Dnes je 21. 9. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc září

Pondělí, 7.9.2020
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Abychom objevili důležitost amatérského sportu, který přispívá k začlenění do společnosti a napomáhá překonat důsledky pandemie. V době omezení způsobené epidemií COVID-19, která se rozšířila z Číny do celého světa, přijal papež František lékaře a zdravotníky. Vatikánský sportovní klub před prázdninami uspořádal dražbu předmětů, které darovali sportovci celého světa na pomoc nemocným. Charitativní akce vyvrcholila 8. července, kdy v čele...

Nejvyšší autoritou je víra

Středa, 2.9.2020
Nad odkazem francouzského teologa a jezuity Josepha Moingta (1915–2020)
V nedožitých sto pěti letech zesnul v tichosti v Paříži věhlasný francouzský teolog, kněz a jezuita P. Joseph Moingt. Do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil ještě před druhou světovou válkou ve svých dvaceti třech letech (1938). Nahlížel rozvoj lidského humanismu jako součást postupného rozkvětu křesťanské tradice. O tradici je podle něho třeba více přemýšlet a tvořivě ji rozvíjet. Její konzervování a uchování bez aktualizujícího záměru je útokem proti její...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc září

Pondělí, 31.8.2020
Krátké úvahy teologa P. Pavla Ambrose SJ
Úmysl evangelizační: Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně. Ekologie je silná myšlenka dneška. A běh této myšlenky je rychlejší než splašený kůň. Co se za ní skrývá? Krize bývají zkouškou, kterou na první pohled vnímáme jako Boží trest. Člověk se utíká k lacinému objasnění: „Za to tě musí ‚pámbů‘ potrestat!“ Rozlišování je nahrazeno moralizováním. Kořenem pustošení, plenění, drancování a útisku je nezřízená...

Krátké ohlédnutí za P. Johannem Siebnerem SJ

Pátek, 21.8.2020
P. Pavel Ambros o zemřelém německém provinciálovi
Před měsícem zemřel v Berlíně – Kladowě ve svých nedožitých padesáti devíti letech bývalý provinciál německých jezuitů P. Johannes Siebner SJ. Jedním z jeho hlavních úkolů bylo dovršit dlouhodobý proces vytvoření Středoevropské provincie (Central European Province), která vznikne 27. dubna 2021 na svátek učitele církve a rovněž německého provinciála svatého Petra Kanisia († 1597). Bude zahrnovat Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko a Litvu a jejím...

Eucharistie v časech fyzického odštěpení od Kristova těla

Úterý, 4.8.2020
Krizová pastorační nabídka 10
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ o podstatných náležitostech slavení eucharistie. Postupně utichnou diskuze na téma hladu a touhy po eucharistii, efektivního zabezpečení náhradních forem slavení bohoslužeb včetně domácí liturgie a udělování svátostí. Ztichnou hovory o pozapomenuté praxi duchovního svatého přijímání a zcela zapomenuté, nyní doporučované zpovědi touhy (bez vyznání hříchů a rozhřešení). Otázky, které se nám v době koronaviru honily v hlavě...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc srpen

Čtvrtek, 30.7.2020
Krátké úvahy teologa P. Pavla Ambrose SJ
Úmysl evangelizační: Modleme se za všechny, kteří pracují u moře: za námořníky, rybáře a jejich rodiny. Moře máme spjaté především s dovolenou. Kdo z nás se ale setkal s námořníkem nebo rybářem? Kdo z nás se může vžít do srdce žen rybářů, kteří brzy ráno vyplouvají na otevřené moře? Ženy je doprovázejí modlitbou k Panně Marii uctívané jako Hvězda mořská. Ať je příznivé nebo nepříznivé počasí, pracující vyplouvají na moře, aby z něj...

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc červenec

Pondělí, 20.7.2020
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se k Panně Marii, aby nám vyprosila moudré a svobodné srdce, které Bohu svým životem říká: Dělej si, Pane, se mnou, co chceš! Nejnaléhavěji ať Boží lid prosí o takovou důvěrnost s Bohem, jejíž blízkost přináší formaci srdce – neopakovatelně a nezaměnitelně. Zde je počátek každé formace připodobňující ke Kristu. Žádná jiná není tolik zapotřebí jako tato. Nevýslovně cenná je modlitba, která v tomto duchu myslí i na druhé. Moudrost srdce se rodí...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc červenec

Středa, 1.7.2020
Krátké úvahy teologa P. Pavla Ambrose SJ
Úmysl všeobecný: Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou. „Věrná Kristova láska prozařuje vše, i krásné lidské city. Očištěné srdce je povoláno k lásce, projevující se věrností, vlídností a slitováním. Připomeňme, že cesta lidského zrání je cestou lásky a vede od zakoušení péče (od Boha) ke schopnosti péči prokazovat (druhým), od přijímání života ke schopnosti život předávat. Stát se dospělými muži a ženami znamená žít zrale...

Červen – měsíc Božského Srdce Ježíšova

Čtvrtek, 18.6.2020
Přiblížení Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
P. Pavel Ambros SJ vysvětluje úctu ke Kristovu Srdci. Již dlouhou dobu je měsíc červen spjat s úctou ke Kristovu Srdci, Božskému Srdci, s tím, co je Nejsvětější. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova přichází obvykle v polovině měsíce. Slavnost připadá pravidelně na pátek po druhé neděli po Seslání Ducha Svatého. Předchází mu svátky liturgicky spjaté s tajemstvím vlití Ducha a naše putování zaměřuje k druhému Kristovu příchodu. Je to čas, kdy nabývá na síle...

Obnova života a poslání v epoše po Covid-19 (3)

Pondělí, 15.6.2020
Krizová pastorační nabídka 9
P. Pavel Ambros SJ předkládá možné cesty obnovy hospodářství. 3. Rozhodovat. Jaké cesty obnovy hospodářství se nabízejí? Gaël Giraud SJ konečně předkládá ve své studii některé hypotetické modely budoucích rozhodnutí, které vycházejí z politické ekonomie. a) Různé podoby vlévání disponibilních peněžních prostředků do reálné ekonomiky. Někteří němečtí ekonomové předpovídají v roce 2020 v Německu pokles HDP o 9 %. Toto...

Starší články v rubrice


Náš tip

Průvodce duchovním životem

Jean-Joseph Surin

I když se Jean-Joseph Surin SJ (1600–1665) vydání svého Průvodce duchovním životem už nedočkal, vycházel později a mnohokrát. Znalci dějin spirituality považují tohoto autora za předního mistra duchovního života, a další ho počítají mezi nejdůležitější francouzské mystiky…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Úcta ke zdrojům planety
Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně.
Národní úmysl Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro všech.
více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro seniory


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Liturgické exercicie pro kněze


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil