Články / Aktuality Dnes je 15. 12. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Světové shromáždění Společenství křesťanského života

Čtvrtek, 19.7.2018
Argentina. V Buenos Aires proběhne od 22. do 31. července XVII. světové shromáždění Společenství křesťanského života. Přítomni budou i zástupci ze Slovenska Jan Turza a jezuita P. Jakub Garčár.


Pravidelné světové shromáždění letos připravují laici ze zemí Jižní Ameriky: Argentiny, Paraguaye a Uruguaye. Motto setkání je vybrané z Markova evangelia: „Kolik máte chlebů? Jděte se podívat!“ Zástupci z více než šedesáti zemí si budou vyprošovat milost, aby toužili po hlubším a jednotnějším prožívání vlastního charismatu v dnešním světě.

Společenství křesťanského života navazuje na ideály a činnost Mariánských družin. Jejich počátek klademe do roku 1563, kdy v Římě jezuita P. Jan Leunis založil první Mariánskou družinu pro studenty gymnázia. I další družiny vznikaly především na místech, kde působili jezuité. Členové se zavazovali žít jako horliví katoličtí křesťané a prostřednictvím Panny Marie usilovat nejen o vlastní zdokonalení, ale také o duchovní prospěch druhých lidí. Řídili se duchem a zásadami, které dal jezuitům jejich zakladatel svatý Ignác z Loyoly. V naší zemi měly družiny velký podíl na obnově katolické víry.

Jednotlivá společenství se scházejí jednou týdně nebo čtrnáctidenně. Žijí v těsném spojení s místní i univerzální církví a na úrovni místní, diecézní, národní i světové mají svého církevního asistenta.

V Praze v rámci duchovní správy při kostele svatého Ignáce se scházejí členky a členové Mariánských družin z několika dříve existujících družin a jedna malá skupinka Společenství křesťanského života.


Zdroj: Slovenští jezuité.
Foto: World Assembly CVX-CLC.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
30.4.2015 Naděje je ctností pokorných
28.4.2014 Přátelé a spolupracovníci italských jezuitů se setkali v AssisiNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).
více »

Nejbližší akce

Adventní dny víry


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie: 4. týden


Adventní duchovní obnova s filmem


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


Filmové exercicie


více »

Kalendárium

Památka sv. Petra Kanisia


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil