Hlavní stránka Dnes je 18. 9. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Základem křesťanství je svobodné přilnutí

Pátek, 17.9.2021
Nad biblickými texty 25. neděle v mezidobí se zamýšlí P. Pavel Ambros SJ
Všimněme si pozoruhodné věci: Kristus kráčí cestou vzhůru směrem do Jeruzaléma, který není výslovně zmíněn. Cesta nejdříve sestupuje shora z Galileje podél Jordánu do Jericha, hluboko v proláklině, dvě stě metrů pod hladinou Středozemního moře. Sestup a výstup – to je stále se opakující situace: jsme na dně a zase nahoře. Je to cesta ztišení, nechce, aby se o ní mluvilo. Podle Jeronýma Pán často spojuje smutné zprávy s radostnými, aby ty první apoštoly nezničily. Tato zkušenost je přítomná v Duchovních cvičeních svatého Ignáce. Život plný...

Otec Manuel Arteaga o současném zaměření Společenství křesťanského života

Čtvrtek, 16.9.2021
Když v únoru 2019 Tovaryšstvo Ježíšovo vyhlásilo Univerzální apoštolské preference 2019–2029, zde ve Společenství křesťanského života, což je mezinárodní sdružení laiků s ignaciánským charismatem a spiritualitou, jsme byli plní radosti. Cítili jsme sbližování dvou procesů, které započaly v různých dobách a jsou neseny dvěma apoštolskými subjekty, které žijí křesťanské povolání podle dvou různých životních stavů. Při celkovém pohledu a vedeni...

Setkání papeže Františka se slovenskými jezuity

Čtvrtek, 16.9.2021
Bratislava. V neděli 12. září se na nunciatuře v Bratislavě uskutečnilo soukromé setkání papeže Františka se členy Slovenské provincie Tovaryšstva Ježíšova. Setkání inicioval Svatý otec a přišlo na ně padesát tři jezuitů. Papež František se slovenskými spolubratry strávil hodinu a půl v přátelském rozhovoru. Jak vyjádřili účastníci, bylo to „krásné a silné setkání, velmi milé, autentické a radostné“. Svatý otec jim vyjádřil svoji blízkost a vyzval je, aby stáli po boku těm, ke...

Jezuité pomáhají po zemětřesení na Haiti

Středa, 15.9.2021
Haiti. Zemětřesení na Haiti 14. srpna o síle 7,2 stupně zabilo přes dva tisíce lidí a zničilo tisíce domů ve třech oblastech na jihozápadě země. Co se týče katolické církve, zahynuli nejméně dva kněží; biskup a jediný haitský kardinál v Les Cayes Chible Langlois vyvázli ze sutin bez újmy. V diecézi Jérémie, kterou spravuje jezuitský biskup Gontrand Décoste, se zřítila střecha katedrály a v biskupově domě jsou velké praskliny. Po ověření situace bylo zjištěno, že...

Letní setkání mládeže v Litvě

Úterý, 14.9.2021
Litva. V červenci proběhl pod vedením jezuitů a jejich spolupracovníků týdenní Litevský Magis, kterého se účastnilo před osmdesát mladých lidí ve věku od osmnácti do třiceti pěti let. Letošním mottem byl verš z biblické knihy Zjevení: „Hle, všechno tvořím nové!“ Tato slova pojmenovávají ducha, který účastníky provázel po celou dobu: zažít proměňující přítomnost Boha ve svém každodenním životě. Setkání mělo obvyklé tři části: společné zahájení...

Papež František na Slovensku odkazuje na Fjodora Michajloviče Dostojevského

Pondělí, 13.9.2021
Reakce P. Pavla Ambrose SJ na návštěvu papeže Františka na Slovensku a jeho první řeč
Ještě před setkáním se slovenskými jezuity v neděli 12. 9. 2021 se papež František sešel v Bratislavě se členy Ekumenické rady církví. Při své promluvě citoval z Dostojevského románu Bratři Karamazovi slova, která najdeme v páté kapitole, v části známé pod názvem Legenda o inkvizitorovi. Proč právě tento odkaz? Otázka svobody v postkomunistickém světě je zásadní. Papež říká: „Cesta vašich společenství začala znovu po letech ateistického pronásledování...

Bazilika na Svatém Hostýně slavila

Pondělí, 13.9.2021
Hostýn. V neděli 12. září si věřící na Svatém Hostýně připomněli tři sta let od položení základního kamene pro chrám v takové podobě, jak jej známe dnes. Mši svatou při té příležitosti celebroval olomoucký světicí biskup Antonín Basler. Zároveň požehnal nový obraz svatých Cyrila a Metoděje. V roce 2015 začala revitalizace Kӧhlerových keramických obrazů na Jurkovičově křížové cestě, které byly poškozeny povětrnostními vlivy drsného počasí na Svatém Hostýně...

První česko-slovenské setkání pro zájemce o jezuitský řád

Neděle, 12.9.2021
Ružomberok. Ve dnech 24. až 26. září jsou na jezuitskou chatu v Trlenské doline nedaleko Ružomberku zváni mladí svobodní muži ve věku od osmnácti do třiceti pěti let, kteří uvažují o duchovním povolání. V rámci víkendu nazvaného „Jezuitou dnes“ se budou moct blíže seznámit se životem v jezuitském řádu, s jeho historií, řeholní formací i dnešní apoštolskou činností. Samozřejmostí je možnost ptát se na cokoliv, co je zajímá ohledně jezuitů. Několik českých a...

Kurz duchovního doprovázení 2021–2022

Sobota, 11.9.2021
Olomouc. V příštím akademickém roce se na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci opět uskuteční kurz duchovního doprovázení. Je určen kněžím, řeholním osobám a laikům, kteří se angažují v oblasti duchovního doprovázení nebo se na tuto službu chtějí připravit. Teoretická část je otevřená širokému okruhu zájemců a poslouží i všem, kdo chtějí prohloubit svůj duchovní život. Bude probíhat ve dnech 24.–25. září...

Večerní studium spirituality na teologické fakultě v Olomouci

Sobota, 11.9.2021
Olomouc. V rámci celoživotního vzdělávání nabízí Katedra pastorální a spirituální teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Centrem Aletti volné pokračování oblíbeného kurzu Večerní studium spirituality. Přednášky budou probíhat každé úterý večer od 12. října do 7. prosince 2021 od 17.35 do 20.05 hodin v aule teologické fakulty, Univerzitní 22. Kurz je otevřený pro všechny zájemce. Absolvování...

další články > 


Názory

Umění rozvrhnout čas a zamýšlet se

Pavel Ambros
Svatý Ignác a internet VIII
Jak vlastně začít? A je vůbec možné něco s našimi malými i většími, okrajovými či zotročujícími závislostmi dělat? Již jen to, že se u sebe snažíme jít k jádru věci a nezůstat na povrchu, je dobrá známka. Ale je zde malé pozor! Jít do hloubky znamená již dolů, do hlubin, dovnitř. Obrácení je spojeno s výší. Jít výš není protikladem toho, co nazýváme v sobě postojem jít hlouběji. Nemohu zůstat ve starém! Co to znamená? Znamená to vztáhnout svoje obrácení se od sebe...

Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za udržitelný životní styl
Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní styl šetrný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují.
Národní úmysl Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější prostředí v církevních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou v Krista.
více »

Nejbližší akce

Jáhenské svěcení Václava Novotného SJ


Mše svatá na poděkování za život P. Adolfa Kajpra SJ


První česko-slovenské setkání pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Jan Mach


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Památka sv. Stanislava Kostky


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil