Hlavní stránka Dnes je 20. 6. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Církev je cesta po moři k přístavu spásy

Pátek, 18.6.2021
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k biblickým čtením 12. neděle v mezidobí
Obraz loděk, které jely s Ježíšem na moře, znamená více, než se na první pohled zdá. Doslova text říká: „Byly s ním také jiné lodě.“ Podobně, když Ježíš povolal svých Dvanáct, nejdříve aby „byli s ním“ (DC 275) a až následně je „posílal hlásat evangelium a aby měli pravomoc vyhánět démony.“ (Mk 3,14–15) Být s ním je podoba toho, co tvoří jádro křesťanské existence. Zahrnuje tři skutečnosti: fyzickou přítomnost, přináležitost ke společenství a důvěrnost nitra. Tehdy přestaneme chodit od ničeho k ničemu. Apoštolové mají za sebou celý den a před sebou nejistý večer a noc. Jdou do...

Druhý vatikánský koncil a úcta k Božskému Srdci Páně

Čtvrtek, 17.6.2021
Červen – měsíc Božského Srdce Ježíšova (1)
Odpovědí na všechny úzkosti dnešních, ale i minulých a budoucích lidí je ukřižovaný Ježíš, ten, který zemřel a vstal z mrtvých. Jeho Srdce je spása! Srdce jednou otevřené kopím vojáka zůstane navždy otevřené, aby vylévalo přebytek Jeho vroucí lásky na všechny a na všechno! Ježíšovo Srdce není dostatečně milováno. Je tomu i z toho důvodu, že pociťujeme v současné nábožnosti věřících křesťanů nedostatek syntézy a jistou nerovnováhu, která vyrůstá...

Tváře muklovského Vatikánu

Čtvrtek, 17.6.2021
Brno. Ve dnech 25. až 31. května se v brněnské katedrále konala výstava „Tváře muklovského Vatikánu“. Jednalo se o obrazy tváří politických vězňů, kteří byli pro svoji víru a životní hodnoty v minulém režimu určeni k likvidaci. Ty společně „usedly“ do lavic katedrály. Nový projekt malířky Claudi Ondok, která si svoje jméno zvolila podle rodinného přítele kněze Josefa Petra Ondoka, představil sérii portrétů tváří vězňů z řad biskupů, řeholníků, řeholnic, ale i laiků, kteří byli pro...

Zemřel německý jezuita P. Alois Parg, rodák z Velkých Kunětic ve Slezsku

Čtvrtek, 17.6.2021
Dne 15. března 2021 k sobě Pán povolal P. Aloise Parga SJ, narozeného 21. srpna 1932 ve Velkých Kuněticích na Jesenicku. Jeho rodištěm je nevelká farnost na hranicích s Polskem, přináležející dnes do Ostravsko-opavské diecéze. V bývalých Sudetech se obec jmenovala Groß Kunzendorf a měla přibližně tisíc pět set obyvatel. Osobní pojítka mají hlubší význam: sounáležitost kultury německé a české, tvořené nejen společnými, nezřídka vyhrocenými...

Kněžské svěcení a primice Petra Hrušky SJ a Samuela Privary SJ

Středa, 16.6.2021
Velehrad. V sobotu 26. června při mši svaté v 10 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě přijmou scholastici Petr Hruška SJ a Samuel Privara SJ kněžské svěcení z rukou plzeňského biskupa Tomáše Holuba. Petr Hruška bude slavit primiční mši svatou v neděli 27. června v 10 hodin v Lešné (okres Vsetín) v kostele svatého Michaela. Samuel Privara oslaví primici rovněž v neděli 27. června, a to v 9 hodin v kostele svatého...

Od skautingu k vězeňské službě

Úterý, 15.6.2021
Itálie. Prezidentka jezuitské sociální sítě Paola Piazzi vypráví o své službě ve vězení. Moje první setkání se službou uvězněným proběhlo díky skautskému hnutí, jehož součástí jsem byla v letech 1975 až 2001. Jeho styl popisují tři slova: ulice, komunita a služba. Po období formace jsem se rozhodla pro „riskantní podnik“: zasvětit svůj život službě druhým. Bylo mi devatenáct let. Otec Fabrizio Valletti SJ mě doprovázel po celou dobu mé formace. Byl to on, kdo...

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád

Pondělí, 14.6.2021
Praha. V pražské jezuitské komunitě budou mít možnost prožít červnový víkend 18. – 20. 6. 2021 mladí svobodní muži ve věku od 18 do 35 let, kteří uvažují o duchovním povolání. V rámci víkendu nazvaného „Jezuitou dnes“ se budou moct blíže seznámit se životem v jezuitském řádu, s jeho historií, řeholní formací i dnešní apoštolskou činností. Několik jezuitů se s nimi podělí o to, co je vedlo k rozhodnutí vydat se na cestu řeholního života a jak tato volba ovlivnila jejich...

Výstava k jubilejnímu roku Tovaryšstva Ježíšova v Petrohradu

Pondělí, 14.6.2021
Petrohrad. Dne 3. června byla v ruském Petrohradu zahájena výstava k Ignaciánskému roku. Je nazvaná „Ad maiorem Dei gloriam: ke slavnému jubileu jezuitského řádu“ a je ke zhlédnutí v Ruském státním muzeu dějin náboženství v srdci Petrohradu až do 12. září. Věnuje se apoštolskému životu Tovaryšstva Ježíšova v minulosti i současnosti, od jeho slavných časů v ruské říši až po současnou skromnou přítomnost. Expozice a doprovodný katalog představují...

Láska jako vášnivé zaujetí Boha pro člověka

Pátek, 11.6.2021
Otec Pavel Ambros SJ ke slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Z jakého zorného úhlu se díváme na svůj život? Necháváme se Bohem překvapit? Ježíšovo Božské Srdce je plné překvapení. Kdo žije s Bohem, nechává do sebe vstupovat Kristovo přicházení, zmrtvýchvstání. Co k nám přichází? Síla proměňující naše tělesné smysly ve smysly duchovní. Objevujeme znamení. Podívejme se jen na všem známý Ježíšův monogram IHS s paprsčitou svatozáří a třemi hřeby. Svatý Ignác z Loyoly tento znak převzal. Stal se...

To, co je vevnitř, se nakonec projeví navenek

Pátek, 11.6.2021
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k biblickým čtením 11. neděle v mezidobí
Máme před sebou oddíl o podobenstvích: Boží království je podobné. Otevírá jej scéna rozsévače: krásná a útěšná scéna. Země je představena jako to, co je otevřené a přijímá. Přijímat život, dětství, slovo, to proměňuje naše lidství v lidství Syna Božího, to je božské lidství. Vzkříšení, společný život – to stojí na začátku našeho života, to není cíl, který máme dosáhnout. To je základní známka Božího království mezi námi...

další články > 


Názory

Umění rozvrhnout čas a zamýšlet se

Pavel Ambros
Svatý Ignác a internet VIII
Jak vlastně začít? A je vůbec možné něco s našimi malými i většími, okrajovými či zotročujícími závislostmi dělat? Již jen to, že se u sebe snažíme jít k jádru věci a nezůstat na povrchu, je dobrá známka. Ale je zde malé pozor! Jít do hloubky znamená již dolů, do hlubin, dovnitř. Obrácení je spojeno s výší. Jít výš není protikladem toho, co nazýváme v sobě postojem jít hlouběji. Nemohu zůstat ve starém! Co to znamená? Znamená to vztáhnout svoje obrácení se od sebe...

Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Za krásu manželství
Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
Národní úmysl Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Ignaciánská duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil