a z pojetí práva, které vzniklo ve starém Římě. Ve druhém tisíciletí však idea a zákon zcela vytlačily princip víry: systém převažuje nad společenstvím, a když existuje systém, vždycky dochází ke konfliktu. I náboženské systémy vyvolávají bratrovražedné konflikty. Otevírá se nám prázdný prostor pro pohanství života. Když se ptáme, co je Boží království, ptáme se, jak vnést život do starého a otevřít se životu nového. Jak nechat vstoupit! Jak nastolit soulad se sebou, lidmi, přírodou. Existuje Otec lži a Otec pravdy. Nepřítel rozděluje, ale Kristus přišel, aby přinesl společenství, vládu Otcova společenství. Někdy stačí velmi málo k obnově života s Bohem. Jak žít podle Krista? Jak žít jiným životem, ponořeným do něžnosti Otce? (Jan 6,15) Když mému večeru a usínání, mému ránu a vstávání bude kralovat to, co je v Kristově Srdci pro nás připravené.

Zvukový záznam je ZDE.


Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
21.1.2022 Jsme živeni pro věčnost tím, co jsme slyšeli
14.1.2022 Základ radosti života je ve vztahu lásky, která v Kristu vstoupila do dějin světa
7.1.2022 Všechno, co je lidské, vystupuje z marastu řeky Jordánu
31.12.2021 Jsi přesně to, co hledal
26.12.2021 Já jsem tam, kde mám býtIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za skutečné lidské bratrství
Modleme se za všechny, kdo jsou diskriminovaní a pronásledovaní kvůli náboženství; ať ve společnosti, v níž žijí, jsou uznána jejich práva a důstojnost, pramenící ze skutečného lidského bratrství.
Národní úmysl Za lidi sevřené strachem
Modleme se za všechny, kteří se obávají nového roku, aby zakusili pokoj od Pána.
více »

Nejbližší akce

Reportáž o Tovaryšstvu Ježíšovu v české provincii


Večerní studium spirituality v Olomouci


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie individuální


Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


Duchovní cvičení pro kněze


více »

Kalendárium

Úmrtí generála Claudia Aquavivy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil