Články / Aktuality Dnes je 27. 11. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Blahořečení P. Jana Filipa Jeningena SJ

Čtvrtek, 14.7.2022
Dne 16. července bude v rámci oslav Ignaciánského roku blahořečen lidový misionář, německý jezuita Jan Filip Jeningen.


Narodil se v lednu 1642 v Eichstättu v dnešním Německu. Jeho otec konvertoval ke katolické církvi a několik jeho dětí se stalo řeholníky. Filip se narodil v závěrečné fázi třicetileté války, zatímco jeho rodné město bylo krátce předtím téměř zcela vypáleno. Vyrůstal tedy v období strachu a strádání způsobeného válkou. V letech 1651–1659 navštěvoval jezuitskou školu v Eichstättu a byl členem mariánské družiny. Již ve čtrnácti letech se rozhodl vstoupit do řádu, ale na přání rodičů nejprve studoval filozofii a teologii v Ingolstadtu. Ve věku jednadvaceti let vstoupil 16. ledna 1663 do noviciátu hornoněmecké jezuitské provincie v Landsbergu nad Lechem. Tam objevil spiritualitu Duchovních cvičení a rostl ve společenství života a služby s Ježíšem, což ho vedlo k neustálému hledání Boží vůle a jejímu ochotnému přijímání. „Pro toho, kdo miluje, je v jeho přirozenosti věnovat více pozornosti volání Milovaného než čekat na jeho příkaz,“ poznamenal si otec Jeningen do svých zápisků.

Jako mladý student teologie a velký ctitel svatého Františka Xaverského napsal v roce 1669 svůj první dopis generálovi řádu, v němž žádal o vyslání na misie do Indie. V létě roku 1677 – několik měsíců po složení posledních slibů – ho otec generál Gianpaolo Oliva navrhl na misii do Brazílie, ale k odjezdu nedošlo.

Kněžské svěcení přijal v roce 1672 v Eichstättu. Během třetí probace v Altöttingu (1672–1673), nejznámějším mariánském poutním místě v jižním Německu, získával pastorační zkušenost v péči o poutníky zpovídáním, kázáním a vyučováním katechismu. Sedm let působil otec Filip jako učitel na kolejích v Mindelheimu a Dillingenu. V roce 1680 byl poslán do Ellwangenu, aby převzal pastorační péči o školu a kolegiátní kostel. Jeho hlavním úkolem se však stala služba poutníkům na hoře Schönenberg. Počátky tohoto pastoračního centra celého regionu sahají do roku 1638, kdy jezuité během třicetileté války vztyčili na tomto místě jednoduchý dřevěný kříž s postavou Panny Marie a vybízeli věřící, aby se zde modlili. Nad malou kaplí, která byla na kopci postavena jako poděkování za obdržené milosti, se otci Jeningenovi podařilo vybudovat velký barokní chrám, který byl vidět ze všech stran.

V jednom dopise popsal, že jeho hlavní starostí bylo „vtisknout Boha, Ježíše a Matku Boží do srdce bližního“, vyvést ho ze lhostejnosti a povrchnosti a pomoci mu rozvinout hluboký vztah s Bohem Otcem, Ježíšem Kristem a Pannou Marií, který vychází ze srdce a pohne ho ke změně života. Lidé mu říkali „dobrý otec Filip“, protože toužil utěšovat trpící, zmírňovat jejich utrpení a stát jim po boku. Díky prostému kázání, přesvědčivému životnímu stylu a jeho dobrosrdečnosti lidé vycítili, že věří tomu, co říká, a – což je možná ještě důležitější – nevyžadoval od nich nic, co by sám nebyl ochoten udělat, a to v přehojné míře.

Nápis na náhrobním kameni o otci Jeningenovi uvádí, že působil jako „neúnavný misionář v Ellwangenu a jeho okolí ve čtyřech diecézích“. V době, kdy byl na vrcholu své činnosti a zrovna zahájil duchovní cvičení, vážně onemocněl a 8. února 1704 zemřel. Pohřben byl v bazilice svatého Víta v Ellwangenu. Krátce po jeho smrti začaly snahy o jeho blahořečení.


Foto: Jesuits in Europe / Germany.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
21.11.2022 Dopis papeže Františka kardinálu Juanu José Omellovi
8.11.2022 Poseďte si se svatým Ignácem
11.8.2022 Nový kostel svatého Ignáce ve Vitebsku
10.8.2022 Jan Filip Jeningen SJ – muž láskyplného setkání
28.7.2022 Maďarský muzikál o životě svatého IgnáceNáš tip

Rozhoduj se jako jezuita

Samuel Prívara, Pavel Banďouch

Denně stojíme před množstvím pro náš život méně nebo více důležitých rozhodnutí. Vždy bychom se ale chtěli rozhodnout správně. Co to ale vlastně je správné rozhodnutí?…
více »

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za děti, které trpí
Modleme se, aby děti, které trpí, především žijící na ulici, oběti válek a sirotci, měly přístup ke vzdělání a mohly znovu zažít srdečnost rodinného prostředí.
Národní úmysl Za návštěvníky hřbitovů
Modleme se za všechny, kdo vzpomínají na své zesnulé, aby se otevřeli víře ve věčný život.
více »

Nejbližší akce

Setkání pro zájemce o Tovaryšstvo


Osvícenská proměna náboženského života


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní obnova pro všechny


Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice svatohostýnské


Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice svatohostýnské


Adventní duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil