Články / Články Dnes je 6. 10. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Bůh je ten druhý, který nečekaně přichází do našeho života

Pátek, 15.7.2022
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k 16. neděli v mezidobí

Pavel Ambros

Ten druhý se v našem životě vždy objeví nečekaně. Přichází jako cizinec, který není v našem světě vždy vítán. Zabírá naše prostory. Mění to naše plány. Zabraňuje nám to soustředit veškerou pozornost na sebe. Proto dříve či později požádáme toho druhého, aby alespoň na chvíli odešel.

A co víc, Bůh je ten druhý, který nečekaně přichází do našeho života a odvádí naši pozornost od posedlosti, kterou věnujeme svému já. Bez tohoto navštívení bychom zůstali věčně uvězněni v neplodném uctívání sebe sama. Bible nám často představuje tuto Boží tvář jako nečekaného hosta, který mění náš pohled na věci.

Gn 18 nám ukazuje, jak Bůh vstupuje do našich zoufalých situací a přináší život. Abraham a Sára jsou zavřeni ve stanu, který by se dal nazvat stanem zklamání. Slib, který dostali, není splněn. Čekají na syna, který nepřichází. A zdá se, že čas pokročil. Budoucnost jako by pro ně nebyla možná. Dítě představuje pokračující život. Ale zdá se, že pro ně musí všechno skončit takto.

Právě v této atmosféře Bůh navštěvuje tento pár. Abraham stojí u vchodu do stanu, stojí na prahu, což symbolizuje nejistotu. Stále se mu otevírá možnost dostat se ven. Sára naproti tomu zůstává stále uvnitř, ztuhlá ve své beznaději.

Bůh přichází v nejteplejší denní hodinu, kdy se nic nehýbe, zejména ve středomořských zemích. Je to hodina, kdy se všechno zdá mrtvé, kdy se zdá, že se nemůže nic stát. Je to také hodina, kdy nechcete být rušeni, hodina, kdy vaše energie klesá, a vy byste si rádi odpočinuli. Ale právě tehdy nás Bůh překvapuje.

Bůh se stává hostem právě proto, aby Abrahama vytrhl z nejistoty. Abrahámova reakce je skutečně příznačná: navzdory hodině se sám pustí do práce. Připravuje hostinu, která je v porovnání s počtem hostů přehnaná, jako by chtěl konečně vyjádřit všechnu tu touhu po sebeobětování, kterému bránilo zklamání. Jinými slovy, Bůh ho vytáhne z jeho uzavřenosti tím, že ho pozve do služby. Často nám totiž teprve dynamika služby umožňuje vyjít z našeho zklamání.

I v evangeliu nám Ježíš ukazuje tvář nečekaného Boha, který provokuje náš život. Zdá se, že Marta a Marie vyprávějí o dvou způsobech, jak zakusit přítomnost druhého v našem životě. Na jedné straně efektivita, která naplňuje požadavky povinnosti pohostinnosti, a na druhé straně naslouchání, tedy bezplatnost přítomnosti. Zdá se však, že Martina aktivita skrývá něco jiného: právě kvůli mnoha povinnostem je Marta odváděna od naslouchání Ježíšovým slovům. Možná, že právě proto, že nechceme naslouchat, jsme někdy zaneprázdněni. Tímto způsobem se schováváme za zdání dobroty a účinnosti, přičemž náš záměr není narušen slovy druhého. Marta možná v tu chvíli nechtěla Ježíše poslouchat. Ježíš přece přišel bez ohlášení, možná měla Marta jiné plány a jiné starosti. Ježíš ji však žádá, aby za tuto volbu převzala odpovědnost a nesváděla ji na Marii. Marta se totiž snaží ospravedlnit sama sebe a staví do špatného světla ty, kteří se zdají být slabší. Ježíš ji vyzývá, aby se sama rozhodla a převzala za to odpovědnost.

Každý den nás neustále ruší někdo jiný, kdo narušuje náš prostor, kdo více či méně tiše nebo nerozvážně vstupuje do našeho života. Možná bychom se měli předtím, než se ho narychlo zbavíme, zeptat sami sebe, zda v té tváři není Boží přítomnost, která nás přichází vyplavit z našich uzavřeností a obsedantního odstupu od našich starostí. Vždyť je to způsob, jak přestat uctívat sebe a přenechat Bohu, nečekanému hostu, jeho prostor.


Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
30.9.2022 Prožíváme Boží mlčení
23.9.2022 Jeho prvním bohatstvím je vztah
16.9.2022 To, čemu říkám „moje“, není moje
9.9.2022 Ve skutečnosti je třeba, aby nás někdo hledal
2.9.2022 Volba vždy znamená naši odpovědnostNáš tip

Rozhoduj se jako jezuita

Samuel Prívara, Pavel Banďouch

Denně stojíme před množstvím pro náš život méně nebo více důležitých rozhodnutí. Vždy bychom se ale chtěli rozhodnout správně. Co to ale vlastně je správné rozhodnutí? Křesťané věří, že rozhodování není záležitost pouhého rozumu, zároveň bychom se však neměli nechat vláčet emocemi…
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za církev otevřenou všem
Modleme se, aby církev, věrná evangeliu a odvážná při jeho ohlašování, byla místem solidarity, bratrství a otevřenosti a stále více žila v atmosféře synodality.
Národní úmysl Za volby do senátu
Modleme se, aby nově zvolení senátoři vykonávali svůj úkol poctivě a spravedlivě.
více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


více »

Kalendárium

Památka bl. Didaka de San Vitores

Památka bl. Jana Beyzyma


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil