Články / Aktuality Dnes je 27. 11. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Blahořečení P. Jana Antonína Solinase SJ

Pondělí, 4.7.2022
Argentina. V sobotu 2. července byl v Argentině blahořečen jezuita P. Jan Antonín Solinas a jeho společník na misii diecézní kněz Pedro Ortiz de Zárate.


Jsou známí jako Mučedníci ze Zenty, což je málo známá oblast v severozápadní Argentině. Dicézní kněz Pedro Ortiz de Zárate a jezuita ze Sardinie Jan Antonín Solinas se zasvětili tělem i duší evangelizaci domorodých národů v době jezuitských misií ve druhé polovině sedmnáctého století. Ještě dalších osmnáct křesťanů položilo své životy v rámci tohoto poslání.

Jan Antonín Solinas se narodil v roce 1643 na Sardinii. Poprvé se setkal s jezuity v jejich koleji a získal od nich solidní kulturní a náboženskou formaci. Jakmile dokončil svá studia, rozhodl se vstoupit do Tovaryšstva Ježíšova. Inspirován svatým Františkem Xaverským snil o tom, že se stane misionářem v Indii, ale ihned po vysvěcení na kněze byl poslán do Paraguaye. Tam deset let pracoval ve slavné redukci, kterou založili jezuité, aby pomohli domorodým národům žít lépe a v míru. Poté byl poslán do údolí Zenta v dnešní argentinské provincii Salta, aby nabídl evangelium domorodým Hohomásům. Právě tam byl 27. října 1683 umučen. Od okamžiku jeho tragické smrti se o jeho svatosti hovořilo jak na misijních územích, tak na Sardinii.

Proces blahořečení dvou umučených kněží, jednoho diecézního a druhého jezuity, probíhal v diecézi Orán pod vedením postulátorky sestry Isabely Fernándezové z kongregace františkánských sester Krista Krále. Zde je její svědectví, jak ji tento úkol ovlivnil.

„Jsem nesmírně potěšena, že mohu nabídnout toto svědectví. Pro mě, dceru církve, je mučednictví vznešeným darem a nejvyšším důkazem lásky, protože učedník svobodně přijímá smrt, aby následoval Ježíše. Jako dcera této argentinské země obdivuji muže a ženy, kteří položili své životy, aby budovali tento národ a rozsévali zde evangelium.

Přítomnost původních obyvatel je starobylá a velmi rozmanitá. Jejich setkání se Španěly bylo plné světla a stínů a ty byly v poslední době dobře prozkoumány. Navzdory stínům se v dějinách evangelizace vždy objevují nádherné příklady.

Studium tohoto mučednictví, které se odehrálo v roce 1683 v odlehlém údolí Zenta, bylo skutečnou výzvou; umožnila je bohatá civilní a církevní dokumentace. O tuto věc se zajímali biskupové z Nueva Orán, ale i historici a současní svědci událostí. Mým úkolem bylo povzbudit a usměrnit práci všech, za což jsem jim velmi vděčná. Během několika let byla dokončena diecézní a římská fáze věci.

Překvapilo mě, když jsem se dozvěděla o mnoha domorodých etnických skupinách v regionu, jejich zvycích a jejich potížích a utrpení. Jejich vztah s dobyvateli byl zmítaný konflikty, ale velmi si vážím velkorysých duší, jako byl Pedro Ortiz de Zárate, který miloval indiány a sloužil jim jako administrátor, starosta a poté farář. Našli se přátelští indiáni, kteří s ním spolupracovali, ale byli i další, kteří byli z pochopitelných důvodů nepřátelští. Stejně tak obdivuji jezuitské misionáře, jako byl otec Solinas, který velkoryse a nezištně vše sdílel s indiány, rozséval mezi ně přátelství, mír a Boží slovo.

Příjezd misionářské komunity do Jujuy byl nezapomenutelnou událostí; tvořili ji kreolové, Španělé, indiáni, černoši a mulati, muži i ženy. Spolu s oběma kněžími zasvětilo svůj život tamnímu obyvatelstvu a hlásání evangelia osmnáct dalších křesťanů. Dnes znovu zaznívá Boží výzva k úctě k původním národům. Věřím, že je stále možné vytvořit charizmatickou sílu pro evangelium a spásu lidstva.“


Zdroj/Foto: jesuits.global.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
21.11.2022 Dopis papeže Františka kardinálu Juanu José Omellovi
8.11.2022 Poseďte si se svatým Ignácem
11.8.2022 Nový kostel svatého Ignáce ve Vitebsku
10.8.2022 Jan Filip Jeningen SJ – muž láskyplného setkání
28.7.2022 Maďarský muzikál o životě svatého IgnáceNáš tip

Rozhoduj se jako jezuita

Samuel Prívara, Pavel Banďouch

Denně stojíme před množstvím pro náš život méně nebo více důležitých rozhodnutí. Vždy bychom se ale chtěli rozhodnout správně. Co to ale vlastně je správné rozhodnutí?…
více »

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za děti, které trpí
Modleme se, aby děti, které trpí, především žijící na ulici, oběti válek a sirotci, měly přístup ke vzdělání a mohly znovu zažít srdečnost rodinného prostředí.
Národní úmysl Za návštěvníky hřbitovů
Modleme se za všechny, kdo vzpomínají na své zesnulé, aby se otevřeli víře ve věčný život.
více »

Nejbližší akce

Setkání pro zájemce o Tovaryšstvo


Osvícenská proměna náboženského života


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní obnova pro všechny


Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice svatohostýnské


Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice svatohostýnské


Adventní duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil