Dnes je 2. 3. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc březen

Pátek, 26.2.2021
Krátké úvahy teologa P. Pavla Ambrose SJ
Úmysl evangelizační: Modleme se, abychom prožívali svátost smíření s obnovenou vroucností a mohli zakoušet nekonečné Boží milosrdenství. „Zpovědnice nemá být mučírnou, nýbrž místem Pánova milosrdenství, které nás podněcuje ke konání možného dobra.“ Při slavení svátosti smíření se necháváme obejmout Otcem. Když se jako kajícníci necháváme takto obejmout, znamená to, že si přejeme, aby Bůh naše pády proměnil způsobem, který...

Devadesát let Vatikánského rozhlasu očima střední a východní Evropy

Pátek, 12.2.2021
P. Pavel Ambros SJ o historii a významu Vatikánského rozhlasu
V letošním roce si připomínáme devadesáté výročí od založení Vatikánského rozhlasu. Bylo to 12. února 1931, když papež Pius XI. slavnostně otevřel novou rozhlasovou stanici Svatého stolce svým slavným poselstvím (Qui arcano Dei). Jeho motem se stala slova Písma svatého: „Slyšte, nebesa, chci mluvit; ať naslouchá země slovům mých úst!“ (Dt 32,1). „Slyšte to, všechny národy, poslouchejte, všichni obyvatelé světa, prostí i vznešení, bohatý stejně jako...

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc únor

Středa, 10.2.2021
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se za obyvatele Myanmaru a tamní odpovědné představitele, aby společně usilovali o službu společnému dobru a národnímu smíření. V listopadu minulého roku proběhly v Republice Myanmarského svazu (do roku 1989 Barma) volby, při kterých vyhrála Národní liga pro demokracii, vedená nositelkou Sacharovy ceny za svobodu myšlení a Nobelovy ceny Aun Schan Su Ťij (1945). Připomeňme, že ji získala na návrh Václava Havla. Je dcerou zavražděného...

Co přinese rok 2021 v univerzální církvi?

Úterý, 9.2.2021
P. Pavel Ambros SJ shrnuje očekávané události
V čase, který je nám darován, je svátek či připomínka vždy příležitostí. Otevírá šanci obnovit vztah, ne s ideálem, nýbrž s osobou. V Ignaciánském roce, v období od 20. května 2021 do 31. července 2022, s budeme připomínat dvě slavné události: obrácení mladého Ignáce při bitvě u Pamplony (20. května 1521) a čtyři sta let od jeho svatořečení papežem Řehořem XV. (12. března 1622). Spolu s evropskými jezuity si připomeneme v květnu pět set let od narození...

Zemřel otec Andrzej Koprowski SJ (1940–2021)

Středa, 3.2.2021
P. Pavel Ambros SJ o P. Andrzejovi Koprowském a jeho propojení s Českou republikou
Otec Andrzej Koprowski SJ byl v minulých dnech hospitalizován ve varšavské nemocnici, která se nachází v historické části zvané Praga, čtvrti ležící na pravém břehu Visly. Jeho zdravotní stav se na covidovém oddělení rychle zhoršoval. V pátek 29. ledna 2021 v 11 hodin dopoledne přišla zpráva, že si jej Pán povolal k sobě. Zemřel ve věku nedožitých osmdesát jedna let, po šedesáti letech života v Tovaryšstvu Ježíšovu a padesáti dvou letech kněžského života...

Dynamika vzniku společenství zasvěceného života

Úterý, 2.2.2021
Nad Apoštolským listem motu proprio Authenticum charismatis papeže Františka
Přednáška P. Pavla Ambrose SJ připravená na setkání řeholníků a řeholnic Olomoucké arcidiecéze 2. února. Nemůžeme naše setkání začít lépe než připomínkou velkého patrona řeholního života – svatého Josefa. Můžeme mít velmi silný, osobně podložený životní dojem, že vše je v nejlepším pořádku, když on bude nad tím, co nás čeká, bdít. "Zdráv buď, ochránce Vykupitele a snoubenče Panny Marie. Tobě Bůh svěřil svého Syna, v tebe doufala Maria...

Čím je svatý Josef pro papeže Františka a Ignáce z Loyoly?

Pondělí, 1.2.2021
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ
Papež František vtiskuje univerzální církvi bohatství lidové zbožnosti Latinské Ameriky. V minulém roce vydal pozoruhodný list o významu vánočních jesliček. Letos vyhlásil rok svatého Josefa. Lidová zbožnost je důležitá z prostého důvodu: tvoří domácí atmosféru křesťanství. V ní se daří lépe čelit aktuálním těžkostem, domácím rozepřím i útokům z vnějšku. Co je ohniskem lidové zbožnosti? Na odpovědi zachycené v Katechismus katolické církve...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc únor

Pátek, 29.1.2021
Krátké úvahy teologa P. Pavla Ambrose SJ
Úmysl všeobecný: Modleme se za ženy, které se staly oběťmi násilí, aby je společnost chránila, brala vážně jejich utrpení a byla ochotna je vyslechnout. Nelze slovy vysvětlit, proč existuje ve světě bolest. Ze zkušenosti v srdci se dá pochopit, jak Bůh věci prožívá, ale vysvětlit to nelze. Jen ten, kdo dokáže plakat se Srdcem plačícího Boha, ten, kdo dokáže krvácet se Srdcem krvácejícího Boha, také dokáže hluboce vstoupit do utrpení druhého člověka. Násilí na...

Nesouhlas rakouských jezuitů s asistovanou sebevraždou

Pondělí, 25.1.2021
P. Pavel Ambros komentuje reakci rakouských jezuitů na rozhodnutí Ústavního soudu
Soudci Ústavního soudu v Rakousku zrušili dne 11. prosince 2020 jeden paragraf trestního zákoníku, který stanovil trest za poskytnutí pomoci k sebevraždě, o kterou by někdo druhého požádal. Podobně postupoval i německý Ústavní soud v Karlsruhe na začátku loňského roku. Ohlasy obou rozhodnutí byly bohatě komentovány i v českém tisku. Podle dosavadní právní úpravy byl v podstatě jakýkoli úkon spojený s rozhodnutím o ukončení života na žádost...

Pětisté výročí narození svatého Petra Kanisia

Středa, 13.1.2021
Úvaha kardinála Tomáše Špidlíka SJ
Život a působení svatého Petra Kanisia jsou poznamenány především hlubokou touhou otevřít a zprostředkovat lidem své doby životnost a působivost katolické tradice. Innsbrucká diecéze otevírá jubilejní rok oslav jednoduchým, dobře promyšleným programem, který míří v prvé řadě k vnitřní obnově diecéze. Vnější forma oslav bude nejen kvůli situaci s pandemie Covid-19 krácena na minimum. Důvody je třeba hledat spíše v rozhodnutí prožít se svatým Petrem Kanisiem to...

Starší články v rubrice


Náš tip

Ignác hledá něco víc

komiks

V jubilejním jezuitském roce zaměřujeme svůj pohled na Ignáce, zakladatele jezuitů. Charakterizuje ho touha vytvářet v životě smysluplné věci – i přes všechny nezodpovězené otázky, pochybnosti a krize – a přitom všem zůstávat v rozhovoru…
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Svátost smíření
Modleme se, abychom prožívali svátost smíření s obnovenou vroucností a mohli zakoušet nekonečné Boží milosrdenství.
Národní úmysl Děkujeme za dar postní doby a prosíme o požehnané využití darovaného času, abychom poznali, co všechno ke svému štěstí nepotřebujeme a v čem je pravá radost.
více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


ONLINE duchovní cvičení "v běžném životě"


více »

Kalendárium

Breve Catholicae fidei


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil