Hlavní stránka Dnes je 27. 2. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc březen

Pátek, 26.2.2021
Krátké úvahy teologa P. Pavla Ambrose SJ
Úmysl evangelizační: Modleme se, abychom prožívali svátost smíření s obnovenou vroucností a mohli zakoušet nekonečné Boží milosrdenství. „Zpovědnice nemá být mučírnou, nýbrž místem Pánova milosrdenství, které nás podněcuje ke konání možného dobra.“ Při slavení svátosti smíření se necháváme obejmout Otcem. Když se jako kajícníci necháváme takto obejmout, znamená to, že si přejeme, aby Bůh naše pády proměnil způsobem, který může nabídnout pouze Boží milosrdenství. Žádný hříšník nepřestává být člověkem, který byl křtem naroubován na Krista a také na církev – jestliže...

Sté narozeniny otce Františka Pevného SJ

Pátek, 26.2.2021
Žernůvka u Tišnova. V úterý 16. února se v domově svaté Alžběty v Žernůvce u Tišnova dožil P. František Pevný sta let. Za dodržení všech stávajících opatření mu přišli osobně popřát spolubratři z brněnské komunity, do které náleží, P. Vojtěch Suchý a P. Ladislav Nosek. V Brně za oslavence sloužili mši svatou, takže tímto způsobem se mohli připojit i farníci. Při této příležitosti si můžeme připomenout část rozhovoru s otcem Pevným, který byl otištěn v bulletinu...

Otec generál vyzývá k podpoře obyvatel Myanmaru

Čtvrtek, 25.2.2021
Myanmar. Dne 1. února se myanmarské vojenské síly násilím chopily moci a zatkly státní poradkyni Aun Schan Su Ťij. Zprávy myanmarských jezuitů poskytují obraz situace a vyzývají k solidaritě s obyvateli této asijské země. Jako výchozí bod, aby se zabránilo vypuknutí násilí, navrhli náboženští vůdci vyhnout se příliš rychlým reakcím ze zahraničí. Kardinál Charles Mang Bo napsal: „S láskou ke všem a při hledání trvalého řešení se modlíme, aby navždy skončila...

Akademická farnost v Toruni

Středa, 24.2.2021
Toruň. Akademickou farnost pojmenovanou „Studna“ v polském Toruni, městě Mikuláše Koperníka, vedou jezuité. Farnost byla jedním z témat programu „Blíž nebi“, který vysílal místní kanál polské národní televize. „Studna“ je místo, kam si mladí lidé přijdou „namočit nohy“ a kde se učí, jak jít životem spolu s ostatními, kteří hledají smysl života, a být velkorysí a kreativní při vytváření budoucnosti plné naděje. Přicházejí získat duchovní stravu, věnovat se svým trápením a...

Světový den sociální spravedlnosti

Úterý, 23.2.2021
Gudžarát. Otec Cedric Prakash SJ z gudžarátské provincie se angažuje v oblasti lidských práv, usmíření a míru. Pří příležitosti Světového dne sociální spravedlnosti 20. února se zamýšlí nad současnou situací. Světový den sociální spravedlnosti letos prožíváme ve velmi těžkých podmínkách. První příznaky pandemie a onemocnění koronavirem postihly určité oblasti již v prosinci 2019; ale až po polovině února 2020 nastala skutečně vážná situace. Vlády všech...

Zemřel P. Franz Jalics SJ

Pondělí, 22.2.2021
Budapešť. Dne 13. února zemřel ve věku devadesát tři let P. Franz Jalics, maďarský jezuita, známý svými kontemplativními exerciciemi. Otec Jalics se narodil v Budapešti roku 1927. Na konci druhé světové války byl ve vojenské škole a zažil ničivé projevy tohoto konfliktu přímo v Německu. Během posledních měsíců války pomáhal s péčí o raněné při náletech na Norimberk. Po válce se vrátil do Maďarska a vstoupil do jezuitského řádu. Kvůli pronásledování...

Exercicie na Via Transilvanica

Pátek, 19.2.2021
Rumunsko. Zkušenosti s duchovními cvičeními v Rumunsku rostou. Kromě duchovních cvičení, která proběhla kvůli pandemii online, se uskutečnila i stokilometrová cesta po Via Transilvanica. Mezi 17. listopadem a 17. prosincem dělalo šedesát pět mladých lidí třicetidenní exercicie online, byli doprovázeni devíti duchovními průvodci. Tematicky byly exercicie zaměřeny na povolání k lásce. Každý týden se konala tři hlavní setkání: jedno se všemi účastníky...

Péče o migranty v Bejrútu

Čtvrtek, 18.2.2021
Bejrút. Pod tlakem chudoby a místních konfliktů emigrovalo do Libanonu asi čtvrt milionu lidí z Filipín, Etiopie, Ghany, Nigérie a Súdánu. Téměř devadesát pět procent z nich jsou ženy. Většina z nich uzavřela smlouvu s libanonskými agenturami, které shánějí pracovní síly v afrických a asijských zemích. Migrující pracovníci jsou v Libanonu zaměstnáni v rámci systému kafala, který spojuje právní postavení pracovníka s jeho zaměstnavatelem. Protože nejsou...

Kristova křížová cesta

Středa, 17.2.2021
Z promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z 26. února 1950
Otec Kajpr nás učí, jak se správně zamýšlet nad Kristovým utrpením. "Nyní je doba postní, doba, která nás nabádá, abychom se nepouštěli do filosofických úvah o nových tajemstvích, nýbrž abychom se zamyslili prostě nad trpícím Kristem, nad jeho křížem, jenž v těchto postních dnech naléhavěji než kdy jindy si zasluhuje naší pozornosti. Ne že by kříž nebyl tajemství. Vždyť on je tajemství všech tajemství. Nejde však o to, hlubokomyslně zkoumat, proč Kristus chtěl...

Mezináboženský dialog v bruselské kapli pro Evropu

Úterý, 16.2.2021
Brusel. Na období od počátku loňského adventu do slavnosti Zjevení Páně bylo mezináboženskou spoluprací vytvořeno sedm krátkých videí, která zahrnovala četbu, hudbu a pozvání k meditaci. Na tomto díle spolupracovalo sdružení pro podporu mezikulturního dialogu v Bruselu, bruselská pastorační skupina, kaple pro Evropu, za niž zodpovídá P. Krystian Sowa SJ, a jejich přátelé různých náboženství. Zvláštnost tohoto projektu spočívala ve skutečnosti, že...

další články > 


Názory

Vidět na vlastní oči

Pavel Ambros
P. Pavel Ambros SJ o Olze Sedakové a situaci v Moskvě
Lidé jsou různí ve svých obdarováních. Zbystřit pozornost na podstatné je jedno z nejcennějších. S Olgou Sedakovou (1949) jsem se setkal poprvé v 90. letech minulého století v Římě. Jak jinak, prostřednictvím otce Špidlíka. Vídáme se pravidelně při setkáních na milánské Ambrosiáně. Básnířka, překladatelka, významná představitelka ruského náboženského myšlení, hluboce věřící pravoslavná křesťanka – intelektuálka. Nejen že umí osedlat Pegasa, ale má i...

Náš tip

Ignác hledá něco víc

komiks

V jubilejním jezuitském roce zaměřujeme svůj pohled na Ignáce, zakladatele jezuitů. Charakterizuje ho touha vytvářet v životě smysluplné věci – i přes všechny nezodpovězené otázky, pochybnosti a krize – a přitom všem zůstávat v rozhovoru…
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Násilí na ženách
Modleme se za ženy, které se staly oběťmi násilí, aby je společnost chránila, brala vážně jejich utrpení a byla ochotna je vyslechnout.
Národní úmysl Děkujeme za dobré zdravotnictví v naší zemi a prosíme za všechny, kdo pečují o potřebné, aby v nich viděli obraz Boží a svou službu jim prokazovali s úctou a láskou.
více »

Nejbližší akce

Záznam z jáhenského svěcení Samuela Privary SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


ONLINE duchovní cvičení "v běžném životě"


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil