Dnes je 26. 1. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

Den modliteb za mír na Ukrajině ve středu 26. ledna

Středa, 26.1.2022
Otec Pavel Ambros SJ k aktuální situaci
Papež František vyhlásil středu 26. ledna 2022 dnem modliteb za mír na Ukrajině. Vyjádřil obavy o její obyvatele i o to, jak by se mohl rozšířit případný rusko-ukrajinský konflikt. „Se znepokojením sleduji rostoucí napětí, které hrozí zasadit nový úder míru na Ukrajině a zpochybnit bezpečnost evropského kontinentu, což by mělo ještě širší dopady,“ řekl papež v neděli při modlitbě Anděl Páně. „Srdečně vyzývám všechny lidi dobré vůle, aby se modlili ke všemohoucímu Bohu, aby všechny politické kroky a iniciativy sloužily spíše lidskému bratrství než stranickým...

Jsme živeni pro věčnost tím, co jsme slyšeli

Pátek, 21.1.2022
Otec Pavel Ambros SJ nabízí myšlenky k 3. neděli v mezidobí
Úryvek evangelia pro třetí neděli během roku je sestaven překvapivě. Spojuje čtyři úvodní verše (Lk 1,1–4) s vystoupením Ježíše v nazaretské synagoze (Lk 4,14–21). Proč tvůrci lekcionáře rozhodli a zvolili toto řešení? Vyjadřuje vztah mezi tím, co slyšíme a co vidíme. Úvod do Lukášova evangelia ukazuje na seriózní zkoumání událostí. Jsou založena na očitých svědectvích těch, kteří se tehdy stali služebníky slova. Evangelia rozvíjejí události, v nichž služebník...

Základ radosti života je ve vztahu lásky, která v Kristu vstoupila do dějin světa

Pátek, 14.1.2022
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k biblickým textům 2. neděle v mezidobí
S tímto úryvkem z druhé kapitoly Janova evangelia se setkáváme často. Dovolte jen několik drobných opakování, důrazů. Ptejme se: Kde je v tomto úryvku o svatbě v galilejské Káně zmíněna nevěsta? Je zmíněna pouze jedna žena, Marie, matka Ježíšova. Ona je vlastně nevěstou, protože již Starý zákon mluví o nevěstě, o dceři sionské, o nevěstě, která se stává matkou, o Izraeli jako nevěstě. Autor evangelia chce zřejmě zdůraznit, že Izrael je nevěstou a že...

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc leden

Čtvrtek, 13.1.2022
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se za obnovu sociálního smíru v Kazachstánu založeném na dialogu, spravedlnosti a společném dobru. Papež František dvakrát po sobě naléhavě požádal o modlitbu všechny, kdo tvoří Celosvětovou síť modlitby s papežem: „Svěřuji kazašský národ ochraně Panny Marie, Královny míru z Ozernoe (Озерное).” Proč papež připomněl právě tuto svatyni? Je součástí „dvanácti hvězd v koruně Matky, královny míru“, k níž patří například kostel Mléčné...

Všechno, co je lidské, vystupuje z marastu řeky Jordánu

Pátek, 7.1.2022
Myšlenky otce Pavla Ambrose SJ ke svátku Křtu Páně
Věřící Žid se často modlil: Ukaž mi svou slávu, Pane. Sám Mojžíš výslovně žádal, aby mu Hospodin ukázal svou slávu. Byli totiž naprosto přesvědčeni o jednom: kde je Boží sláva, tam se skutečně zjevuje a tam je jeho příbytek. V úryvku o Mojžíši vystupujícím na horu nacházíme zajímavou pasáž. Když bude Hospodin procházet, uloží jej do skalní dutiny a přikryje ho svou rukou, dokud nepřejde. On ale chtěl, velmi toužil, dychtil vidět slávu, proto vystoupal na...

Jsi přesně to, co hledal

Pátek, 31.12.2021
Otec Pavel Ambros SJ ke slavnosti Matky Boží, Panny Marie
Dnešní evangelium opět staví do popředí pastýře. Ti, kteří jsou vyděděnci, kteří jsou především vyloučeni ze života Tóry, Zákona, jsou o vánoční noci důvěrníky Božích tajemství. Bohu záleží na tom, aby jim tuto událost o narození dítěte dal na vědomí. Oznamuje jim, co bylo o dítěti řečeno. To, co nestačilo k pochopení zvěstování anděla Gabriela, co se trochu vyjasnilo při setkání s Alžbětou, je nyní zjevně otevřeno slovy pastýřů. Přivádí Marii k pochopení toho, jak lidské a...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc leden

Čtvrtek, 30.12.2021
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose
Úmysl papeže: Modleme se za všechny, kdo jsou diskriminovaní a pronásledovaní kvůli náboženství; ať ve společnosti, v níž žijí, jsou uznána jejich práva a důstojnost, pramenící ze skutečného lidského bratrství. Bolest a utrpení nás obracejí ke Kristovu Srdci. „K tomu, co pro nás učinilo. Kristovo Srdce nám vyjevuje obětujícího se Ježíše: je kompendiem jeho milosrdenství. Když se na něj zahledíme, přirozeně se upamatujeme na jeho dobrotu, která se dává...

Já jsem tam, kde mám být

Neděle, 26.12.2021
Otec Pavel Ambros SJ k svátku Svaté Rodiny
Dnešní úryvek vždy překvapí, šokuje. Rodiče nechají dítě klidně bez dozoru, aniž by si povšimli, že se ztratilo. Nemají o něj starost. Ještě zajímavější jsou první Ježíšova slova, která u Lukáše zaznívají z Ježíšových úst: „Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?“ Je to otázka, která otevírá celé evangelium. Otevírá cestu ke Kristu. Můžeme ji chápat nejen jako reakci na znepokojivou otázku Josefa a Marie, nýbrž stálé tázání...

V té noci začíná nové lidství podle Boha

Pátek, 24.12.2021
Meditace P. Pavla Ambrose SJ nad biblickými texty slavnosti Narození Páně v noci
Lukášovo evangelium, které dnes čteme, zasazuje narození Kristovo do dějin lidstva. Jako první je zmíněno jméno císaře Augusta, nejvýznamnějšího člověka té doby, který se nazýval Vznešený imperátor Caesar, syn boha. Seznam postav v Lukášově evangeliu však končí Dítětem Ježíšem na odlehlém a bezvýznamném místě světa. Je zde skryt hluboký duchovní a teologický význam. Starověký svět umírá, a to s mentalitou, kterou vyvolal hřích, jenž...

Tajemství Vánoc očima svatého Ignáce

Čtvrtek, 23.12.2021
Otec Pavel Ambros SJ přibližuje Vánoce podle exerciční knížky
V jubilejním roce svatého Ignáce se nechme vést plodem jeho vánoční meditace. Zaznamenal ji v knížečce Duchovních cvičení (DC). V nich se tajemství Vánoc stávají tajemstvím Boží přítomnosti (DC 102–109). Co nám říká španělský mystik? Rozjímej nejdříve o tom, „jak tři božské Osoby hleděly na zemský povrch plný lidí, a poněvadž viděly, že všichni lidé sestupují do pekla, ustanovily ve své věčnosti, že se druhá Osoba stane člověkem, aby spasila...

Starší články v rubrice


Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za skutečné lidské bratrství
Modleme se za všechny, kdo jsou diskriminovaní a pronásledovaní kvůli náboženství; ať ve společnosti, v níž žijí, jsou uznána jejich práva a důstojnost, pramenící ze skutečného lidského bratrství.
Národní úmysl Za lidi sevřené strachem
Modleme se za všechny, kteří se obávají nového roku, aby zakusili pokoj od Pána.
více »

Nejbližší akce

Reportáž o Tovaryšstvu Ježíšovu v české provincii


Večerní studium spirituality v Olomouci


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie individuální


Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


Duchovní cvičení pro kněze


více »

Kalendárium

Úmrtí generála Claudia Aquavivy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil