Dnes je 21. 9. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

Aktivity polské mládeže v době pandemických omezení

Pondělí, 21.9.2020
Polsko. Společenství Magis, která vedou jezuité na několika místech jihopolské provincie, musela čelit omezením letních aktivit v důsledku pandemie. Byly zrušeny každoroční desetidenní exercicie a festival pro mládež, kterého se ročně účastní asi čtyři sta mladých. Po modlitbě a přemýšlení, co v této situaci dělat, se společenství rozhodla pro jednodušší aktivity, ovšem se stejnou ignaciánskou dynamikou, jakou mohou mladí lidé každý rok zažívat při obvyklých aktivitách Magisu. Zaznělo mnoho hlasů jejich přátel, kteří prosili, aby uspořádali něco, co by mladým pomohlo upustit od...

Večerní studium spirituality na teologické fakultě v Olomouci

Neděle, 20.9.2020
Olomouc. Katedra pastorální a spirituální teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí v rámci kurzu celoživotního vzdělávání Večerní studium spirituality. Přednášky budou probíhat každé úterý večer od 13. října do 15. prosince v aule teologické fakulty, Univerzitní 22. Kurz je volným pokračováním předchozích ročníků a je otevřený pro všechny zájemce. Přihlášku je třeba podat do 5. října. Kurz pomáhá zorientovat se ve...

Pozvání k naplněnému životu

Pátek, 18.9.2020
Německo. P. Clemens Blattert SJ je v německé provincii zodpovědný za pastoraci povolání. Z toho titulu byl pozván promluvit k rozšířené radě otce generála ve dnech 7. až 11. září. P. Clemens vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova v roce 2003 a nyní je mu čtyřicet dva let. Nedávno dokončil poslední fázi formace nazvanou terciát. V roce 2015 ho provinciál požádal, aby se ujal pastorace povolání. Řekl mu: „Nevíme, jak na to! Takže o tom přemýšlejte a dělejte, co...

Mše svatá na poděkování za dar života a příklad víry P. Adolfa Kajpra SJ

Čtvrtek, 17.9.2020
Praha. Dne 17. září si připomínáme šedesáté první výročí mučednické smrti P. Adolfa Kajpra SJ, jehož beatifikační proces na diecézní úrovni byl před rokem slavnostně zahájen. Při mši svaté v kostele svatého Ignáce v neděli 20. září v 9 hodin budeme za tohoto kněze-jezuitu děkovat. Část promluvy P. Kajpra o nebi z 11. prosince 1949: "Máme se dnes poněkud zamyslit nad tím, co to asi může znamenat: spatřiti Boha. Zda je to možné a co se přitom děje v lidské duši...

Vysokoškoláci zahájí nový akademický rok

Středa, 16.9.2020
Brno / Olomouc / Praha. Akademické farnosti v Brně, Olomouci a Praze, na jejichž duchovní správě se podílí Tovaryšstvo Ježíšovo, zahájí na přelomu září a října nový akademický rok. S tím souvisí počátek kurzů přípravy ke svátostem. V Brně bude první studentská mše svatá v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v pondělí 21. září v 19 hodin. Současně je možné se přihlašovat na přípravy ke svátostem, které budou probíhat ve Studentském centru, Kozí ulice...

Studentský Velehrad

Úterý, 15.9.2020
Velehrad. Studentský Velehrad je celostátní setkání vysokoškoláků, které se koná každé dva roky na Velehradě. Patnáctý ročník, který organizuje přípravný tým dobrovolníků složený z řad studentů i pracujících pod záštitou Vysokoškolského katolického hnutí České republiky, proběhne od 25. do 28. září. Hlavním tématem setkání je „Něco navíc“, což znamená dát něco navíc ze sebe, ale ještě předtím objevit, jaké dary jsme obdrželi, a co tedy můžeme...

V září začne další kurz duchovního doprovázení

Neděle, 13.9.2020
Olomouc. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pod záštitou děkana Petera Tavela pořádá v rámci celoživotního vzdělávání zájmový kurz duchovního doprovázení. Je určen pro řeholníky, řeholnice, kněze i laiky, kteří se angažují v oblasti duchovního doprovázení, nebo se na tuto službu připravují. Teoretická část kurzu proběhne o třech víkendech od 18. září do 12. prosince, vždy od pátku 17 hodin do soboty 17.30 hodin, a to v budově...

Spolupráce Tovaryšstva Ježíšova a Společenství křesťanského života

Pátek, 11.9.2020
Řím. P. José de Pablo SJ byl otcem generálem jmenován viceasistentem Společenství křesťanského života na světové úrovni. Toto laické hnutí existuje v sedmdesáti šesti zemích a podílí se na šíření ignaciánské spirituality v každodenním životě. Ačkoli je hnutí nezávislé na strukturách správy a fungování Tovaryšstva Ježíšova, jeho asistentem je generální představený, v současné době P. Arturo Sosa. Ten si mezi spolubratry vybírá spolupracovníka, který mu...

Nová středoevropská provincie

Čtvrtek, 10.9.2020
Rakousko. Na slavnost svatého Ignáce oznámil generální představený Tovaryšstva Ježíšova P. Arturo Sosa nové jmenování P. Bernharda Bürglera, který je v současné době provinciálem rakouské provincie. Od 27. dubna 2021 bude provinciálem nové středoevropské provincie, která bude zahrnovat území dosavadních čtyř provincií: rakouské, německé, litevské a švýcarské. Vytvoření této nové správní jednotky je výsledkem několikaleté přípravy. P. Bürgler...

Maďarští jezuité připravují film o Ignaciánské poutní trase

Úterý, 8.9.2020
Maďarsko. Připravovaný Ignaciánský rok, který proběhne od 20. května 2021 do 31. července 2022, byl pro maďarské jezuity impulzem natočit film na Ignaciánské poutní trase. Připomíná cestu zakladatele Tovaryšstva z Loyoly do Manresy a jeho promítání je naplánováno v rámci oslav pětistého výročí této události. Devadesátiminutový dokument je natočen na historických místech ve Španělsku a jeho smyslem je ukázat, jak se pouť může stát duchovní cestou...

Starší články v rubrice


Náš tip

Průvodce duchovním životem

Jean-Joseph Surin

I když se Jean-Joseph Surin SJ (1600–1665) vydání svého Průvodce duchovním životem už nedočkal, vycházel později a mnohokrát. Znalci dějin spirituality považují tohoto autora za předního mistra duchovního života, a další ho počítají mezi nejdůležitější francouzské mystiky…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Úcta ke zdrojům planety
Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně.
Národní úmysl Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro všech.
více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro seniory


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Liturgické exercicie pro kněze


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil