Články / Aktuality Dnes je 19. 10. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Světové shromáždění Společenství křesťanského života

Čtvrtek, 19.7.2018
Argentina. V Buenos Aires proběhne od 22. do 31. července XVII. světové shromáždění Společenství křesťanského života. Přítomni budou i zástupci ze Slovenska Jan Turza a jezuita P. Jakub Garčár.


Pravidelné světové shromáždění letos připravují laici ze zemí Jižní Ameriky: Argentiny, Paraguaye a Uruguaye. Motto setkání je vybrané z Markova evangelia: „Kolik máte chlebů? Jděte se podívat!“ Zástupci z více než šedesáti zemí si budou vyprošovat milost, aby toužili po hlubším a jednotnějším prožívání vlastního charismatu v dnešním světě.

Společenství křesťanského života navazuje na ideály a činnost Mariánských družin. Jejich počátek klademe do roku 1563, kdy v Římě jezuita P. Jan Leunis založil první Mariánskou družinu pro studenty gymnázia. I další družiny vznikaly především na místech, kde působili jezuité. Členové se zavazovali žít jako horliví katoličtí křesťané a prostřednictvím Panny Marie usilovat nejen o vlastní zdokonalení, ale také o duchovní prospěch druhých lidí. Řídili se duchem a zásadami, které dal jezuitům jejich zakladatel svatý Ignác z Loyoly. V naší zemi měly družiny velký podíl na obnově katolické víry.

Jednotlivá společenství se scházejí jednou týdně nebo čtrnáctidenně. Žijí v těsném spojení s místní i univerzální církví a na úrovni místní, diecézní, národní i světové mají svého církevního asistenta.

V Praze v rámci duchovní správy při kostele svatého Ignáce se scházejí členky a členové Mariánských družin z několika dříve existujících družin a jedna malá skupinka Společenství křesťanského života.


Zdroj: Slovenští jezuité.
Foto: World Assembly CVX-CLC.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
30.4.2015 Naděje je ctností pokorných
28.4.2014 Přátelé a spolupracovníci italských jezuitů se setkali v AssisiNovinka

Žijeme v době papeže Františka

Michal Altrichter

Označení Žijeme v době papeže Františka podtrhuje, že se nacházíme uvnitř jeho pontifikátu. Text sleduje buď přímo komentář k jeho stanoviskům či k těm, kdo papeže hodnotí, nebo analyzuje, co je s jeho postojem spojené. Odpovídá též na otázku, zda papež rozděluje, nebo spíše připravuje na to, co je důvodem k plnější jednotě...
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Poslání zasvěcených osob
Aby u mužů a žen zasvěcených Bohu vzplálo misijní nadšení a byli nablízku chudým, vyhnancům a těm, kdo jsou umlčeni a nemají slovo.
Národní úmysl: Za takové poznání Pána Ježíše, které nám umožní plně se na něj spoléhat (srv. Žl 23/22).
více »

Nejbližší akce

Setkání mladých lidí a řeholníků s názvem


III. konference o evangelizaci


Rekolekce s P. Józefem Augustynem


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Duchovní obnova o mši svaté


Duchovní obnova pro manželské páry


více »

Kalendárium

Památka mučedníků ze Severní Ameriky


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil