Hlavní stránka Dnes je 2. 12. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Noviciáty Tovaryšstva Ježíšova v Evropě a na Blízkém východě

Úterý, 1.12.2020
Tovaryšstvo Ježíšovo má na území Evropy a Blízkého východu deset noviciátů. V devíti z nich je v letošním roce dohromady dvacet šest nových členů. Spolu s těmi, kteří se formují již druhým rokem, je to celkem šedesát dva noviců. Český novic i s novicmistrem jsou součástí skupiny ve Velké Británii. Boží volání k zasvěcenému životu je vždy jedinečné. Někteří z noviců studovali na jezuitských školách, jiní byli zapojeni do mládežnických skupin s ignaciánskou spiritualitou, další oslovila konkrétní osoba nebo webové stránky. Společná je jim touha nasadit své síly ve službě...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec

Pondělí, 30.11.2020
Krátké úvahy teologa P. Pavla Ambrose SJ
Úmysl evangelizační: Modleme se, aby náš osobní vztah s Ježíšem Kristem byl živen slovem Božím a životem modlitby. „Každý den je možné nalézt několik minut, abychom se spojili s živým Pánem, řekli mu věci, které nám dělají starosti; modlili se za potřeby rodiny, za někoho, kdo prochází těžkým obdobím; prosili ho o pomoc v lásce; děkovali mu za život a dobré věci; poprosili Pannu Marii, aby nás chránila svým mateřským pláštěm. Jednoduše řečeno: tato chvíle modlitby...

Jezuité vyprávějí o svém čekání na kněžské svěcení

Pátek, 27.11.2020
Současná pandemie koronaviru přináší velkou nejistotu ohledně budoucnosti. Je zastaveno mnoho aktivit, nečekané okolnosti ovlivňují klíčové etapy života některých lidí. Dva mladí jezuité hovořili o tom, jak pandemie ovlivnila čas a okolnosti jejich kněžského svěcení. Grant Tungay z Jižní Afriky: "Mé kněžské svěcení bylo naplánováno na 25. července v jihoafrickém Johannesburgu. Měl jsem být vysvěcen s Ricardem Da Silvou z jihoafrického regionu, se kterým...

Vliv pandemie na mezináboženský dialog

Čtvrtek, 26.11.2020
Řím. V týdnu od 16. do 20. listopadu se P. generál Arturo Sosa setkal se svojí radou, aby projednali témata týkající se celého Tovaryšstva. Jedním z témat byl dopad celosvětové pandemie koronaviru. Tuto část rozhovorů moderoval sekretář pro službu víře P. James Hanvey. Zaměřil se na způsoby reakce velkých náboženství na bezprecedentní situaci, které čelíme. Může pandemie přispět ke sblížení mezi náboženstvími a k posílení mezináboženských vztahů...

Virtuální výstava „Telč a jezuité“

Středa, 25.11.2020
Telč. Na závěr pětiletého projektu „Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši“ byla uspořádána výstava. Konala se v prostorách Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči, tedy v bývalé jezuitské koleji, od 11. června do 13. září. Nyní je ke zhlédnutí také ve virtuální podobě. Díky dlouhodobé spolupráci s Univerzitním centrem Masarykovy univerzity v Telči je expozice k vidění i nadále. Celá výstava byla nasnímána prostorovým skenovacím zařízením, a tak si ji mohou zájemci...

Vydavatelství Dobrá kniha slaví padesát let od založení

Úterý, 24.11.2020
Trnava. Ve čtvrtek 19. listopadu v kapli rezidence Tovaryšstva Ježíšova v Trnavě slavil provinciál slovenských jezuitů P. Jozef Šofranko mši svatou při příležitosti padesátého výročí založení vydavatelství Dobrá kniha. Přítomni byli současný i bývalý ředitel vydavatelství, někteří zaměstnanci a redaktor časopisu Posel. Podnět ke vzniku vydavatelství dal P. Félix Litva SJ roku 1970 v Kanadě, kde v té době působil jako provinciál slovenských jezuitů. Slovenští jezuité začali na...

Kérky na srdci

Úterý, 24.11.2020
Síla milosrdenství bez hranic
Nakladatelství Paulínky vydalo knihu amerického jezuity Gregoryho Boyleho Kérky na srdci, který již více než tři desetiletí působí mezi členy gangů v Los Angeles. P. Greg Boyle SJ z Kalifornie zahájil svou sociální činnost roku 1988 v losangeleské čtvrti Boyle Heights, což byla oblast s nejvyšším působením gangů ve Spojených státech amerických. Do dnešní doby bylo vytvořeno prosperující sociální zázemí, které získalo humanitární cenu Conrada Hiltona. P. Boyle je vynikající a vtipný vypravěč, ale především Boží muž na svém místě, vyzařující Kristův soucit a bezpodmínečné přijetí. Razí teorii, že násilí a věznění ještě nikoho nenapravilo, zatímco láska a přijetí ano...

Maďarští jezuité v romských oblastech

Pondělí, 23.11.2020
Arló. Maďarští jezuité se připojili k iniciativě zaměřené na pomoc rodinám v zaostalých oblastech. Tuto misi ve vesnici Arló na severovýchodě Maďarska zahájily sestry františkánky. Projekt je podporován ministerstvem vnitra. Obec se nachází v malebné krajině hornaté oblasti Bükk. Během socialistické éry před rokem 1990 byla industrializována. Když došlo k omezení těžkého průmyslu, mnoho lidí přišlo o práci. To postihlo zejména romskou komunitu, která tvoří...

Tovaryšstvo Ježíšovo v Latinské Americe nově přistupuje ke vzdělávání

Pátek, 20.11.2020
Latinská Amerika. Ve dnech 3. až 7. listopadu se konalo virtuální setkání provinciálů Latinské Ameriky a Karibiku. Zabývali se otázkou, jak by mohlo Tovaryšstvo ještě lépe sloužit lidem v zemích, ve kterých působí. Stejně jako jinde ve světě je i v Latinské Americe Tovaryšstvo známé svojí vzdělávací činností. Provozuje vzdělávací instituce na všech úrovních; můžeme zmínit síť Fe y Alegría (Víra a radost), která vznikla právě v Latinské Americe. Papež...

Nový relikviář svatého Petra Kanisia

Čtvrtek, 19.11.2020
Fribourg. Pro katedrálu ve švýcarském Fribourgu bude vytvořen nový relikviář na ostatky tří světců: svatého Mikuláše z Myry, Mikuláše z Flüe a Petra Kanisia SJ. Ostatky prvních dvou světců jsou v katedrále, ostatky svatého Petra Kanisia budou přeneseny na konci dubna 2021 z kostela při koleji, nesoucí jméno svatého Michaela. Datum je vybráno v den památky svatého Petra Kanisia a v pětistém roce od jeho narození, kdy bude zároveň založena nová...

další články > 


Názory

„Anno Domini“

Jan Rybář
Zamyšlení P. Jana Rybáře
„Léta Páně“ - tak je v Hekrově Slovníku cizích slov vysvětlen latinský termín ze starých nápisů a zápisů. Dnes je to „rok našeho letopočtu“. Kristus se vytratil z evropského povědomí; jen křesťané vědí, že naše roky se počítají od jeho narození. Ale jeho stopy jsou všude tam, kde je co hodnotného: Charta OSN, charta lidských práv, péče o děti, o nemocné, opuštěné, právo na vzdělání, na spravedlnost, mírové aktivity, pomoc rozvojovým zemím atd. Když slyšíte...

Náš tip

Čím dál větší Bůh

Brian O’Leary

Irský jezuita Brian O’Leary vychází z pestré zkušenosti dlouhodobě přednášejícího na různých institutech, ale rovněž ze zkušenosti exercitátora v několika světových centrech spirituality Ignáce z Loyoly. V textu nám ukazuje, jak pomáhá ignaciánská spiritualita odhalovat…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Život modlitby Národní úmysly Za nenarozené, nechtěné a zneužívané děti – ať na přímluvu sv. Ludmily každého přijímáme s vděčností a úctou k Bohu za dar života.
více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní cvičení pro všechny


Adventní duchovní cvičení pro všechny


Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice Svatohostýnské


Adventní duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil