Dnes je 27. 7. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

Druhý vatikánský koncil a úcta k Božskému Srdci Páně

Čtvrtek, 17.6.2021
Červen – měsíc Božského Srdce Ježíšova (1)
Odpovědí na všechny úzkosti dnešních, ale i minulých a budoucích lidí je ukřižovaný Ježíš, ten, který zemřel a vstal z mrtvých. Jeho Srdce je spása! Srdce jednou otevřené kopím vojáka zůstane navždy otevřené, aby vylévalo přebytek Jeho vroucí lásky na všechny a na všechno! Ježíšovo Srdce není dostatečně milováno. Je tomu i z toho důvodu, že pociťujeme v současné nábožnosti věřících křesťanů nedostatek syntézy a jistou nerovnováhu, která vyrůstá...

Láska jako vášnivé zaujetí Boha pro člověka

Pátek, 11.6.2021
Otec Pavel Ambros SJ ke slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Z jakého zorného úhlu se díváme na svůj život? Necháváme se Bohem překvapit? Ježíšovo Božské Srdce je plné překvapení. Kdo žije s Bohem, nechává do sebe vstupovat Kristovo přicházení, zmrtvýchvstání. Co k nám přichází? Síla proměňující naše tělesné smysly ve smysly duchovní. Objevujeme znamení. Podívejme se jen na všem známý Ježíšův monogram IHS s paprsčitou svatozáří a třemi hřeby. Svatý Ignác z Loyoly tento znak převzal. Stal se...

To, co je vevnitř, se nakonec projeví navenek

Pátek, 11.6.2021
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k biblickým čtením 11. neděle v mezidobí
Máme před sebou oddíl o podobenstvích: Boží království je podobné. Otevírá jej scéna rozsévače: krásná a útěšná scéna. Země je představena jako to, co je otevřené a přijímá. Přijímat život, dětství, slovo, to proměňuje naše lidství v lidství Syna Božího, to je božské lidství. Vzkříšení, společný život – to stojí na začátku našeho života, to není cíl, který máme dosáhnout. To je základní známka Božího království mezi námi...

Zrnka ze života, poslání a utrpení Jacqua Berthieua

Úterý, 8.6.2021
Světec a misionář z Tovaryšstva Ježíšova
Otec Jacques Berthieu, francouzský jezuita (1838–1896), kněz a misionář na Madagaskaru. Vzdálené kraje lákají. A čtvrtý největší ostrov na světě, Madagaskar, voní dálavou, tropickým ovocem a cizokrajností. Kdysi před sto sedmdesáti miliony lety se původní kontinent rozdělil na Afriku a Jižní Ameriku a v pradávnu se přitom uvolnila z indického subkontinentu velká část, dnešní ostrov. Je zcela ojedinělý, jak dosvědčují stromy zvané baobab, které jsou...

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc červen

Úterý, 8.6.2021
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se za africký kontinent, který naléhavě potřebuje mír. V neděli 4. června 2021 papež František na náměstí svatého Petra prohlásil: „Rád bych vás ujistil o svých modlitbách za oběti masakru, který se odehrál v noci z pátku na sobotu v malém městě v Burkině Faso. Jsem blízko jejich rodinám a celému tamějšímu lidu, který těmito opakovanými útoky velmi trpí. Afrika potřebuje mír, ne násilí!“ V pozadí násilí nejsou náboženské konflikty, nýbrž prodej zbraní na...

Dary a plody Ducha jsou základní podmínkou, abychom mohli následovat Ježíše

Pátek, 4.6.2021
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k liturgickým textům desáté neděle v mezidobí
Dnešní evangelní úryvek navazuje v Markově evangeliu na ustanovení Dvanácti. První výsledek před zástupy, které se začínají shromažďovat kolem Ježíše, se týká těch, kteří jsou nazýváni jeho příbuznými a kteří ho považují za někoho, kdo je mimo, „pomátl se na rozumu“. Kristova řeč posluchače silně zasáhne a vyvolá odezvu nečistých duchů. Osvobození od zla, které započalo jeho příchodem na svět, vyvolá odpor hluboce nenávistný. Proto je nevybíravě nařčen. Je obviněn...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc červen

Pondělí, 31.5.2021
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose
Evangelizační úmysl: Modleme se za mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce. Příprava na manželství je zároveň přípravou na odchod z domova. Jak těžké to mají mladí lidé, kteří z nejrůznějších důvodů ztratili svoje původní rodinné zázemí a vyrůstali ve velmi komplikovaných okolnostech pěstounské péče nebo různých výchovných zařízeních. „Jen za rok 2018 řešily...

Svátek Trojice je svátek těch, kteří se radují z přebývání v druhých

Pátek, 28.5.2021
Otec Pavel Ambros SJ ke slavnosti Nejsvětější Trojice
První svátek, který se slaví po Letnicích, je svátek Nejsvětější Trojice. Tento svátek nahlíží nejen konkrétní událost dějin spásy, ale i celé dějiny spásy. Ty nám odhalují tajemství celku! Co všechno o Bohu ještě nebylo řečeno! Pravda o Bohu je hlásána člověku, celém stvoření i žasnoucímu nebi. Bůh nás zve ke stolu, k přebývání v druhém. Již Mojžíš potvrzuje, že hlas Boží neslyšel žádný národ. Žádný jiný národ, kterému by chtěl něco sdělit tak důvěrně, si nevybral...

Duch dává nahlížet z druhé strany

Pátek, 21.5.2021
Podněty P. Pavla Ambrose SJ ke slavnosti Seslání Ducha Svatého
Seslání Ducha Svatého připadá na židovské Letnice, svátek, jímž Izrael děkoval za dar zákona. Nový Izrael přijímá v tento den Ducha, která nás uschopňuje naplnit to, co Bůh od nás žádá. Zákon nemůže dát život (Gal 3,21), protože nemůže osvobodit (Gal 2,16). Zatímco Duch Svatý je Pánem, který život dává. Co přesně dává? Schopnost žít, jak chce Bůh. Příslib seslání Ducha je spojen u každého z nás již nyní s dvěma tajemstvími života: stvořením nového člověka...

Jednota v rozdílnosti

Pátek, 14.5.2021
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k sedmé neděli velikonoční
Svatost obsahuje z jedné strany jednotu, z druhé strany oddělení. Svatí jsou ti, kdo jsou „jiní“, jsou odděleni od světa, aby se mohli cítit doma v lůně Otce jako Syn: „Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě.“ (Jan 17,21) Kristus prosí o jednotu, která se stává obrazem jednoty, která je mezi Otcem a Synem. Spojka jako (καθὼς) zde může být ve významu právě tak. Mohli bychom volně přeložit smysl výroku následně: „Od okamžiku, kdy já a ty jsme pramenem autentické jednoty...

< předcházející   další >


Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za přátelství ve společnosti
Modleme se, abychom i v okolnostech sociálního, ekonomického a politického napětí nabyli odvahu a odhodlání vést dialog a nabízet přátelství.
Národní úmysl Děkujeme Bohu za mladé lidi a prosíme, aby obdařil jejich srdce novou milostí a aby dobře rozlišovali podstatné kroky ve svém životě. Modleme se také za organizátory, hosty a samotné účastníky Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové.
více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených


Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety


Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní obnova pro varhaníky a chrámové zpěváky


více »

Kalendárium

Smrt sv. Ignáce

Památka Petra Fabera


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil