Články / Články Dnes je 5. 12. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Volba vždy znamená naši odpovědnost

Pátek, 2.9.2022
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k liturgii 23. neděle v mezidobí

Pavel Ambros

Žijeme v epoše, kdy volby nejsou lehké. Nejen ty volby politické. Jaký svět jsme vytvořili? Plný možností! Paradoxně jsme se odsoudili k únavě z rozhodování mezi mnoha možnostmi. Modernost lze definovat právě prostřednictvím tohoto stále se zvětšujícího množství příležitostí a produktů. Rozhodování je namáhavé, protože vždy znamená, že musíme vynechat mnoho jiných cest, kterými jsme se nevydali: čím více je možností, tím nerozhodnější a frustrovanější budeme. Není náhodou, že slovo rozhodnout nahrazujeme někdy slovem: musím do toho seknout. Rozhodnutí se podobá řezu. Proces, který nás vede k rozhodnutí, ať už je dlouhý nebo krátký, jednoduchý nebo složitý, vždy nějakým způsobem prozradí, co se v nás skrývá. V rozhodnutí poznáváme sami sebe. Ne vždy jsme ochotni si to přiznat, ale volba vždy znamená naši odpovědnost: jsem to já, kdo volí. Již starozákonní úryvek (Mdr 9,13-19) poukazuje na obtížnost rozhodování o pozemských věcech (natož o těch nebeských), text evangelia jako by nám říkal, že i stát se učedníkem je výsledkem procesu rozlišování.

Podle Lukáše se stáváme pravými Kristovými učedníky rozhodováním. Způsobem rozhodování. Jinými slovy, člověk nemůže být učedníkem bez určitého stylu rozlišování. V čem tento styl spočívá? V přijetí logiky evangelia. Dvakrát slyšíme ono jednoznačné: Nemůže být mým učedníkem (Lk 14,27.33) Uvádí dvě podmínky, aby se člověk mohl stát učedníkem. Základní podmínkou se zdá být schopnost rozlišovat, tedy zastavit se a zhodnotit skutečnost, rozpoznat, o co se jedná a jak jednat: v prvním případě jde o stavbu věže, ve druhém o krále, který musí vyrazit do boje. Stavba a boj jsou dva obrazy, které symbolicky připomínají dynamiku našich životů. Máme projekt, který musíme realizovat, a zároveň nevyhnutelně narážíme na obtíže, kterým musíme čelit.

Aby se člověk mohl rozhodnout, musí se nejprve stát svobodným k rozhodování. Nemá smysl předstírat, že si vybíráte cíl cesty, když už máte jízdenku v kapse. Svatý Ignác mluvil o lhostejnosti tváří v tvář různým hypotézám, které jsou ve hře. V Lukášově textu Ježíš dvakrát, na začátku a na konci, naráží na tuto svobodu, či spíše osvobození, ke kterému člověk musí osobně dojít: milovat více (Lk 14,26) a zříkat se toho, co považujeme za vlastní (Lk 14,33). Cesta rozlišování začíná hledáním našich neuspořádaných náklonností, nejen hříchů, ale neuspořádaných podle našeho celoživotního zaměření: služba Bohu! Ve skutečnosti se náš život mnohokrát zaplete do věcí, které jsou také dobré, ale které nám blokují cestu. K tomu, abych si vybral nějakou věc, nestačí, že je dobrá sama o sobě, musí být dobrá i pro mě v tomto okamžiku, abych šel k cíli svého života. Existují sice dobré věci samy o sobě, ale někdy hrozí, že nás spoutají a nedají nám chodit.

K tomu, abychom se stali učedníky, nestačí jít k Pánu. Učedníkem se člověk nestane, dokud nenajde správné místo jeho srdce. Ježíš je ten, kdo se mi stane mistrem v mých životních křížích. Pouze toto následování umožňuje učit se. Když stojíme za mistrem, můžeme vidět, kam klade nohy, a naučit se tak jeho stylu. Musíme Ježíše navštěvovat, rozjímat o něm, pozorovat ho, abychom se naučili jeho měřítkům. Jen tak se můžeme, když stojíme před rozhodnutím, ptát sami sebe: Kam by v této situaci Ježíš položil nohy? Rozhodnout se znamená být spíše na jedné než na druhé straně. V našem případě to znamená, že se rozhodneme pro logiku světa, nebo pro logiku evangelia. Toto rozdělení stran nám umožňuje pochopit, co znamená nést svůj kříž. Vskutku nejde o to, abychom pasivně přijímali neštěstí, které nás potkalo, ale abychom na sebe vzali tíhu logiky evangelia: abychom se každý den rozhodovali a snažili se nechat inspirovat Božím slovem. Kříž je Boží logika a nést kříž znamená rozhodovat se podle této logiky.


Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
1.12.2023 Božské není na prodej
24.11.2023 Kristus s hluboce lidskou laskavostí
16.11.2023 Pohlédněme na druhé z jiné strany
10.11.2023 Pochodně prozíravých
3.11.2023 Ospravedlní nás snad loajalita k veřejnému mínění?Náš tip

Modlitba, která mi změnila život

Jim Manney

Pro mnoho lidí je modlitba dost obtížná záležitost. Co by se ale stalo, kdybyste objevili jednoduchou modlitbu, která to změní a přivede vás ke zdroji Boží přítomnosti ve vašem životě? Znalec spirituality Jim Manney představuje…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za osoby se zdravotním postižením
Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast.

Národní úmysl
Za lidi bez naděje
Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla.

více »

Nejbližší akce

Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní obnova pro všechny


Exercicie pro všechny


Kurz Společná cesta


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil