Dnes je 18. 9. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

Základem křesťanství je svobodné přilnutí

Pátek, 17.9.2021
Nad biblickými texty 25. neděle v mezidobí se zamýšlí P. Pavel Ambros SJ
Všimněme si pozoruhodné věci: Kristus kráčí cestou vzhůru směrem do Jeruzaléma, který není výslovně zmíněn. Cesta nejdříve sestupuje shora z Galileje podél Jordánu do Jericha, hluboko v proláklině, dvě stě metrů pod hladinou Středozemního moře. Sestup a výstup – to je stále se opakující situace: jsme na dně a zase nahoře. Je to cesta ztišení, nechce, aby se o ní mluvilo. Podle Jeronýma Pán často spojuje smutné zprávy s radostnými, aby ty první apoštoly nezničily. Tato zkušenost je přítomná v Duchovních cvičeních svatého Ignáce. Život plný...

Papež František na Slovensku odkazuje na Fjodora Michajloviče Dostojevského

Pondělí, 13.9.2021
Reakce P. Pavla Ambrose SJ na návštěvu papeže Františka na Slovensku a jeho první řeč
Ještě před setkáním se slovenskými jezuity v neděli 12. 9. 2021 se papež František sešel v Bratislavě se členy Ekumenické rady církví. Při své promluvě citoval z Dostojevského románu Bratři Karamazovi slova, která najdeme v páté kapitole, v části známé pod názvem Legenda o inkvizitorovi. Proč právě tento odkaz? Otázka svobody v postkomunistickém světě je zásadní. Papež říká: „Cesta vašich společenství začala znovu po letech ateistického pronásledování...

Poznání Krista jako jediného Pána se odehrává sdílením životů a poslání

Pátek, 10.9.2021
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k 24. neděli v mezidobí
V dnešním evangeliu se něco završuje, a proto se stává i momentem obratu. Kde jej máme vidět? Ve slavnostní vyznání víry apoštola Petra: „Ty jsi Mesiáš!“ (Mk 8,29) a nečekané Ježíšově odpovědi. „Přísně je napomenul, aby to o něm nikomu neříkali.“ (Mk 8,30) Tento strohý příkaz, který adresuje učedníkům, je vyjádřen známým řeckým slovesem napomínat (ἐπιτιμάω = kárat, domlouvat, napomínat; okřikovat; pohrozit, (přísně) přikázat; vystoupit proti někomu...

Ježíš se o něj postará

Pátek, 3.9.2021
Otec Pavel Ambros SJ k liturgickým textům 23. neděle v mezidobí
Už v úryvku z evangelia minulé neděle evangelista Marek mluvil o tom, jak těžko někteří lidé přijímají Kristovu novost, kterou nevnímají. Ježíš ve skutečnosti nabízí bezprecedentní vizi života, která je tvořena zcela novým vztahem k Bohu, jenž nachází svůj počátek a uskutečňuje se v Bohu samotném. Vykladači Mojžíšova zákona (zákoníci) a farizeové jsou uzavřeni do své obsedantní vize náboženství. Jsou si jisti sami sebou, že zaručí člověku před Bohem „bezpečí“...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc září

Úterý, 31.8.2021
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose
Evangelizační úmysl: Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní styl šetrný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují. Již v Platonově rozpravě s Menonem se objevuje myšlenka, která provází křesťanskou tradici až dodnes: „Celá příroda jest v souvislosti.“ V křesťanské tradici najdeme mnoho krásných povzbuzení, jak k přírodě nacházet vztah, jímž ji zahrnujeme do naší vděčnosti vůči Stvořiteli...

Bludiště zákona odtrženého od života a víry

Pátek, 27.8.2021
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k liturgii 22. neděle v mezidobí
Už se vám stalo, že nemůžete usnout, protože přemýšlíte nad tím, co vám v životě chybí? Když tak ležíme, zdá se nám, že mezi mým životem a životem toho, koho máme rádi, leží něco jako mezera. Nejčastěji mlčíme, aby snad nepadlo slovo, že tu něco chybí. A jsme vděčni, když je zamlčující ticho prolomené a uslyšíme to záchranné slovo: „A víš ty co?“ Jsme vděčni za to počáteční „a“. „A co bys řekl na to, že (…).“ Slovíčko „a“ je důležité. Kdo řekne...

Theodoros Kontidis SJ novým athénským arcibiskupem

Pondělí, 23.8.2021
Otec Pavel Ambros o situaci katolické církve v Řecku a jejím novém arcibiskupovi
Řecký jezuita otec Theodoros Kontidis SJ (Θεόδωρος Κοντίδης, 1956) byl 14. července 2021 jmenován novým athénským arcibiskupem poté, co papež František přijal rezignaci dosavadního biskupa sedmdesáti pětiletého Sevastiana Rossolatosa (1944) z důvodu předepsané věkové hranice. Je rodákem ze Střední Makedonie (Pella) na hranici se Severní Makedonií a Bulharskem. Pochází z Janice, kde dokončil základní školu. Ve středoškolském vzdělání...

Duch mě vede k tomu, abych se stal darem

Pátek, 20.8.2021
Impulzy P. Pavla Ambrose SJ k 21. neděli v mezidobí
Dnes jsme dospěli k vyvrcholení Ježíšovy eucharistické řeči. Začínají zde dějiny neúspěchu Ježíšova kázání. Nepřesvědčí, neobjasní. A dokonce i ti nejbližší od něho odcházejí. Slyšíme argument: To je tvrdá řeč. A co je tou tvrdou řečí? „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“ (Jan 6,51) Slovo tvrdý se řecky řekne skleros (tvrdý, drsný; přísný, zpupný, drzý; těžký...

Pět let videí s úmysly papeže Františka na každý měsíc

Čtvrtek, 19.8.2021
Slova národního ředitele Celosvětové sítě modlitby s papežem P. Pavla Ambrose SJ
Uplynulo pět let (23. května), kdy bylo poprvé zveřejněno video s úmysly papeže Františka. Celosvětová síť modlitby s papežem (Apoštolát modlitby) tímto počinem vstoupila do nové podoby svého působení prostřednictvím moderních sdělovacích prostředků. Bilance je úctyhodná. Video je v současné době šířeno ve dvaceti třech jazycích, především na sociálních sítích. Úmysly Apoštolátu modlitby se týkají nejdůležitějších výzev, kterým čelí lidstvo a poslání církve...

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Pátek, 13.8.2021
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ
Pro současného člověka představuje dnešní svátek těžkost ze dvou důvodů: jednak jsme zahrnuti zobrazeními Panny Marie, která se soustřeďují na její povznesení se skrze oblaka nad oblaka. Jednak užíváme pojmů, které vytvořila řecká filozofie, jimž dnes rozumíme jinak. Na obrazech v barokních kostelech je Madona znázorněna nanejvýš slavnostně, a to v okamžiku, kdy vystupuje na nebesa, zanechává za sebou prázdný hrob, kolem něhož klíčí květiny...

Starší články v rubrice


Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za udržitelný životní styl
Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní styl šetrný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují.
Národní úmysl Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější prostředí v církevních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou v Krista.
více »

Nejbližší akce

Jáhenské svěcení Václava Novotného SJ


Mše svatá na poděkování za život P. Adolfa Kajpra SJ


První česko-slovenské setkání pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Jan Mach


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Památka sv. Stanislava Kostky


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil