Hlavní stránka Dnes je 27. 7. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Přijmout znamená stát se darem, který člověk obdržel

Pátek, 9.7.2021
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k liturgickým textům 15. neděle v mezidobí
Vyslání apoštolů, jak je představuje Mk 6, je rozvinutím záměru vylíčeného u Mk 3,14.35 („A ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, protože je chtěl posílat kázat;“ Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka.“). Zdá se, že se mezitím něco pokazilo. Vyslaní apoštolové měli velké potíže pochopit, v čem jejich poslání spočívá. Největším otazníkem pro apoštoly bylo zjištění rozsahu Kristova mesiášského poselství: bylo určeno všem. Nejdříve měli přebývat...

Přednáška "O letošních jubilantech Ludmile a z Nepomuka Janu"

Čtvrtek, 8.7.2021
Velehrad. V neděli 11. července proběhne na poutním místě Velehrad „Malá pouť“. Do ní je začleněna přednáška P. Miroslava Herolda SJ o svatých Ludmile a Janu Nepomuckém. Poutníci se mohou zúčastnit mše svaté v bazilice již v 7.30 hodin. Hlavní mše svatá je od 10 hodin. Valná hromada Matice velehradské v refektáři Stojanova gymnázia bude od 13 hodin. Přednáška otce Herolda „O letošních jubilantech Ludmile a z Nepomuka Janu“, který se svatému Janu...

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc červenec

Čtvrtek, 8.7.2021
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se za duchovní plody pastorační návštěvy papeže Františka na Slovensku. Den před svátkem sv. Cyrila a Metoděje oznámil papež František konečný termín návštěvy Budapeště (12. září) a Slovenska (13.–15. září). Zavítá do Bratislavy, Prešova, Košic a na mariánské poutní místo Šaštín. Zde je uctívána Panna Maria Sedmibolestná, patronka Slovenska. V místní bazilice se uchovává socha Mater Dolorosa z roku 1564. Hlavní pouť se koná 15. září...

Poutník k lidským srdcím

Čtvrtek, 8.7.2021
Vzpomínky na kněze, disidenta a rebela Františka Líznu
Nakladatelství Cesta vydalo knihu Tomáše Kutila, jejímž těžištěm jsou vzpomínky lidí, které v některé fázi svého života František Lízna potkal. Lidí, kterým pomohl a většinou je výrazně ovlivnil. Nechybí mezi nimi jeho spolupracovnice Josefka, jezuitský představený, sochař, lékař, disident nebo publicista. Tyto osobní texty nejlépe ukazují, kým vším byl František Lízna a jak dovedl oslovovat i lidi velmi rozdílné. Najdete zde i zřejmě poslední rozhovor, který páter Lízna za svého života poskytl. František Lízna, moravský kněz, jezuita, disident, poutník a pastýř lidí na okraji společnosti byl výraznou osobností nejen křesťanského prostředí...

Sté výročí zasvěcení Polska Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Středa, 7.7.2021
Krakov. Dne 11. června, na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, se polští biskupové sešli ke mši svaté v jezuitské bazilice Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Krakově, aby obnovili zasvěcení Polska Ježíšovu Srdci. Když byla stavba baziliky dokončena, bylo 3. června 1921 přítomno něco málo přes dvacet polských biskupů, kteří svěřili Polsko Ježíšovu Srdci. O sto let později proběhla obnova zasvěcení za přítomnosti téměř stovky biskupů. Akt zasvěcení pronesl...

Zemřel vězněný indický jezuita otec Stan Swamy

Středa, 7.7.2021
Bombaj. Ve věku osmdesáti čtyř let zemřel 5. července známý obhájce lidských práv a domorodého obyvatelstva P. Stan Swamy SJ. Indický jezuita byl osm měsíců vězněn v Bombaji. Úřady ho obvinily z podpory maoistických povstalců. Přes četné intervence ze strany církve se ho nepodařilo osvobodit. Kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu byl řeholník od 28. května v nemocnici. Trpěl pokročilou Parkinsonovou chorobou a dalšími neduhy souvisejícími s věkem...

Nový život se uskutečňuje v obyčejném životě

Pátek, 2.7.2021
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k biblickým čtením 14. neděle v mezidobí
Ježíš se vrací do Nazareta, slovy Markovými do svého domova, nebo také do své vlasti. Ti, kdo ho následují, šli za ním, nyní ho mohou doprovázet(!), být s ním. Nazaret se stává místem všech národů. Ježíš vchází do synagogy, aby učil jako obvykle. Jen Lk nám dává podrobněji poznat, co zde učil. Ježíšovo učení se lidí silně dotýká: poprvé vyhnal zlého ducha z posedlého, který byl v synagoze. Dobře věděli, co Kristus navíc udělal mezi pohany a jak uzdravil dceru Jairovu...

Přiblížilo se blahořečení P. Philippa Jeningena SJ

Čtvrtek, 1.7.2021
Německo. Papež František 19. června uznal zázrak připisovaný otci Philippovi Jeningenovi SJ. To znamená, že už nic nestojí v cestě blahořečení „dobrého otce Filipa“, který v sedmnáctém století pracoval v Německu jako lidový misionář. „Je to pro nás mimořádná událost, že jednomu z našich jezuitských bratrů byla udělena tato pocta,“ řekl provinciál P. Bernhard Bürgler SJ. „V Ignaciánském roce, ve kterém si připomínáme Ignácovo obrácení před pěti sty lety, je to...

Kristovo Srdce otevřené světu

Středa, 30.6.2021
Červen – měsíc Božského Srdce Ježíšova (3)
Oblíbený slogan o otevřené církvi probouzí kritické hlasy. Oprávněně? Když se dnes říká, že církev má otevřené srdce vůči světu, myslíme tím způsob otevřenosti vlastní Božskému Srdci. Otevírat se, znamená nechat se probodnout. Církev se otevírá světu tím, že ukazuje lidem otevřené Srdce Spasitele. Hledá-li svět pochopení a chce-li slyšet: někdo ti důvěřuje, otvírá si touto touhou cestu k Ježíšově Srdci. Ryzost a autentičnost otevřenosti poznáme podle toho, ke...

Výstava „Po stopách sv. Cyrila a Metoděje“

Středa, 30.6.2021
Velehrad. Římskokatolická farnost Velehrad a obec Velehrad zvou na sobotu 3. července do velehradské kaple Cyrilky, kde bude otevřena výstava s názvem „Po stopách sv. Cyrila a Metoděje“. Otevření putovní výstavy ve 14 hodin se zúčastní pan Stojan Lekoski a starosta Velehradu Aleš Mergental. Od 15 hodin bude arcibiskup Cyril Vasiľ SJ slavit východní liturgii za doprovodu chrámového sboru Petra Pavla Gojdiče z Vranova nad Topľou. V 16.30 hodin zazní byzantský...

< předcházející články   další články > 


Názory

Umění rozvrhnout čas a zamýšlet se

Pavel Ambros
Svatý Ignác a internet VIII
Jak vlastně začít? A je vůbec možné něco s našimi malými i většími, okrajovými či zotročujícími závislostmi dělat? Již jen to, že se u sebe snažíme jít k jádru věci a nezůstat na povrchu, je dobrá známka. Ale je zde malé pozor! Jít do hloubky znamená již dolů, do hlubin, dovnitř. Obrácení je spojeno s výší. Jít výš není protikladem toho, co nazýváme v sobě postojem jít hlouběji. Nemohu zůstat ve starém! Co to znamená? Znamená to vztáhnout svoje obrácení se od sebe...

Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za přátelství ve společnosti
Modleme se, abychom i v okolnostech sociálního, ekonomického a politického napětí nabyli odvahu a odhodlání vést dialog a nabízet přátelství.
Národní úmysl Děkujeme Bohu za mladé lidi a prosíme, aby obdařil jejich srdce novou milostí a aby dobře rozlišovali podstatné kroky ve svém životě. Modleme se také za organizátory, hosty a samotné účastníky Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové.
více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených


Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety


Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní obnova pro varhaníky a chrámové zpěváky


více »

Kalendárium

Smrt sv. Ignáce

Památka Petra Fabera


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil