Články / Aktuality Dnes je 26. 3. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Světové shromáždění Společenství křesťanského života

Čtvrtek, 19.7.2018
Argentina. V Buenos Aires proběhne od 22. do 31. července XVII. světové shromáždění Společenství křesťanského života. Přítomni budou i zástupci ze Slovenska Jan Turza a jezuita P. Jakub Garčár.


Pravidelné světové shromáždění letos připravují laici ze zemí Jižní Ameriky: Argentiny, Paraguaye a Uruguaye. Motto setkání je vybrané z Markova evangelia: „Kolik máte chlebů? Jděte se podívat!“ Zástupci z více než šedesáti zemí si budou vyprošovat milost, aby toužili po hlubším a jednotnějším prožívání vlastního charismatu v dnešním světě.

Společenství křesťanského života navazuje na ideály a činnost Mariánských družin. Jejich počátek klademe do roku 1563, kdy v Římě jezuita P. Jan Leunis založil první Mariánskou družinu pro studenty gymnázia. I další družiny vznikaly především na místech, kde působili jezuité. Členové se zavazovali žít jako horliví katoličtí křesťané a prostřednictvím Panny Marie usilovat nejen o vlastní zdokonalení, ale také o duchovní prospěch druhých lidí. Řídili se duchem a zásadami, které dal jezuitům jejich zakladatel svatý Ignác z Loyoly. V naší zemi měly družiny velký podíl na obnově katolické víry.

Jednotlivá společenství se scházejí jednou týdně nebo čtrnáctidenně. Žijí v těsném spojení s místní i univerzální církví a na úrovni místní, diecézní, národní i světové mají svého církevního asistenta.

V Praze v rámci duchovní správy při kostele svatého Ignáce se scházejí členky a členové Mariánských družin z několika dříve existujících družin a jedna malá skupinka Společenství křesťanského života.


Zdroj: Slovenští jezuité.
Foto: World Assembly CVX-CLC.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
30.4.2015 Naděje je ctností pokorných
28.4.2014 Přátelé a spolupracovníci italských jezuitů se setkali v AssisiNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za uznání práv křesťanských společenství
Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
Národní úmysl: Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.
více »

Nejbližší akce

Výstava akademického malíře Jana Jemelky


více »

Nejbližší duchovní akce

Postní duchovní obnova pro seniory


Postní duchovní obnova


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil