Hlavní stránka Dnes je 20. 6. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Osobnosti české církve: Adolf Kajpr

Úterý, 1.6.2021
Praha. Dominikánská 8 jako místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze zve v úterý 1. června od 19.30 hodin na besedu o P. Adolfu Kajprovi SJ. Uskuteční se v barokním refektáři kláštera. Při dodržení podmínek stanovených vládními opatřeními (očkování, aktuální negativní test, případně devadesát dnů od prodělání onemocnění; nošení respirátoru) je možná osobní účast. Debata se bude také streamovat a umisťovat na YouTube kanál. Hosty pořadu budou...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc červen

Pondělí, 31.5.2021
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose
Evangelizační úmysl: Modleme se za mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce. Příprava na manželství je zároveň přípravou na odchod z domova. Jak těžké to mají mladí lidé, kteří z nejrůznějších důvodů ztratili svoje původní rodinné zázemí a vyrůstali ve velmi komplikovaných okolnostech pěstounské péče nebo různých výchovných zařízeních. „Jen za rok 2018 řešily...

Svátek Trojice je svátek těch, kteří se radují z přebývání v druhých

Pátek, 28.5.2021
Otec Pavel Ambros SJ ke slavnosti Nejsvětější Trojice
První svátek, který se slaví po Letnicích, je svátek Nejsvětější Trojice. Tento svátek nahlíží nejen konkrétní událost dějin spásy, ale i celé dějiny spásy. Ty nám odhalují tajemství celku! Co všechno o Bohu ještě nebylo řečeno! Pravda o Bohu je hlásána člověku, celém stvoření i žasnoucímu nebi. Bůh nás zve ke stolu, k přebývání v druhém. Již Mojžíš potvrzuje, že hlas Boží neslyšel žádný národ. Žádný jiný národ, kterému by chtěl něco sdělit tak důvěrně, si nevybral...

Noc kostelů ve farnostech spravovaných Tovaryšstvem Ježíšovým

Čtvrtek, 27.5.2021
Olomouc/Praha/Velehrad. Letošní Noc kostelů se koná již po třinácté. Jejím mottem je verš ze žalmu: „Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří.“ (Žl 104,20) V olomouckém kostele Panny Marie Sněžné se od 18.30 do 21 hodin můžete těšit na individuální prohlídku včetně obvykle nepřístupných míst. Od 19 hodin je připravena bohoslužba slova s duchovní hudbou v podání chrámového sboru Salve pod vedením Ladislava Kunce. V pražském kostele svatého...

Proces blahořečení P. Martina Středy SJ pokročil

Středa, 26.5.2021
Brno. Česká biskupská konference, jejíž plenární zasedání se konalo v Nepomuku v návaznosti na oslavy tří set let od blahořečení svatého Jana Nepomuckého ve dnech 16. až 18. května, schválila žádost brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho o zahájení beatifikačního procesu P. Martina Středy. Ctihodný Martin Středa je známý především svojí zásluhou o obranu Brna při švédském obléhání za třicetileté války. Jeho ostatky jsou uloženy v kryptě brněnského...

Ignaciánský rok byl zahájen

Úterý, 25.5.2021
Pamplona. Ve čtvrtek 20. května byl ve španělské Pamploně slavnostně zahájen Ignaciánský rok. Generální představený Tovaryšstva Ježíšova pozval všechny příznivce k oslavám, které potrvají do 31. července 2022. Již mnoho měsíců se všechny jezuitské provincie a regiony po celém světě připravují na prožití Ignaciánského roku nejrůznějšími způsoby. Všechny projekty, publikace, videa a setkání spojuje téma „Vidět v Kristu všechno nově“. Je to pozvání následovat...

Socha obrácení svatého Ignáce od belgického sochaře

Pondělí, 24.5.2021
Řím. V souvislosti se začátkem Ignaciánského roku obdržel otec generál Arturo Sosa umělecké dílo od mezinárodně uznávaného sochaře Johana Tahona. Prezentace proběhla 11. května na generální kurii. Socha se nazývá Metanoia a znázorňuje duchovní zkušenosti svatého Ignáce z Loyoly, zejména jeho obrácení. Johan Tahon objasnil otci Sosovi původ díla následovně: Při kontaktu s jezuity ve Flandrech na něj zapůsobila ignaciánská spiritualita. S vlámským...

Duch dává nahlížet z druhé strany

Pátek, 21.5.2021
Podněty P. Pavla Ambrose SJ ke slavnosti Seslání Ducha Svatého
Seslání Ducha Svatého připadá na židovské Letnice, svátek, jímž Izrael děkoval za dar zákona. Nový Izrael přijímá v tento den Ducha, která nás uschopňuje naplnit to, co Bůh od nás žádá. Zákon nemůže dát život (Gal 3,21), protože nemůže osvobodit (Gal 2,16). Zatímco Duch Svatý je Pánem, který život dává. Co přesně dává? Schopnost žít, jak chce Bůh. Příslib seslání Ducha je spojen u každého z nás již nyní s dvěma tajemstvími života: stvořením nového člověka...

Novým biskupem Hongkongu byl jmenován P. Stephen Chow Sau-yan SJ

Čtvrtek, 20.5.2021
Vatikán. Svatý otec jmenoval 17. května jezuitu P. Stephena Chowa biskupem hongkongské diecéze. Otec Chow se narodil v Hongkongu 7. srpna 1959. Vystudoval psychologii na univerzitě v Minnesotě, kde získal bakalářský a magisterský titul. Následně vstoupil 27. září 1984 do Tovaryšstva Ježíšova. Noviciát prožil v irském Dublinu, ukončil ho prvními sliby 27. září 1986. Zde rovněž získal licenciát z filozofie. Vrátil se do Hongkongu a dva roky učil na...

Ignaciánský rok: Rozhovor s P. Arturem Sosou

Čtvrtek, 20.5.2021
Zaslal P. Pavel Ambros SJ
Sloučení několika jezuitských provincií do nové Středoevropské provincie Tovaryšstva Ježíšova je z pohledu generálního představeného Artura Sosy velkým krokem vpřed. Klesající počet členů vede k pohledu na budoucnost z jiného hlediska: zohlednit nejen tento stav, ale i stále se měnící situaci ve světě. Globalizace a vytváření sítí umožňují jinou mobilitu než dříve. Ve čtvrtek 20. května 2021 zahájí generální představený Tovaryšstva Ježíšova Ignaciánský...

< předcházející články   další články > 


Názory

Umění rozvrhnout čas a zamýšlet se

Pavel Ambros
Svatý Ignác a internet VIII
Jak vlastně začít? A je vůbec možné něco s našimi malými i většími, okrajovými či zotročujícími závislostmi dělat? Již jen to, že se u sebe snažíme jít k jádru věci a nezůstat na povrchu, je dobrá známka. Ale je zde malé pozor! Jít do hloubky znamená již dolů, do hlubin, dovnitř. Obrácení je spojeno s výší. Jít výš není protikladem toho, co nazýváme v sobě postojem jít hlouběji. Nemohu zůstat ve starém! Co to znamená? Znamená to vztáhnout svoje obrácení se od sebe...

Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Za krásu manželství
Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
Národní úmysl Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Ignaciánská duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil