Dnes je 11. 12. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

Redaktory italského měsíčníku přijal papež František

Úterý, 10.12.2019
Řím. Svatý otec se setkal s redaktory italského jezuitského měsíčníku Aggiornamenti sociali. Ten se věnuje zejména sociální, kulturní a politické problematice a vychází již téměř sedmdesát let. Papež František předával přítomným svoje myšlenky ohledně naslouchání a dialogu s realitou, což vnímá jako zásadní postoje potřebné novinářům. „Naslouchat znamená, že se dáme oslovit realitou. Naše vlastní kategorie tak někdy padnou anebo se jinak uspořádají. Naslouchání má být první krok, avšak vyžaduje otevřenou mysl a srdce, bez předsudků. Dnes například...

Papež František hovořil s thajskými a kambodžskými jezuity

Pondělí, 9.12.2019
Bangkok. Ve druhé polovině listopadu se papež František při své pastorační cestě soukromě setkal se spolubratry z Thajska a Kambodži. Svatý otec v odpovědi na otázku vybízel přítomných téměř padesát členů Tovaryšstva Ježíšova k pečlivému rozlišování, zda v situaci napětí a nespravedlnosti spíše veřejně odsoudit zlo nebo mlčet kvůli vyššímu dobru. „Neexistují zde definitivní a trvale platná pravidla,“ poznamenal. Další myšlenky se týkaly životního...

Nový univerzitní kampus v Seville

Čtvrtek, 5.12.2019
Sevilla. Návštěva P. generála Artura Sosy ve Španělsku od 20. do 24. listopadu se týkala měst Sevilla, Córdoba, Úbeda, Granada a Málaga. V každém z těchto měst navštívil komunity spolubratří a jejich hlavní instituce, setkal se také se spolupracovníky Tovaryšstva. Během těchto dní ho doprovázel asistent pro jižní Evropu P. Cipriano Díaz, španělský provinciál P. Antonio España a delegát P. Ramón Fresneda. Důležitým okamžikem návštěvy bylo oficiální otevření...

Duchovní obnovy v adventní době

Středa, 4.12.2019
Velehrad/Praha/Charváty. V sobotu 7. prosince se koná Adventní duchovní obnova na Velehradě a v Praze, na víkend 13. až 15. prosince je připravena pro studenty duchovní obnova s filmem v Charvátech u Olomouce. Duchovní obnovu na Velehradě povede P. Ladislav Árvai SJ a její téma je převzato z Lukášova evangelia: „Připravte cesty Pánu, vyrovnejte mu stezky“. Přednášky se konají v Sále kardinála Špidlíka ve Velehradském domě svatých Cyrila a Metoděje...

Město Klatovy otevřelo rekonstruovaný refektář jezuitské koleje

Úterý, 3.12.2019
Klatovy. V pondělí 2. prosince se konalo slavnostní otevření zrekonstruovaného jezuitského refektáře v Klatovech. Dílu požehnal plzeňský biskup Tomáš Holub. Přítomni byli provinciál P. Petr Přádka SJ a P. František Hylmar SJ. Jezuité přišli do Klatov roku 1636 a začali zde konat svoje misie, budovat rezidenci a posléze i kolej, kostel a školy. Jejich činnost se tam rozvíjela až do roku 1773, kdy byl řád zrušen. Město Klatovy prostory postupně opravuje a využívá. Právě refektář...

Jezuité ve Španělsku přivítali generálního představeného

Pondělí, 2.12.2019
Španělsko. Ve dnech 20. až 24. listopadu navštívil P. Arturo Sosa SJ španělskou provincii. Pobyt P. generála v Andalusii byl pro něho mimo jiné příležitostí k bratrskému sdílení se spolubratry v Malaze. Navštívil ošetřovnu komunity svatého Stanislava, kde předsedal eucharistii a přijal pozvání k obědu. Nejdříve však zašel do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, aby se spolu s jezuitskou komunitou modlil u hrobky otce Tiburcia Arnaize. Ten byl blahořečen...

Papežova pastorační cesta do Japonska

Pátek, 29.11.2019
Japonsko. Papež František navštívil ve dnech 19. až 26. listopadu Thajsko a Japonsko. Křesťanství přinesl do Japonska svatý František Xaverský a působení Tovaryšstva Ježíšova je tam stále významné. V první promluvě na japonské půdě Svatý otec připomněl mimo jiné heroické svědectví japonských mučedníků, z jejichž oběti čerpali sílu skrytí křesťané z kraje kolem Nagasaki. „Od příchodu svatého Františka Xaverského do Japonska, kde začal hlásat křesťanství...

O Vatikánské observatoři a křesťanské východní spiritualitě

Čtvrtek, 28.11.2019
Několik českých jezuitů působí v zahraničí. Se dvěma z nich se nyní můžeme setkat osobně nebo prostřednictvím televizní obrazovky. Česká televize 2 v cyklu Cesty víry vysílala 20. října díl s názvem „Papežští astronomové“, kde hovoří P. Pavel Gábor SJ. V pondělí 2. prosince zavítá mezi brněnské studenty P. Richard Čemus SJ. Po večerní mši svaté v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie promluví o křesťanské východní spiritualitě. Vatikánská observatoř a jezuité...

Jezuité odpovídají na zájem veřejnosti o osud exercičního domu v Kolíně

Úterý, 26.11.2019
Praha. Po zveřejnění rozhodnutí o odchodu jezuitů z Kolína dostává vedení české jezuitské provincie desítky e-mailů, ve kterých veřejnost reaguje na toto rozhodnutí. Proto se provinční představený P. Petr Přádka SJ rozhodl vydat následující prohlášení: „Děkuji všem, kteří mně a mým konzultorům zaslali své vyjádření k rozhodnutí ukončit činnost našeho exercičního domu v Kolíně. Všechny vaše e-maily čteme, není ale v našich silách na ně jednotlivě...

Vzpomínkový večer k výročí narození Tomáše kardinála Špidlíka

Pondělí, 25.11.2019
Boskovice. Gymnázium Boskovice, senátorka Jaromíra Vítková a Orel jednota Boskovice pořádají vzpomínkový večer k stému výročí narození Tomáše kardinála Špidlíka pod názvem „Sursum corda! Vzhůru srdce!“ ve středu 4. prosince od 18 hodin v aule gymnázia, Palackého náměstí 1. Na programu je literární pořad ze života a díla kardinála Tomáše Špidlíka v interpretaci Divadla poezie pod režijním vedením Věry Prosové a duchovní hudba v podání...

Starší články v rubrice


Náš tip

Vyprávění o svátostech

Michal Altrichter

Text o jednotlivých svátostech církve nabízí podněty k duchovnímu životu. Opírá se o předchozí zkušenost klasiků spirituální teologie. Jde o praktické uchopení tématu...
více »


Otčenáš

Tomáš Špidlík

V modlitbě stále znovu opakujeme prosbu Ježíšových učedníků: „Pane, nauč nás modlit se.“ Stejně jako apoštolům Ježíš celé církvi dává modlitbu Otčenáš. Nesytí duši spousta vědomostí, ale vnitřní procítění a zakoušení pravdy. V Otčenáši najdeme podněty, které pomáhají upřímně a hluboce prožívat to, co je nejdůležitější...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Budoucnost těch nejmladších
Aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají.
Národní úmysl: Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět.
více »

Nejbližší akce

Výstava o kardinálu Špidlíkovi


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Víkendová duchovní obnova


Kněžské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil