Hlavní stránka Dnes je 17. 1. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Zemřel P. Jan Rybář SJ

Pátek, 15.1.2021
Ve čtvrtek 14. ledna 2021 ve věku osmdesát devět let zemřel P. Jan Rybář SJ. Parte a údaje o pohřbu budou k dispozici později. Otec Jan Rybář se narodil 16. července 1931 v Brně. Mládí prožil v Bílovicích nad Svitavou. Krátce po skončení Druhé světové války ve svých čtrnácti letech nastoupil na jezuitské gymnázium na Velehradě. Po jeho absolvování vstoupil 14. srpna 1949 do noviciátu jezuitského řádu. Po tom, co komunisté v dubnu 1950 přistoupili k násilné likvidaci klášterů a mužských řeholních řádů v rámci tzv. Akce K, byl spolu s dalšími řeholníky rok...

Jezuité přemýšlejí, jak žít chudobu v dnešní době

Čtvrtek, 14.1.2021
Od 11. do 15. ledna se koná online setkání P. generála Artura Sosy s rozšířenou radou. Účastní se ho přes dvacet lidí z různých kontinentů světa: všichni generální rádci, prezidenti šesti jezuitských konferencí, sekretáři apoštolských sektorů a generální ekonom. Hlavním tématem, na které jsou vyhrazeny tři dny, je otázka chudoby, jak to již bylo oznámeno v dopise o Ignaciánském roce. Při přípravě setkání sehráli důležitou roli generální ekonom Tom McClain...

Stálá expozice v rámci projektu Telč a jezuité

Čtvrtek, 14.1.2021
Telč. V rámci projektu „Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši“ vznikla díky spolupráci s Univerzitním centrem Masarykovy univerzity v Telči stálá bannerová výstava. Expozice je redukovanou verzí letní výstavy, která přibližovala život a působení členů Tovaryšstva Ježíšova v Telči a stavební vývoj telčského řádového domu, a má formu bannerové výstavy. Nachází se v objektu bývalé jezuitské koleje, dnešního Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči...

Pětisté výročí narození svatého Petra Kanisia

Středa, 13.1.2021
Úvaha kardinála Tomáše Špidlíka SJ
Život a působení svatého Petra Kanisia jsou poznamenány především hlubokou touhou otevřít a zprostředkovat lidem své doby životnost a působivost katolické tradice. Innsbrucká diecéze otevírá jubilejní rok oslav jednoduchým, dobře promyšleným programem, který míří v prvé řadě k vnitřní obnově diecéze. Vnější forma oslav bude nejen kvůli situaci s pandemie Covid-19 krácena na minimum. Důvody je třeba hledat spíše v rozhodnutí prožít se svatým Petrem Kanisiem to...

Historický knižní fond v Palermu

Úterý, 12.1.2021
Palermo. Ke konci uplynulého roku byla v Palermu dokončena digitalizace vybraných historických knih z knihovny v institutu svatého Aloise Gonzagy, která čítá dvacet dva tisíc svazků. „V době, kdy se díváme do budoucnosti s obavami, se znovu opíráme o základy solidní a krásné minulosti,“ uvádí ředitel P. Vitangelo Denora SJ. V místnostech knihovny institutu se nachází prostor věnovaný sbírce historických knih Tovaryšstva Ježíšova. Sbírka byla vytvořena po změnách v...

Vánoce na Východě

Pondělí, 11.1.2021
P. Germano Marani SJ popisuje, jak se slaví Vánoce na Východě: „Kristus se narodil!“ „Oslavme ho!“ Tak zní vánoční pozdrav u východních Slovanů. Vánoce připadají na 25. prosince nebo 7. ledna. Změna data je způsobena skutečností, že některé pravoslavné a řeckokatolické církve stále používají juliánský kalendář. Papež Řehoř XIII. upravil starý kalendář zavedený Juliem Caesarem, při čemž po vědeckých výpočtech vypustil dny mezi 5. a 14. říjnem 1582, avšak mnoho...

Irská farnost ubytovala rodinu ze Sýrie

Pátek, 8.1.2021
Irsko. Před rokem o Vánocích byla díky jezuitské komunitě a farnostem Clane a Rathcoffey v domku v areálu jezuity vedené vysoké školy ubytována syrská rodina. Byla to reakce na výzvu papeže Františka ujmout se rodin, které uprchly před nebezpečím hrozícím v jejich rodné zemi. Pobyt rodiny El Sheblak se kvůli pandemii koronaviru prodloužil ze dvou měsíců na dvanáct. V nedávné době našla farní rada rodině nové ubytování ve vesnici Clane, které je blíže k...

P. Adolf Kajpr SJ vzbudil zájem médií

Pátek, 8.1.2021
O životě otce Kajpra a procesu jeho blahořečení
Rozhovory o otci Kajprovi v těchto dnech vysílalo Rádio Proglas a Český rozhlas Radiožurnál, psané slovo přinesl Katolický týdeník. V pondělí 4. ledna v rámci pořadu Dopoledne s Proglasem (od 34:50 min) seznámila autorka a moderátorka Hana Svanovská posluchače s osobností P. Adolfa Kajpra SJ. Hovořila o něm s historikem Janem Stříbrným. Proces jeho blahořečení přibližoval právník P. Bartoloměj Čačík. Ve středu 6. ledna na Radiožurnálu v pořadu Host Lucie...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc leden

Pátek, 8.1.2021
Krátké úvahy teologa P. Pavla Ambrose SJ
Úmysl evangelizační: Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost. Inspirujme se v naší modlitbě několika hutnými větami z nové encykliky papeže Františka Fratelli tutti (My všichni jsme bratři): „Nedostatek dialogu způsobuje, že se v jednotlivých oblastech života nikdo nestará o společné dobro, nýbrž o získání výhod, které propůjčuje moc...

Vánoční mučedník P. Stanisław Michalski SJ

Čtvrtek, 7.1.2021
Bělorusko. O Vánocích uplynulo sedmdesát let od mučednické smrti jezuity polského původu P. Stanisława Michalskeho. Příběh mučednictví polského jezuity P. Stanisława Michalskeho připomněl salesián P. Artur Liashneuski z Běloruska, který říká, že své povolání našel při modlitbě u hrobu tohoto mučedníka. P. Stanisław Michalski zemřel na Štědrý den roku 1950 ve věku třicet osm let poté, co byl den předtím surově zbit členy komunistické organizace...

další články > 


Názory

Abnormalita Boží

Jan Rybář
Úvaha otce Rybáře
Žijeme teď v době nenormální. Máme čas k úvahám, že vlastně i křesťanství je svým způsobem nenormální, tedy i evangelium, tedy i Bůh. Začíná to zvěstováním: Počneš a porodíš! Normální odpověď Marie by byla: To tedy ne! Nejsem dosud vdaná. Přece ještě nežiji s mužem! - Pastýřům bylo řečeno v noci: Jděte do Betléma! Je to normální, v noci opustit stáda, nechat je bez dozoru, napospas zlodějům? - V Šalomounově chrámě byl nádherný trůn, ale prázdný...

Náš tip

Hlubiny Božího Srdce jsou otevřeny dokořán

Michal Altrichter

Čím se zaobíráme, jsme-li spoutáváni slovem koronavir? Jak tento čas a své bytí nahlížíme duchovně? Je naše kulturní povědomí vnitřnější, nebo spíše závislé jen na vnějších možnostech? Nečekají některé knihy už příliš dlouho na jejich přečtení?...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Lidské bratrství
Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost.
Národní úmysl Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme za odpovědné pracovníky, aby přinášeli pravdivé informace včetně dobrých zpráv.
více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


Víkendová duchovní obnova


více »

Kalendárium

Památka jezuitských mučedníků


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil