Dnes je 12. 7. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Články

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc červenec

Středa, 1.7.2020
Krátké úvahy teologa P. Pavla Ambrose SJ
Úmysl všeobecný: Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou. „Věrná Kristova láska prozařuje vše, i krásné lidské city. Očištěné srdce je povoláno k lásce, projevující se věrností, vlídností a slitováním. Připomeňme, že cesta lidského zrání je cestou lásky a vede od zakoušení péče (od Boha) ke schopnosti péči prokazovat (druhým), od přijímání života ke schopnosti život předávat. Stát se dospělými muži a ženami znamená žít zrale...

Červen – měsíc Božského Srdce Ježíšova

Čtvrtek, 18.6.2020
Přiblížení Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
P. Pavel Ambros SJ vysvětluje úctu ke Kristovu Srdci. Již dlouhou dobu je měsíc červen spjat s úctou ke Kristovu Srdci, Božskému Srdci, s tím, co je Nejsvětější. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova přichází obvykle v polovině měsíce. Slavnost připadá pravidelně na pátek po druhé neděli po Seslání Ducha Svatého. Předchází mu svátky liturgicky spjaté s tajemstvím vlití Ducha a naše putování zaměřuje k druhému Kristovu příchodu. Je to čas, kdy nabývá na síle...

Obnova života a poslání v epoše po Covid-19 (3)

Pondělí, 15.6.2020
Krizová pastorační nabídka 9
P. Pavel Ambros SJ předkládá možné cesty obnovy hospodářství. 3. Rozhodovat. Jaké cesty obnovy hospodářství se nabízejí? Gaël Giraud SJ konečně předkládá ve své studii některé hypotetické modely budoucích rozhodnutí, které vycházejí z politické ekonomie. a) Různé podoby vlévání disponibilních peněžních prostředků do reálné ekonomiky. Někteří němečtí ekonomové předpovídají v roce 2020 v Německu pokles HDP o 9 %. Toto...

Obnova života a poslání v epoše po Covid-19 (2)

Pátek, 12.6.2020
Krizová pastorační nabídka 8
P. Pavel Ambros SJ se zamýšlí nad překonáváním rizik izolace. 2. Posoudit. Jak překonávat rizika destruktivní izolace? První povinností státu je maximální míra ochrany zdravotního personálu. Pokud zdravotníci onemocní, riziko kolapsu nemocničního systému je vysoké. Druhou povinností státu je podpora výzkumu, propagace a distribuce léků, jež mají za cíl ulehčit zátěž, kterou v době pandemie nesou nemocnice. Třetí povinností státu je osvěta vedená...

Obnova života a poslání v epoše po Covid-19 – vidět, posoudit, rozhodovat (1)

Úterý, 9.6.2020
Krizová pastorační nabídka 7
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ se zřetelem na budoucnost. 1. Nově vidět. „Nemůžeme zdravě žít na nemocné planetě,“ říkají evropští jezuitští provinciálové ve své velikonoční výzvě. Vidíme, jak je „obtížná – především v praktickém životě – solidarita uvnitř evropského společenství.“ „Obávali jsme se stále a nejsme zbaveni strachů, že se šíření viru dostane na jižní polokouli a zpustoší ty země, které zdaleka nemají tolik prostředků na svou ochranu jako...

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc červen

Čtvrtek, 4.6.2020
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svojí vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království. Nemálo lidí se ptá, co bude po čínském koronaviru COVID-19. Má se všechno vrátit do starých kolejí, nebo se máme vydat dál? „Co jsme dostali, musíme také dávat. Jsme povoláni šířit útěchu Ducha a Boží blízkost,“ říká papež František. „Chtěl bych se s vámi...

Otec Adolfo Nicolás SJ

Úterý, 2.6.2020
Podle článku P. Federica Lombardiho SJ zpracoval P. Pavel Ambros SJ
Dne 20. května 2020 zemřel v Tokiu P. Adolfo Nicolás. Po otci Pedru Arrupem (1965–1983), jehož proces blahořečení byl již zahájen, a Peteru-Hansi Kolvenbachovi (1983–2008) byl v letech 2008–2016 třetím generálním představeným jezuitů v období po Druhém vatikánském koncilu. V tomto čase procházela celá církev hlubokými změnami, v nichž promýšlela svůj život a poslání v dnešním světě, včetně života řeholního. Obrat byl natolik radikální...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc červen

Pátek, 29.5.2020
Krátké úvahy teologa P. Pavla Ambrose SJ
Úmysl evangelizační: Modleme se, aby ti, kdo trpí, skrze pronikavý dotek Ježíšova Srdce nalezli životní východisko. Základ našeho poslání je Srdce Ježíše. Je to poslání soucitu se světem, je to pouť srdce. Vstoupit do modlitby znamená vstoupit svým srdcem do Ježíšova Srdce: pohroužit se do toho, co Ježíš cítí, do jeho soucitu, a také do svého vlastního srdce, abych jej změnil. Učme takové modlitbě především děti, které dosahují Ježíšova Srdce okamžitě...

Virus nás všech a Kristovo volání

Úterý, 19.5.2020
Krizová pastorační nabídka 6
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k současné krizi. "Umírání a smrt byly z naší bezprostřední lidské zkušenosti vytěsněny do oblasti profesionální péče specialistů. Staly se něčím vzdáleným. Katastrofy, které pozorujeme prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, z nás nezřídka činí – i proti naší vůli – nezúčastněné pozorovatele. Ztrácíme nevědomky údiv, ostych a stud bezprostředního diváka. Proměnili jsme se mnohdy v nezúčastněné přihlížející...

Doba roušková

Pátek, 8.5.2020
Zamyšlení nad užitečností krizí
Dlouhé týdny ba i měsíce prožíváme kvůli pandemii koronaviru velmi zvláštní čas. Nouzový stav utišil a zastavil normální chod věcí. Zavřené obchody a vládní nařízení vyprázdnily ulice. Po netradiční postní době následovala zvláštní oslava Velikonoc. Může nás tento čas něčemu naučit? Kritická situace, kterou vyvolala epidemie nemoci Covid-19, prověřila odolnost a houževnatost – nejen našeho imunitního systému, ale také duševního a duchovního života...

Starší články v rubrice


Náš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Naše rodiny
Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou.
Národní úmysl Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.
více »

Nejbližší akce

Výstava projektu "Telč a jezuité"


Poutní mše svatá


Koncert Pocta svatému Ignáci


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil