Články / Aktuality Dnes je 23. 4. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Papež k polským jezuitům: Církev se musí učit duchovně rozlišovat

Středa, 24.8.2016
Řím/Krakov. Jezuitský časopis La Civilità Cattolica vydal ve svém nejnovějším čísle přepis debat ze setkání papeže Františka s polskými jezuity. To se uskutečnilo během apoštolské cesty do Krakova 30. července, v předvečer liturgické památky zakladatele jezuitského řádu sv. Ignáce z Loyoly. Na setkání v sídle představeného jedné ze dvou polských jezuitských provincií na krakovském Malém náměstí bylo přítomno 28 jezuitů. Událost trvala asi 40 minut a papež se vyslovil ke čtyřem tématům: k mládeži, roli jezuitských univerzit, k tomu, jak se on sám stal jezuitou, a k řeholnímu kněžství.


Účastníky pak překvapil, když na závěr ještě přidal poslední téma, na něž nebyl tázán: „Žádám vás, abyste pracovali se seminaristy. Dávejte jim především to, čeho se nám dostalo díky Duchovním cvičením: moudrost rozlišování. Církev dnes potřebuje růst ve schopnosti duchovního rozeznávání.“ Papež František tak upozornil na důležitost formace kněží a varoval před nebezpečím příliš striktních postojů, přísných mezí a kritérií, která neberou v potaz konkrétní situace. „Seminaristé a kněží se potom ocitají v těžkostech, když mají doprovázet mladé i dospělé lidi v jejich životě,“ domnívá se Petrův nástupce.

Seminaristé tak podle papeže nejsou vedeni k vlastní odpovědnosti a tyto postoje je pak vedou k příliš povrchnímu posuzování lidského jednání ve zpovědnici. Kněz musí dnes především mít schopnost rozlišovat situace a doprovázet jednotlivce při jejich poctivém hledání. Církev proto musí růst v rozlišování a nejvíce to potřebují pro svoji službu zejména kněží. „Toto je tedy třeba učit seminaristy a kněze, kterým věřící zpravidla svěřují svoje svědomí. Duchovní vedení sice není charisma výhradně kněžské, je i laické. Ale opakuji: Je zapotřebí učit kněze a pomáhat jim ve světle Duchovních cvičeni osvojit si dynamiku pastoračního rozlišování, které ctí právo, ale dovede jít i dál. Toto je důležitý úkol Tovaryšstva,“ zdůraznil papež.

František pak zmínil slavného německého jezuitu, který se specializoval na církevní dějiny a ignaciánskou spiritualitu. „Mne velice oslovilo myšlení otce Huga Rahnera. Ten přemýšlel jasně a psal jasně. Hugo říkal, že jezuita by měl být mužem nadpřirozeného čichu, to znamená, že by měl být obdařen vnímavostí k tomu, co je božské, a co je ďábelské, pokud jde o události lidského života i dějin.“ Člen jezuitského řádu by proto podle Františkových slov měl být schopen rozlišovat dobré i zlé. Proto Ignác prosí o poznání úmyslů Pána života, i úmyslů „nepřítele lidské přirozenosti“. Tato smělá slova se týkají právě rozlišování. „Je zapotřebí formovat budoucí kněze nikoli ke všeobecným a abstraktním idejím, které jsou jasné a zřetelné, nýbrž k tomuto cíli, aby rozlišovali duchy a mohli lidem v jejich konkrétním životě opravdu pomáhat,“ dodal papež. V životě podle něho není vše černobílé. V životě převažují šedé odstíny, proto je třeba učit druhé rozlišovat.


Celý rozhovor naleznete ZDE.
Zdroj: RaVat

(red)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
26.3.2018 Hoří, má panenko!
19.2.2018 Rozhovor papeže Františka s jezuitskými spolubratry v Chile a Peru
23.1.2018 Jezuita Altrichter bude hovořit o podnětech, které přináší papež František
22.1.2018 Papež František se setkal s jezuity v Chile a Peru
13.12.2017 Být hluboce zakořeněni v Boží lásce


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Za ty, kdo nesou odpovědnost za hospodářství a ekonomii
Aby ti, kdo nesou odpovědnost za teorii a řízení hospodářství, měli odvahu odmítat ekonomii vyřazování a nerovnosti a uměli otevírat nové cesty.
Národní úmysl: Za rodinná a farní společenství, aby napomáhala kladným odpovědím na Boží volání.
více »

Nejbližší akce

Formační setkání Živých kamenů


Biblická exegeze s Živými kameny


Noc kostelů


Středoevropský Magis 2018


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení Anamnéza


Seminář pro ženy


Ignaciánské exercicie: 2. týden


Vnitřní modlitba


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil