Hlavní stránka Dnes je 27. 7. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Noví členové Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury

Pondělí, 21.6.2021
Řím. Svatý otec 21. června jmenoval nové členy Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury. Tři z těchto devatenácti osob jsou z Tovaryšstva Ježíšova. Arcibiskup Cyril Vasil' SJ (foto) náleží do Slovenské provincie Tovaryšstva Ježíšova. V lednu ukončil svoji službu sekretáře Kongregace pro východní církve, protože byl papežem Františkem jmenován apoštolským administrátorem sede plena pro košickou řeckokatolickou eparchii. Ulrich Rhode SJ je děkanem Fakulty...

Hospitalizace otce Swamyho prodloužena

Neděle, 20.6.2021
Bombaj. Otec Stan Swamy, stařičký indický jezuita a aktivista za práva domorodého obyvatelstva ve státě Džhárkhand, který byl 8. října zatčen indickou protiteroristickou agenturou (NIA) kvůli údajným vazbám na maoistické povstalce, zůstane v nemocnici do 5. července. Kněz je obviněn ze vzpoury a podílu na nepokojích, které vypukly v roce 2018 ve městě Bhima-Koregaon ve státě Maháráštra. Duchovnímu, který obvinění vždy popíral, je osmdesát čtyři...

Církev je cesta po moři k přístavu spásy

Pátek, 18.6.2021
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k biblickým čtením 12. neděle v mezidobí
Obraz loděk, které jely s Ježíšem na moře, znamená více, než se na první pohled zdá. Doslova text říká: „Byly s ním také jiné lodě.“ Podobně, když Ježíš povolal svých Dvanáct, nejdříve aby „byli s ním“ (DC 275) a až následně je „posílal hlásat evangelium a aby měli pravomoc vyhánět démony.“ (Mk 3,14–15) Být s ním je podoba toho, co tvoří jádro křesťanské existence. Zahrnuje tři skutečnosti: fyzickou přítomnost, přináležitost ke společenství a důvěrnost nitra...

Druhý vatikánský koncil a úcta k Božskému Srdci Páně

Čtvrtek, 17.6.2021
Červen – měsíc Božského Srdce Ježíšova (1)
Odpovědí na všechny úzkosti dnešních, ale i minulých a budoucích lidí je ukřižovaný Ježíš, ten, který zemřel a vstal z mrtvých. Jeho Srdce je spása! Srdce jednou otevřené kopím vojáka zůstane navždy otevřené, aby vylévalo přebytek Jeho vroucí lásky na všechny a na všechno! Ježíšovo Srdce není dostatečně milováno. Je tomu i z toho důvodu, že pociťujeme v současné nábožnosti věřících křesťanů nedostatek syntézy a jistou nerovnováhu, která vyrůstá...

Tváře muklovského Vatikánu

Čtvrtek, 17.6.2021
Brno. Ve dnech 25. až 31. května se v brněnské katedrále konala výstava „Tváře muklovského Vatikánu“. Jednalo se o obrazy tváří politických vězňů, kteří byli pro svoji víru a životní hodnoty v minulém režimu určeni k likvidaci. Ty společně „usedly“ do lavic katedrály. Nový projekt malířky Claudi Ondok, která si svoje jméno zvolila podle rodinného přítele kněze Josefa Petra Ondoka, představil sérii portrétů tváří vězňů z řad biskupů, řeholníků, řeholnic, ale i laiků, kteří byli pro...

Zemřel německý jezuita P. Alois Parg, rodák z Velkých Kunětic ve Slezsku

Čtvrtek, 17.6.2021
Dne 15. března 2021 k sobě Pán povolal P. Aloise Parga SJ, narozeného 21. srpna 1932 ve Velkých Kuněticích na Jesenicku. Jeho rodištěm je nevelká farnost na hranicích s Polskem, přináležející dnes do Ostravsko-opavské diecéze. V bývalých Sudetech se obec jmenovala Groß Kunzendorf a měla přibližně tisíc pět set obyvatel. Osobní pojítka mají hlubší význam: sounáležitost kultury německé a české, tvořené nejen společnými, nezřídka vyhrocenými...

Kněžské svěcení a primice Petra Hrušky SJ a Samuela Privary SJ

Středa, 16.6.2021
Velehrad. V sobotu 26. června při mši svaté v 10 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě přijmou scholastici Petr Hruška SJ a Samuel Privara SJ kněžské svěcení z rukou plzeňského biskupa Tomáše Holuba. Petr Hruška bude slavit primiční mši svatou v neděli 27. června v 10 hodin v Lešné (okres Vsetín) v kostele svatého Michaela. Samuel Privara oslaví primici rovněž v neděli 27. června, a to v 9 hodin v kostele svatého...

Od skautingu k vězeňské službě

Úterý, 15.6.2021
Itálie. Prezidentka jezuitské sociální sítě Paola Piazzi vypráví o své službě ve vězení. Moje první setkání se službou uvězněným proběhlo díky skautskému hnutí, jehož součástí jsem byla v letech 1975 až 2001. Jeho styl popisují tři slova: ulice, komunita a služba. Po období formace jsem se rozhodla pro „riskantní podnik“: zasvětit svůj život službě druhým. Bylo mi devatenáct let. Otec Fabrizio Valletti SJ mě doprovázel po celou dobu mé formace. Byl to on, kdo...

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád

Pondělí, 14.6.2021
Praha. V pražské jezuitské komunitě budou mít možnost prožít červnový víkend 18. – 20. 6. 2021 mladí svobodní muži ve věku od 18 do 35 let, kteří uvažují o duchovním povolání. V rámci víkendu nazvaného „Jezuitou dnes“ se budou moct blíže seznámit se životem v jezuitském řádu, s jeho historií, řeholní formací i dnešní apoštolskou činností. Několik jezuitů se s nimi podělí o to, co je vedlo k rozhodnutí vydat se na cestu řeholního života a jak tato volba ovlivnila jejich...

Výstava k jubilejnímu roku Tovaryšstva Ježíšova v Petrohradu

Pondělí, 14.6.2021
Petrohrad. Dne 3. června byla v ruském Petrohradu zahájena výstava k Ignaciánskému roku. Je nazvaná „Ad maiorem Dei gloriam: ke slavnému jubileu jezuitského řádu“ a je ke zhlédnutí v Ruském státním muzeu dějin náboženství v srdci Petrohradu až do 12. září. Věnuje se apoštolskému životu Tovaryšstva Ježíšova v minulosti i současnosti, od jeho slavných časů v ruské říši až po současnou skromnou přítomnost. Expozice a doprovodný katalog představují...

< předcházející články   další články > 


Názory

Umění rozvrhnout čas a zamýšlet se

Pavel Ambros
Svatý Ignác a internet VIII
Jak vlastně začít? A je vůbec možné něco s našimi malými i většími, okrajovými či zotročujícími závislostmi dělat? Již jen to, že se u sebe snažíme jít k jádru věci a nezůstat na povrchu, je dobrá známka. Ale je zde malé pozor! Jít do hloubky znamená již dolů, do hlubin, dovnitř. Obrácení je spojeno s výší. Jít výš není protikladem toho, co nazýváme v sobě postojem jít hlouběji. Nemohu zůstat ve starém! Co to znamená? Znamená to vztáhnout svoje obrácení se od sebe...

Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za přátelství ve společnosti
Modleme se, abychom i v okolnostech sociálního, ekonomického a politického napětí nabyli odvahu a odhodlání vést dialog a nabízet přátelství.
Národní úmysl Děkujeme Bohu za mladé lidi a prosíme, aby obdařil jejich srdce novou milostí a aby dobře rozlišovali podstatné kroky ve svém životě. Modleme se také za organizátory, hosty a samotné účastníky Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové.
více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených


Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety


Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní obnova pro varhaníky a chrámové zpěváky


více »

Kalendárium

Smrt sv. Ignáce

Památka Petra Fabera


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil