Dnes je 5. 7. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

Apoštol přináší Kristovu novost života

Pátek, 1.7.2022
Podněty P. Pavla Ambrose SJ k liturgickým textům 14. neděle v mezidobí
Začátek dnešního evangelia (Lk 10,1) odkazuje na Gn 10, totiž na počet národů, které v té době Izrael znal. Otázka vůbec nebyla jednoznačná, jak ukazují rukopisy, které uvádějí různý počet učedníků. Evangelista chce ukázat jediné: hlásání evangelia je Kristovým dílem a je určeno všem. Jeho poslání je univerzální: žádný kmen, žádný jazyk ani žádný národ nezůstává mimo zvěstování a spásu, kterou přinesl Kristus. Proč? Kristus s lidstvím přijal...

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na červenec

Čtvrtek, 30.6.2022
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose
Úmysl papeže: Modleme se za starší lidi, kteří představují kořeny a paměť lidu, aby jejich zkušenosti a moudrost pomáhaly nejmladším dívat se do budoucnosti s nadějí a odpovědností. Stáří vnímáme dvojím způsobem: stáří coby čas, který uplynul od našeho zrození, který je vnímaný individuálně. I osmnáctiletý vnímá svoje stáří: konečně má věk, kdy se nemusí ohlížet na rodiče a může si dělat, co chce, protože je „dost starý“. A stáří coby závěrečná etapa života, kdy se před...

Nový děkan jezuitské teologické fakulty v Bratislavě

Pondělí, 27.6.2022
Připravil P. Pavel Ambros SJ
Trnava. Když na začátku tohoto roku naše olomoucká komunita navštívila jezuitskou komunitu v Trnavě, nikdo z nás netušil, že její představený o týden později zemře. Dne 15. ledna 2022 profesor církevních dějin a jezuita Juraj Dolinský překročil brány věčnosti ve věku šedesát tři let. Jako kněz Nitranské diecéze vstoupil v roce 1986 tajně do jezuitského řádu. Jezuitská teologická fakulta osiřela, poněvadž Pán si nečekaně zavolal k sobě jejího děkana...

Když slyší Otcovo slovo, je to silnější než jakákoli jiná myšlenka

Pátek, 24.6.2022
Otec Pavel Ambros SJ k liturgii 13. neděle v mezidobí
Kristus se vydává přímo do Jeruzaléma, tak začíná dnešní evangelium. Blíží se doba vzetí vzhůru. Lukáš používá slovo ἀναλήμψεως pouze zde. Ve slovesném tvaru ho používá pro Kristovo nanebevstoupení. Tento výraz se nachází i v nejstarším překladu Starého zákona do řečtiny (Septuaginta), a to pro situaci popsanou 2Král 2,1, kdy Eliáš je vzat vzhůru do nebe. („Jahve vzal Eliáše ve víru do nebe.“) Již z toho je zcela zřejmé, že toto jít vzhůru do Jeruzaléma...

O Božském Srdci

Pátek, 24.6.2022
Z úvahy P. Pedra Arrupeho SJ, bývalého generálního představeného Tovaryšstva
Přirozeným symbolem lásky je srdce. Srdce Kristovo je proto přirozeným symbolem, který představuje a inspiruje naši osobní a institucionální spiritualitu tím, že nás vede k prameni propasti lidské i božské lásky Ježíše Krista. Od doby svého noviciátu jsem přesvědčen, že v tak zvaných pobožnostech k Srdci Páně je shrnuto symbolické vyjádření nejhlubšího jádra ignaciánského ducha a mimořádná moc vše převyšující (ultra quam speraverint) jak pro osobní...

Jakou otázku od Pána slyším já?

Pátek, 17.6.2022
Otec Pavel Ambros SJ k liturgickým textům 12. neděle v mezidobí
„I stalo se, když se osamocen modlil [εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον κατὰ μόνας], že s ním byli učedníci. A otázal se jich: Co praví davy [οἱ ὄχλοι = množství lidí, dav, zástupy; Jan 7,49 „dav, jenž je neznalý zákona - zlořečení na ně!“], že jsem já?“ Synoptikové tuto scénu umísťují do Cesareje Filipovy, což je nejvzdálenější místo (Mt 16,13–16; Mr 8,27–29), kam Ježíš na své cestě dorazil, daleko od Jeruzaléma. Zde však není uvedeno žádné místo; místo materiálního místa...

Teilhard de Chardin k Božímu Tělu

Čtvrtek, 16.6.2022
Otec Pavel Ambros SJ nabízí myšlenky ke slavnosti Těla a Krve Páně
Průvod na Boží Tělo nás mění: průvod sám je samotným putujícím oltářem. S ohledem na svatý chléb se shromáždění veřejně vyznává jako putující Boží lid v naději na zaslíbení: „Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa“ (Mt 28,29). Je to řečeno nám, kteří pochybují a jsou skepticky ohromeni. Procesí nikoho nevylučuje, od nikoho nepožaduje výslovné vyznání. Všichni se mohou zúčastnit, pokud neporušují základní řád. Mohou zakoušet při této události...

K čemu je nám Trojice užitečná?

Pátek, 10.6.2022
Otec Pavel Ambros SJ o tajemství trojjediného Boha
Opakování je velmi prospěšné. Dodejme si odvahy a trochu se zamysleme nad slavností, kterou slavíme. Nejčastější námitka, s kterou se musíme vypořádat, zaznívá takto: K čemu je nám Trojice užitečná? A slyšíme to i od praktiků z pastorace: Mám toho mnoho potřebnějšího na práci, než pronikat do tajemství Božích. Podobně je to s jinou pravdou: člověk je stvořen Bohem. Kdy jste se setkali s člověkem, který by nadšeně hovořil o tom, že je stvořen! Radost po...

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na červen

Pátek, 10.6.2022
S komentářem P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se za obrácení těch, kteří nesou odpovědnost v ozbrojené agresi vůči Ukrajině, a za obnovení skutečného jednání o míru. V březnu letošního roku se naši biskupové ve svých pastýřských listech obrátili na věřící. Děkovali za projevenou ochotu pomoci trpícímu ukrajinskému národu dary, hmotnou i morální podporou, ochotou sdílet s uprchlíky jejich tíživý, nespravedlivý a lidskou důstojnost ohrožující úděl. „Každá nenávist, každá zvednutá pěst proti bratru...

V jejich tvářích se na nás dívá On sám

Pátek, 3.6.2022
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ ke slavnosti Seslání Ducha Svatého
V dobách temnoty, při všech pandemiích, válkách a otřesech, můžeme více než přítomnost Duch Svatého v srdci pociťovat nepřítomnost a zmatek. Z vlastní zkušenosti však víme, že Kristus je vždy přítomen, volá nás, vede nás i ze tmy: „Ani tma ti nebude tmavá: noc jako den se rozjasní, temno je pro tebe tak jako světlo.“ (Žl 139,12). Zvláštním darem víry, který je prohlubován a potvrzován v celém evangeliu a každodenně zakoušen v liturgii církve, je poznání, že...

Starší články v rubrice


Ignaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za starší lidi
Modleme se za starší lidi, kteří představují kořeny a paměť lidu, aby jejich zkušenosti a moudrost pomáhaly nejmladším dívat se do budoucnosti s nadějí a odpovědností.
Národní úmysl Za české předsednictví Evropské unie
Modleme se, aby české předsednictví Evropské unie přispělo k jednotě mezi zeměmi našeho kontinentu a k obnově křesťanských hodnot.
více »

Nejbližší akce

Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


Koncert Pocta sv. Ignáci


Pouť spolupracovníků a přátel jezuitů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených


více »

Kalendárium

Památka Lva Mangina a druhů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil