Hlavní stránka Dnes je 4. 4. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Šestý krok cesty: Pašije o Kristově utrpení

Sobota, 4.4.2020
Malý „seriál“ osobní přípravy na Velikonoce
Meditace P. Pavla Ambrose SJ nad pašijemi. Květná neděle. LECTIO. Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Jana. Zmocnili se Ježíše a svázali ho. Ježíš vyšel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla zahrada. Vstoupil do ní, on i jeho učedníci. To místo znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíš často scházel se svými učedníky. Jidáš si tedy vzal vojenskou četu a od velekněží a farizeů služebníky a šel tam s pochodněmi, s lucernami a se zbraněmi. Ježíš věděl všechno, co na něj má přijít. Vystoupil tedy a zeptal se jich: „Koho hledáte?“ Odpověděli mu: „Ježíše Nazaretského...

Svatý týden prožitý s liturgií – Bílá sobota

Pátek, 3.4.2020
Malý „seriál“ osobní přípravy na Velikonoce
P. Pavel Ambros SJ nabízí zamyšlení nad liturgií Bílé soboty. Atmosféra Bílé soboty je poznačena dvojím pronikavě přítomným tušením: smutkem a zármutkem po Ženichovi, který je nám vzat. „Ježíš jim odpověděl: »Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou, a potom se budou postit.“ (Mt 9,15) Ty jsou promíšeny s nadějí, že se naplní Kristův příslib zvěstovaný v předešlém dnu: „Tak i vy nyní máte...

Svatý týden prožitý s liturgií – Velký pátek

Čtvrtek, 2.4.2020
Malý „seriál“ osobní přípravy na Velikonoce
Zamyšlení nad liturgií Velkého pátku zaslal P. Pavel Ambros SJ. Obřady Velkého pátku začínají o druhé hodině noční, to znamená přibližně asi ve 20 hodin ve čtvrtek, a jsou chápany jako noční připomínka svatých a strašných spásných bolestí našeho Pána. Ty jsou popsány velmi podrobně a s velkou intenzitou v této jitřní bohoslužbě: Každý úd tvého nejsvětějšího těla je potupen zvláštním způsobem: hlava trním; tvář slinou; líce ranami pěstí; ústa hořkostí žluči...

Výzva k evakuaci řeckých uprchlických táborů

Čtvrtek, 2.4.2020
Dopis hlavním evropským orgánům
Řecko. Lidé v uprchlických táborech jsou pandemií COVID-19 velmi ohroženi. Uprchlické tábory nejsou připraveny se s ní vypořádat a je třeba okamžitě jednat, aby se zabránilo ještě dramatičtějším důsledkům. Jezuitská služba uprchlíkům a další organizace, které se angažují v této oblasti, adresovaly následující dopis hlavním evropským orgánům. "Vyzýváme k okamžité evakuaci uprchlických táborů a hotspotů na řeckých ostrovech, aby se odvrátila katastrofa uprostřed...

Dokumentární pořad o jezuitech na TV Noe

Středa, 1.4.2020
Repríza pořadu o přístupu Tovaryšstva Ježíšova k některým otázkám
Od středy 1. dubna vysílá TV Noe reprízu dokumentárních snímků o jezuitech z cyklu „Jezuité o…“. Jednotlivé díly vznikaly kolem roku 2006, u nás byly poprvé ke zhlédnutí na přelomu roku 2011 a 2012. Ve středu 1. dubna od 12.50 hodin nás americký jezuita P. Dorian Llywelyn seznámí se zakladatelem řádu svatým Ignácem z Loyoly. O poslání učitelů bude v pondělí 6. dubna od 9.20 hodin hovořit P. Connell, který sám působí jako odborný asistent na pedagogické...

Svatý týden prožitý s liturgií – vzhlížejme k Velikonoční vigilii

Středa, 1.4.2020
Malý „seriál“ osobní přípravy na Velikonoce
Následující meditace P. Pavla Ambrose SJ hovoří o Svatém týdnu jako celku. Po Kristově zmrtvýchvstání po nějakou dobu přicházeli apoštolové do chrámu modlit se jako ostatní zbožní židé. (Sk 3,1) První, co se změnilo, bylo slavení Velikonoc, které přestaly být památkou vysvobození Židů z Egypta, ale staly se připomínkou Kristova zmrtvýchvstání. Byla pro ně tak silná, že ji slavili každou neděli, která pro Židy byla pracovním dnem. Scházeli se, protože očekávali příchod Pána ve...

Pátý krok cesty: Vzkříšení Lazara

Úterý, 31.3.2020
Malý „seriál“ osobní přípravy na Velikonoce
P. Pavel Ambros SJ nabízí meditaci na texty páté neděle postní. LECTIO. Slova svatého evangelia podle Jana. Byl jeden nemocný, Lazar z Betánie, vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To byla ta Marie, která pomazala Pána olejem a utřela mu nohy svými vlasy. Ten nemocný byl její bratr Lazar. Sestry tedy poslaly k Ježíšovi se vzkazem: „Pane, ten, kterého miluješ, je nemocný.“ Když to Ježíš uslyšel, řekl: „To není nemoc k smrti, ale k slávě Boží, aby jí byl oslaven...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc duben

Úterý, 31.3.2020
Krátké úvahy teologa P. Pavla Ambrose SJ
Úmysl všeobecný: Modleme se, aby všichni lidé trpící pod vlivem závislostí našli potřebnou pomoc i ty, kdo by je doprovázeli. „Mnozí mladí mají dojem, že pro druhé přestali existovat. Je to kultura založená na nevšímavosti a nezájmu. Jak mohou tito mladí přemýšlet o tom, zda existuje Bůh, pokud mají pocit, že pro svoje bratry už dávno neexistují? Takto je nutíme, aby se v budoucnosti stali kořistí jakékoli drogy a čehokoli, co je ničí. Můžeme se ptát: Co dělám pro...

Naléhavý modlitební úmysl na měsíc duben 2020 pro dny koronavirové pandemie

Úterý, 31.3.2020
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se za nemocné, za trpící lidi:
Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Děkuji všem křesťanům, všem mužům a ženám dobré vůle, kteří se v této chvíli, všichni společně, modlí, ať už patří k jakékoli náboženské tradici.

Zemřel hudební skladatel Krzysztof Penderecki

Úterý, 31.3.2020
Krakov. V neděli 29. března zemřel v Krakově ve věku osmdesáti šesti let polský hudební skladatel Krzysztof Penderecki. Byl blízký Tovaryšstvu Ježíšovu, na podzim roku 2018 dirigoval koncert v olomouckém kostele Panny Marie Sněžné. Penderecki se narodil roku 1933 v polské Debici. Během studia na gymnáziu a na Jagellonské univerzitě se věnoval hře na housle. V jednadvaceti letech vstoupil na Krakovskou hudební akademii, zanechal hry na housle a věnoval...

další články > 


Názory

Hnuli jsme se?

Jan Rybář
Výzva P. Jana Rybáře
Na konci postní doby je to oprávněná otázka. Kristus totiž žádá: Změňte se, buďte jinačí! "Metanoeite!“ My to chytře překládáme: „Čiňte pokání“ nebo „obraťte se“. Činíme tedy pokání: jdeme na pouť nebo na křížovou cestu, nejíme v pátek maso, modlíme se "Korunku" - a jsme stále stejní! Také se "obracíme", jenže o sto let zpátky. Jak nám říkával náš profesor dějepisu Blažej Ráček: Povoz církve táhnou dvě kobyly. Jedna se nechce hnout z místa, ta druhá je...

Náš tip

Živá řeka evangelia 3.

Pavel Ambros

Celosvětová síť modlitby, kterou už tradičně sdílíme s papežem, nám připomíná, že srdcem poslání církve je modlitba. Můžeme dělat mnoho věcí, ale bez modlitby jsou mrtvé. Podněcujeme člověka, aby si přál hodnoty dne nahlížet duchovně: aby v nich poznal, jak Bůh sám originálně pracuje. To je vnitřní svoboda...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Vysvobození ze závislostí
Modleme se, aby všichni lidé trpící pod vlivem závislostí našli potřebnou pomoc i ty, kdo by je doprovázeli.
Národní úmysl Za ty, kteří podlehli závislosti na drogách, alkoholu, cigaretách, pornografii nebo internetu – ať pod ochranou bl. Mlady najdou cestu ke svobodě.
více »

Nejbližší akce

Přihlašování na Evropský Magis 2020


Jáhenské svěcení Petra Hrušky SJ


Jáhenské svěcení Jiřího Hebrona SJ


Pouť za nová povolání


více »

Nejbližší duchovní akce

Církev jako tajemství a jako společenství


Víkend pro seniory


Víkendová duchovní obnova


Duchovní cvičení Anamnéza


více »

Kalendárium

Jezuité můžou přijímat i bratry

Výročí narození sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil